ACCIÓ DE GRÀCIES

Us adoro, Déu meu, i us estimo de tot cor; 
us dono gràcies d'haver-me creat, redimit, fet cristià i conservat en aquest dia. 
Perdoneu-me el mal que avui he comès, i, si algun bé he fet, accepteu-lo.
Guardeu-me en el repòs i deslliureu-me de perills. 
La vostra gràcia sigui sempre amb mi i amb tots els meus. Amén.