RESPONS

 (Pregària que es fa durant l'enterrament d'un difunt)

Us preguem, Senyor, Déu nostre, que acolliu el vostre servent difunt pel qual heu vessat la vostra sang; recordeu-vos, Senyor, que nosaltres som pols, i que l'home és com l'herba i com la flor del camp.

-  Vós sou Senyor de misericòrdia i de perdó bondadós i molt compassiu. Recordeu-vos, Senyor, que nosaltres som pols,
-  i que l'home és com l'herba i com la flor del camp.

(a continuació s'aspergeix el cos amb aigua beneïda)

ORACIÓ
Us encomanem, Senyor, el vostre servent N. per tal que mort per al món, visqui per a vós. 
Que la vostra misericòrdia i la vostra bondat de pare esborri els pecats que ha comès per la feblesa humana. Us ho demanem per Crist Senyor nostre.
R. Amen. 

V. Doneu-li (los), Senyor, el repòs etern. 
R. I que la llum perpètua l'il·lumini (els il·lumini)

Que reposi (n) en pau.
R. Amén

Que la seva (es) ànima (es) í la de tots els fidels difunts, per la misericòrdia de Déu, reposin en pau.
R. Amén.