OFERIMENT D'UN MATEIX

Preneu, Senyor, i rebeu tota la meva llibertat, la meva memòria, el meu enteniment i tota la meva voluntat; tot el meu heure i posseir. 
Vós m'ho donàreu; a Vós Senyor, ho torno; tot és vostre, disposeu-ne.
Doneu-me el vostre amor i gràcia, que m'és suficient.