OFERIMENT D'UN MATEIX

Preneu, Senyor, tota la meva llibertat. 
Rebeu la meva memòria, 
el meu enteniment 
i tota la mesa voluntat. 
Tot el que tinc o posseeixo, vós m'ho heu donat. 
A vós ho torno tot i ho entrego enterament a la disposició de la vostra voluntat. 
Doneu-me solament el vostre amor amb la vostra gràcia, 
i ja sóc prou ric: no demano res més.