ACTES BREUS DE FE, ESPERANÇA I CARITAT

Déu meu, crec en vós, perquè sou Veritat infal·libe.
Déu meu, espero en vós, perquè sou Bondat infinita.
Déu meu, us estimo més que totes les coses, perquè sou el mateix Amor, tot el meu bé i l'eterna felicitat.