JO CONFESSO

Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres germans,
que he pecat (dóna't un cop al pit) per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.

Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu,
als àngels i als sants
i a vosaltres germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.


En Llatí                                                       

Confiteor Deo omnipotenti
et vobis, fratres,
quia peccavi
nimis cogitatione, verbo, opere et omissione:
mea culpa, (quan es diu "mea culpa" hom es dóna un cop al pit)
mea culpa,
mea maxima culpa.

Ideo precor beatam Mariam semper Virginem,
omnes Angelos et Sanctos,
et vos, fratres,
orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Amen.