DEPRECACIONS

Jesús, Josep i Maria: us dono el cor i l'ànima mia.
Jesús, Josep i Maria: assistiu-me en ma última agonia.
Jesús, Josep i Maria: reposi en pau i amb vosaltres l'ànima mia.