EXAMEN DE CONSCIÈNCIA

Senyor, Déu meu, doneu-me llum per conèixer els meus pecats i faltes, i gràcia per penedir-me'n de debò.