Festes de Precepte

Són festes de precepte*, a Espanya:
 1. Tots els diumenges
 2. Cinc festivitats de Nostre Senyor:
            -- Nadal (25 de desembre)
            -- Circumcisió (1 de gener)
            -- Epifania o (Els Sants Reis)  (6 de gener)
            -- Ascensió del Senyor (mòbil)
            -- Corpus Christi (mòbil).
 3. Dues festivitats de la Verge:
            -- Immaculada Concepció (8 de desembre)
            -- i Assumpció (15 d'agost).
 4. Dues festivitats dels Apòstols:
            -- Sant Pere i Sant Pau (29 de juny)
            -- i Sant Jaume el Major. (Pròpia d'Espanya - 25 de juliol)
 5. Dues festivitats dels Sants:
            -- Sant Josep (19 de març)
            -- i Tot Sants (1 de novembre)
No són festes de precepte altres dies que el poble fidel celebra devotament (i és cosa lloable el fer-ho), per semple:
                    -- La Purificació, Anunciació i Nativitat de la Mare de Déu,
                    -- el Dijous i Divendres Sants.
                    -- els Dilluns de les Pasqües de Resurrecció i de Pentecostès
                    -- Sant Joan,
                    -- dia de Difunts
                    -- Sant Esteve i altres semblants.

* En les Festes de precepte hi ha obligació d'oir Missa i abstenir-se de treballar.