Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Oració del Vot d'Esclavitud

Inmaculada Concepción (Murillo, El Escorial)

Oh Maria Immaculada, boníssima Reina meva! Com m'alegro d'ésser vostre esclau d'amor! Us entrego i us consagro el meu cos i la meva ànima, amb tots els meus béns interiors i exteriors, naturals i sobrenaturals, passats, presents i venidors. Vull, a més, guanyar totes les indulgències que pugui i us les entrego. Oh Maria Mare meva estimadíssima! Renuncio a la meva pròpia voluntat, als meus pecats, a les meves intencions i disposicions. Vull el que Vós voleu i em llenço dintre vostre Cor abrusat d'amor, motlle diví en el qual he de formar-me. En ell m'amago i em perdo per pregar, obrar i sofrir sempre en Vós, amb vós, per Vós i per a Vós, a la major glòria del Sagrat Cor de Jesús, vostre Diví Fill. Així sigui.

Jesús i Maria, amors meus dolcíssims! Per vosaltres amb gust treballaré, sofriré i si és precís moriré. Que sigui sempre tot vostre. Que sigui sempre gens meu.

Durant el dia es poden pregar algunes jaculatories:
 • Maria, Verge i Mare de Déu, pregueu a Jesús per mi.
 • Dolç Cor de Maria, sigueu la salvació mia.
 • Oh Maria, concebuda sens pecat, pregueu per nosaltres que acudim a Vós.
 • Sagrat Cor de Jesús, jo em dono a Vós per Maria. etc.

 • Més informació »

  Oració a Crist Rei

  Oh Crist Jesús, us reconec per Rei universal. Tot el que ha estat fet, Vós ho haveu criat. Exerciu sobre mi tots els vostres drets. Renovo les promeses del baptisme, renunciant al dimoni, a les seves pompes i a les seves obres, i prometo viure com bon cristià. I més particularment em comprometo a fer triomfar segons els meus medis els drets de Déu i de vostra Església. Diví Cor de Jesús, us oferesc les meves pobres accions per obtenir que tots els cors reconeguin vostra reialesa sagrada i que així el regne de la vostra pau s'estableixi per tot l'univers. Així sigui.

  Un parenostre per les intencions del Sant Pare.
  Més informació »

  Comunió Espiritual

  L'ànima a Jesús

  Oh Jesús Eucaristia!
  Un desig m'és dolç turment.
  Jo voldria, si podia,
  combregar no cada dia,
  combregar contínuament.

  Jesús a l'ànima

  Del desig que tant em pregues,
  Jo te'n daré la clau d'or:
  si m'estimes ja combregues,
  i m'estimes si t'entregues
  a cada batec del cor.

  Doncs, Jesús meu, Mare meva, a cada batec del cor i a cada instant de la vida, us oferesc en tots els Sagraris de la terra, especialment en el nostre Sagrari, tots els actes d'amor que s'han fet, es fan i es faran fins a la fi del món i per tota l'eternitat en el cel. Amén.


  Més informació »

  Trisagi a la Santíssima Trinitat i Novena

  Santíssima Trinitat - Andrei Rublev, Public domain, via Wikimedia Commons

  Per lo senyal + de la Santa creu...


  Oferiment

  Us preguem, Senyor, per a la santa Església i sos prelats: per a l’exaltació de la fe catòlica, per l'extirpació de les heretgies, per la pau i concòrdia entre els prínceps cristians, per la conversió de tots els infidels, heretges i pecadors; per als agonitzants i vianats; per a les ànimes del purgatori i demés piadosos fins de la nostra santa Mare Església, i per les intencions del Sant Pare. Amén.


  Entrada

  V. Sia de tothom confessada i beneïda la Santíssima Trinitat, ara i sempre per tots els segles dels segles.
  R. Amén.

  V. Els meus llavis Senyor, obriu benigne.
  R. I ma veu us farà lloança digna.

  V. Envieu-me, Senyor, vostra ajuda
  R. No demoreu, Senyor, vostra vinguda.

  V. Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
  R. Com era en el primer instant, que sigui ara, per sempre i eternament: Glòria a Déu omnipotent. Al·leluia!

  (De Septuagésima fins a Pasqua, en comptes de dir Al·leluia!, es diu.: Lloança a Vós. Rei de l'eterna glòria!)


  Acte de contrició

  Oh Déu amorosíssim, un en tres Persones, Pare Fill i Esperit Sant, en qui crec, en qui espero, a qui estimo de tot cor més que totes les coses! Per ser Vós mon Pare, mon Senyor, i mon Déu, infinitament bo i digne d’ésser estimat sobre totes les coses, em pesa, Trinitat Santíssima, em pesa Trinitat amabilíssima, em pesa, Trinitat misericordiosíssima, d’haver ofès a Vós, qui sou Bondat infinita. Proposo i us dono paraula de no ofendre-us mai més i de morir abans que pecar. Confio que per la vostra bondat i misericòrdia infinites em perdonareu tots el meus pecats i em fareu la gràcia de perseverar en un veritable amor i fervorosa devoció a la vostra Santíssima Trinitat. Amén.


