L'Angelus


Nota: Aquesta pregària es resa tradicionalment a les 12 del migdia. Durant el temps de Pentecosta és substituïda per "Regina Caeli")
Per saber-ne més prem aquí.

V. L’Àngel del Senyor va anunciar a Maria.
R. I ella va concebre per obra de l’Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones;
beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.

Santa Maria, Mare de Déu,

pregueu per nosaltres pecadors,
ara i a l'hora de la nostra mort. Amén.
V. Sóc l’esclava del Senyor.
R. Que es compleixin en mi les teves paraules.
Déu vos salve, Maria...
V. El qui és la Paraula es va fer home.
R. I va habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria...
V. Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu.
R. Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Preguem: Infoneu, Senyor, la vostra gràcia en els nostres cors. I feu que els qui, per l’anunci de l’àngel, hem conegut l’encarnació de Jesucrist, el vostre Fill, siguem conduïts, per la seva passió i la seva creu, a la glòria de la resurrecció. Pel mateix Jesucrist Senyor nostre.
R. Amén.


En Llatí                                                        


V/. Angelus Domini nuntiavit Mariæ,
R/. Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum. 
Benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 

Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostræ. Amen. 

V/. "Ecce Ancilla Domini."
R/. "Fiat mihi secundum Verbum tuum."

Ave Maria, gratia plena... 

V/. Et Verbum caro factum est.
R/. Et habitavit in nobis.

Ave Maria, gratia plena... 

V/. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
R/. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus: Gratiam tuam quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, angelo nuntiante, Christi Filii tui Incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. 

________________________________________

EN LLATÍ CANTAT