VISITA ESPIRITUAL A LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

Verge prodigiosa, tron puríssim on reposà l'Eterna Saviesa quan vingué al món a ensenyar el camí de salvació; obteniu als vostres catalans aquella Fe que enfonsa les muntanyes, omple les valls i fa planer el camí de la vida.

Mare castíssima, mirall de puresa, flor de les verges, que portàreu al món el bàlsam d'incorrupció, Jesús, Fill de Déu, obteniu l'honestedat dels costums públics.

Profetessa admirable que beneíreu i alabàreu l'Etern més que no pas totes les jerarquies angèliques plegades, feu que sigui desterrat d'aquest poble vostre l'esperit de maledicció i de blasfèmia.

Rosa de caritat, foc que sense consumir escalfa, traieu de Catalunya l'esperit de discòrdia, i ajunteu tots els seus fills amb cor de germans.
Santa Engendradora de l'Etern, filla del vos¬tre Fill, feu que mai no es desfaci aquest poble català que Vós espiritualment engendràreu.
Avemaria.

Verge poderosa, més forta que un exèrcit en ordre de batalla, des del vostre alt castell de Montserrat defenseu d'enemics espirituals i temporals tota la terra catalana que teniu encomanada.
Avemaria.

Senyora de Montserrat, que teniu la vostra santa muntanya voltada d'oliveres, signe de pau, obteniu als pobles de Catalunya una pau cristiana perpètua.
Avemaria.

Preguem: Senyor, vós que heu fet de la muntanya de Montserrat un fogar d'oració l de fe cristiana; concediu a tots els qui invoquen amb confiança la Mare del vostre Fill que progressin en la fe, l'esperança i la caritat. Per nostre Senyor Jesucrist. 

R / Amén.