Preceptes generals de l'Església

Els preceptes generals de l'església són cinc:
  • El primer: Oir Missa entera els diumenges i festes de guardar.
  • El segon: No menjar carn els dies prohibits i dejunar els dies senyalats.
  • El tercer: Confessar-se almenys una vegada a l'any, i combregar almenys per Pasqua.
  • El quart: Subvenir a les necessitats de l'església, contribuint-hi segons les lleis o costums.