DEVOCIÓ A SANT JOSEP


Pel senyal + de la santa Creu...

A fi que la nostra sigui més eficaç davant de Déu, i pugui el gloriós Patriarca sant Josep fer valer més els nostres obsequis prop de la divina Majestat, penedim-nos dels nostres pecats i faltes de tot cor “Acte de Contrició

PREGÀRIA PER OBTENIR LA PROTECCIÓ DE SANT JOSEP

Recordeu-vos, oh piadosíssim Patriarca sant Josep, que pertot arreu se sent a parlar del vostre poder davant de Déu i dels favors que cada dia els homes reben de la vostra generosa mà. Animat jo amb aquesta confiança a vós també recorro, oh pare nutrici de Jesús, i humiliat davant la presència, us demano fervorosament que em prengueu sota el vostre patrocini i sigueu el meu advocat davant el tron del vostre fill adoptiu, Jesucrist, senyor nostre. Protegiu-me durant la vida i assistiu-me a l’hora de la mort. Amén.
Parenostre, Avemaria i Glòria.