LLOANCES AL SANTÍSSIM SAGRAMENT

 (aquestes lloances al SS es diuen al final de l'adoració)

Beneït sigui Déu.
Beneït sigui el seu Sant Nom.
Beneït sigui Jesucrist, Déu i home vertader.
Beneït sigui el Nom de Jesús.
Beneït sigui el seu Sacratíssim Cor.
Beneïda sigui la seva Preciosíssima Sang.
Beneït sigui Jesús en el Santíssim Sagrament de l'Altar.
Beneït sigui l'Esperit Sant Paràclit.
Beneïda sigui l'Excelsa Mare de Deu, Maria Santíssima.
Beneïda sigui la seva Santa i Immaculada Concepció.
Beneïda sigui la seva gloriosa Assumpció.
Beneït sigui el nom de Maria Verge i Mare. Beneït sigui Sant Josep el seu castíssim espòs.
Beneït sigui Déu en els seus Àngels i en els seus Sants.