Renovació de les promeses del Baptisme

Renuncio a Satanàs, a les seves obres i a les seves pompes, i prometo servir a Jesucrist per sempre més.