CONSAGRACIÓ AL SAGRAT COR DE JESÚS

Sóc vostre, oh Bon Jesús, perquè sou el meu Creador, perquè de tota l'eternitat m'heu portat dins de vostra intel·ligència com una criatura és portada per la mare; sóc vostre perquè m'heu rescatat del poder del dimoni i m'heu com prat pel preu de vostra preciosíssima Sang; sóc vostre com el fill és del pare. com la sarment és del cep, com el fruit és de l'arbre, ja que de la vostra Creu som fruit tots els cristians: i encara que mil vegades m'he rebel lat contra vós, el vostre Cor dolcíssim mai ha deixat d'estimar-me; heu llençat per mi doloroses llàgrimes en els dies de la meva prevaricació, i mogut pel vostre Cor amantíssim no heu parat fins a fer-me tornar a la gràcia. Oh Cor que tant m'heu estimat! Oh Cor que tantes vegades he entristit i omplert d'amargura! A vós em consagro i protesto mil vegades de no donar-vos d'aquí endavant cap motiu d'aflicció: ans al contrari, recordant-me de les ocasiones passades en què us he omplert d'amargura, proposo d'aquí endavant, estimar-vos pels qui no us estimen. honorar-vos pels qui us menyspreen, propagar la vostra glòria per a satisfer les amargures que al vostre Cor causen aquells qui, estant obligats a expandir-la, us miren amb la major indiferència. Proposo emprar tot el meu cor en estimar-vos, i voldria tenir mil cors per estimar-vos més encara; vull que des d'ara la meva ànima sigui un sagrari vostre. tancat a tota vana passió humana, un lloc de reptis per vós, una viva imatge del vostre Cor: de manera que, dedicant-se durant tota la vida a amar-vos, l'últim pensament que faci a l'hora de la mort sigui un acte d'amor a vós, oh Jesús dolcíssim, que voleu glorificar la meva ànima per tota l'eternitat. Amén.