AL FICAR-ME AL LLIT

En aquest llit em ficaré; 
confiat hi dormiré, 
pel meu Àngel ben guardat 
i amb la Verge al meu costat 
que em diu: ...dorm, reposa,
no tinguis por de cap mala cosa:
si cap mala cosa et vol tocar,
la Verge maria te'n guardarà.