Benaurances

Les Benaurances són vuit:
       -  Benaventurats els pobres d'esperit, perquè d'ells és el regne del cel.
       -  Benaventurats els mansos, perquè ells posseiran la terra.
       -  Benaventurats els qui ploren, perquè ells seran consolats.
       -  Benaventurats els qui tenen fam i set de justícia, perquè ells seran saciats.
       -  Benaventurats els misericordiosos, perquè ells alcançaran misericòrdia.
       -  Benaventurats els nets de cor, perquè ells veuran a Déu.
       -  Benaventurats els pacífics, perquè ells seran anomenats fills de déu.
       -  Benaventurats els qui pateixen persecució per la justícia, perquè d'ells és el regne del cel.