PELS AGONITZANTS


Preguem: Clementíssim Jesús, amador de les animes! Us suplico per l'agonia del vostre Cor Santíssim i pels dolors de la vostra Mare Immaculada que renteu en la vostra Sang els pecadors de tot el món que ara estan en agonia i han de morir avui
R. Amén.

V. Cor agonitzant de Jesús.
R. Tingueu pietat dels agonitzants.