MISTERIS DE DOLOR


Christ in Gethsemane


 1. L’oració de Jesús a l’hort de Getsemaní
Llavors Jesús digué: Sento a l’ànima una tristor de mort. Quedeu-vos aquí i vetlleu amb mi. S’avançà un tros enllà, es prosternà amb el front a terra i pregava dient: «Pare meu, si és possible, que aquesta copa s’allunyi de mi. Però que no es faci com jo vull, sinó com tu vols». (Cf. Mt 26, 36-46)


Flagellation-of-christ- Rubens

2. Els assots a Jesús lligat a la columna
Pilat els deia: Però quin mal ha fet? Ells cridaren encara més fort: Crucifica’l! Pilat, volent acontentar la gent, els deixà lliure Barrabàs i va entregar Jesús, després de fer-lo assotar, perquè fos crucificat.
(Cf. Mc 15, 12-15)


The Crowning with Thorns-Caravaggio (1602)

3. La coronació d’espines
Els soldats es van endur Jesús dins el pretori i reuniren al seu voltant tota la cohort. El van  despullar, el cobriren amb una capa de color  escarlata i li posaren al cap una corona d’espines i a la mà dreta una canya. S’agenollaven al seu davant i l’escarnien dient: Salve, rei dels jueus! (Cf. Mt 27, 27-31)Garofalo Carrying of the cross

4. Jesús, amb la creu al coll, camí del Calvari
Jesús, portant-se ell mateix la creu, va sortir cap a l’indret anomenat «Lloc de la  calavera». Allà el crucificaren. Pilat va fer escriure un rètol i el féu posar a la creu. Hi havia escrit: «Jesús de Natzaret, el rei dels jueus». (Cf. Jn 19, 17-19)
5. La crucifixió i mort del Senyor
Jesús veient la seva mare i, al costat d'ella, el deixeble que ell estimava, digué: Dona, aquí tens el teu fill. Després digué al deixeble: Aquí tens la teva mare. Tot seguit Jesús va dir: Tinc set... Quan Jesús hagué pres el vinagre, va dir: Tot s'ha complert. Llavors inclinà el cap i va lliurar l'esperit. (Cf. Jn 19, 26-30)Ara es preguen les LLETANIES