PELS SACEDOTS

Preguem: Oh Déu, vós heu constituït el vostre Fill gran sacerdot per sempre. Feu que els qui ell escollí com a ministres i dispensadors dels vostres misteris siguin fidels a complir el ministeri que els ha estat confiat. Per nostre Senyor Jesucrist. Amén.