Darreries de l'home

Les darreries de l'home són quatre:
         - Mort
         - Judici
         - Infern
         - i Glòria