PEL PAPA

Jo et dic que tu ets Pere,
i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església. (Mt. 16-18.)

Preguem: Oh Déu, vós escollíreu el papa N., perquè, succeint a l'apòstol sant Pere fos pastor de tot el vostre ramat. Mireu bondadosament el poble que us suplica i feu que, vicari com és de Crist a la terra, confirmi en la fe els seus germans, i que tota l'Església es mantingui en comunió amb ell pels de la unitat, de l'amor i de la pau, a fi que tots trobin en vós, pastor dels homes, la veritat i la vida eterna. Per nostre Senyor Jesucrist. Amén.