Pecats Capitals

Els pecats capitals són set:
                 - Supèrbia
                 - Avarícia
                 - Luxúria
                 - Ira
                 - Gola
                 - Peresa

Contra aquests set pecats hi ha set virtuts:
                 - Supèrbia -- humiliat
                 - Avarícia -- liberalitat (generositat)
                 - Luxúria -- castedat
                 - Ira -- paciència
                 - Gola -- abstinència
                 - Peresa -- diligència