PEL BISBE


Preguem: Concediu, Senyor, l'esperit de consell i de fortalesa, de ciència i de pietat al vostre servent N., que posareu per pastor del vostre poble i com a successor dels apòstols; feu que, governant fidelment el poble que té confiat, edifiqui l'Església, sagrament de salvació enmig del món. Per nostre Senyor Jesucrist. Amén.