ORACIÓ A L'ESPERIT SANT

Oh Esperit Sant, ompliu la meva ànima amb l'abundància dels vostres dons i fruits. 
  • Que, amb el do de saviesa, tingui tal gust per les coses de Déu que em faci apartar de les coses terrenes; que sàpiga,
  • amb el do d'enteniment, veure amb fe viva la importància bellesa de la veritat cristiana; 
  • que amb el do de consell, posi els mitjans més avinents per a santificar-me, assegurar-me la perseverança i salvar-me; 
  • que el do de fortalesa, em faci vèncer tots els obstacles en la confessió de la fe i en el camí de la salvació; 
  • que sàpiga amb el do de ciència, discernir clarament entre el bé i el mal, la falsedat, de la veritat, descobrint els enganys del dimoni, món i pecat; 
  • que amb el do de pietat, estimi Déu com a Pare, el serveixi amb fervorosa devoció i sigui misericordiós amb el proïsme; 
  • finalment, que amb el do del temor de Déu, tingui el major respecte i veneració pels Manaments de Deu, tenint cura de no ofendre'l mai amb el pecat.

Ompliu-me, sobretot, del vostre amor diví; que sigui l'únic impuls de tota la meva vida espiritual. Feu que, ple d'unció, sàpiga predicar, almenys amb el meu exemple, i fer entendre als meus germans, la bellesa de la vostra doctrina, la bondat dels vostres preceptes, i la dolçor del vostre Amor. Amén.