INVOCACIÓ A L'ESPERIT SANT


Veniu Esperit Sant, ompliu el cor dels vostres fidels; i enceneu en ells el foc del vostre amor.

V. Envieu el Vostre Esperit i seran creats.
R. Renovareu la faç de la terra.

Preguem: Oh Déu, vós heu instruït els cors dels fidels amb la llum de l'Esperit Sant. Concediu-nos de comprendre la saviesa segons el mateix Esperit i de fruir sempre del seu consol. Per nostre Senyor Jesucrist.