Obres de Misericòrdia

Les obres de misericòrdia són catorze: set corporals i set espirituals.

LES CORPORALS
           - Donar menjar al qui té fam.
           - Donar beure al qui té set.
           - Vestir al despullat.
           - Visitar els malalts i presos.
           - Recollir els peregrins.
           - Rescatar els captius.
           - Enterrar els morts.

LES ESPIRITUALS
           - Ensenyar a l'ignorant.
           - Donar bon consell al qui l'ha de menester.
           - Corregir al qui va errat.
           - Consolar al trist i desconsolat.
           - Perdonar les injúries per amor a Déu.
           - Sofrir amb paciència les flaqueses i molèsties del pròxim.
           - Pregar a Déu per als vius i per als morts.