  Himne

  Ja el sol ardent se’n va a la posta;
  oh Vós, eterna resplendor.
  Déu Un i Tri, dins el cor nostre
  poseu el foc del vostre amor.
  A Vós alcem els nostres himnes,
  de sol a sol, amb cor fidel,
  per tal que un dia siguem dignes
  de repetir-los dalt el cel.
  Glòria prenne, honor i càntics
  a Vós, oh Pare omnipotent,
  a l’Unigènit i al Paràclit,
  ara i després i sempre. Amén.


  Oració al Pare Etern

  ¡Oh Pare etern! Fora de Vós jo no trobo res més que tristesa i turment. El sensual busca sa felicitat en els plaers. L’avar té el seu goig en els tresors. L’orgullós posa sa major glòria en les alabances i honors del món. Més tot és vanitat de vanitas, i corrupció de mort. Jamai voldré posar mon goig en aquests plaers; ans bé, no em cansaré de dir amb vostres Sants que la meva major felicitat, el meu tresor i la meva glòria és unir-me amb mon Déu i mantenir-me sempre més abraçat a Ell.

  Ara es resa un Parenostre i una Avemaria i es diu nou vegades:
  - Sant, Sant, Sant, Senyor Déu dels exèrcits; plens estan els cels i la tera de vostra glòria.
  - Glòria al Pare, glòria al Fill, glòria a l’Esperit Sant.


  Oració al Fill

  ¡Oh Veritat eterna! Fora de Vós jo no trobo res més que mentida i engany; res em dóna gust com la suavitat del vostre tracte. Les més belles paraules dels homes les trobo despreciables i enganyadores, comparades amb les paraules de vida amb què Vós parleu al cor d’aquells qui us escolten. Sopiro que arribi l’hora en què vós em manifestareu clarament la vostra glòria infinita, em parlareu cara a cara sense enigma, i us entregareu a mi sense misteris. ¡Oh quin goig! ¡Quina glòria i felicitat!

  Ara es resa un Parenostre i una Avemaria i es diu nou vegades:
  - Sant, Sant, Sant, Senyor Déu dels exèrcits; plens estan els cels i la tera de vostra glòria.
  - Glòria al Pare, glòria al Fill, glòria a l’Esperit Sant.


  Oració a l’Esperit Sant

  ¡Oh Amor diví! Fora de Vós jo no trobo res més que fredor i oblit. Vós sou l’única felicitat completa, i solament Vós podeu satisfer la set d’amor que sent el pobre cor meu. ¿Com me podran enganyar els plaers del món, si tots plegats no es poden comparar amb la més petita de les dolçures i suavitats que Déu es complau en comunicar a una ànima devota que li és fidel? ¡Oh Senyor! Si la més petita de vostres gràcies i consolacions dóna un goig tan gran a l’ànima, ¡què serà en el Cel, on Vós les doneu sense mida i sense fi? ¿Quan serà que podré entrar en vostra glòria, Déu meu, quan serà?

  Ara es resa un Parenostre i una Avemaria i es diu nou vegades:
  - Sant, Sant, Sant, Senyor Déu dels exèrcits; plens estan els cels i la tera de vostra glòria.
  - Glòria al Pare, glòria al Fill, glòria a l’Esperit Sant.


  Antífona

  A Vós, oh Pare Ingènit;
  a Vós, Fill Unigènit;
  a Vós, Esperit de Santedat;
  un sol Déu en Trinitat
  de tot cor us confessem,
  beneïm i alabem;
  a Vós sia donada eternament
  reverència i glòria. Amén.

  V. Beneïm el Pare, el Fill i l’Esperit Sant.
  R. Lloem-lo i enaltim-lo a cada instant.


  Oració

  Déu Totpoderós i etern, qui haveu deixat conèixer als vostres servents la glòria de la Trinitat perenne en la confessió de la veritable Fe, i adorar la vostra Unitat en la Majestat Omnipotent; us supliquem que en la fermesa d’aquesta Fe ens vegem sempre deslliurats de tota adversitat. Per Nostre Senyor Jesucrist, Fill vostre, qui, essent déu, amb Vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, per tots els segles dels segles. Amén.


  Pregària a la Santíssima Trinitat


   (Un anuncia el text assenyalat amb un punt, la resta respon la lletra en cursiva.
  Vigileu que la resposta va canviant segons els tipus d'anunciat.
  Evidentment si hom ho resa sol ho ha de dir tot.)

  •  Déu del cel, Pare omnipotent 
                                                    R.  A Vós, Senyor, honor i glòria 
  • Déu Fill, Redemptor del món 
  • Déu Esperit Sant, font de l'amor 
  • Santíssima Trinitat, un sol Déu 
  • Rei del cel, immortal i invisible 
  • Creador, conservador i governador de cel i terra. 
  • Vida infinita, en la qual, de la qual i per la qual vivim 
  • Vida única i divina en tres Persones 
  • Glòria del cel, esperança suprema dels homes 
  • Sol diví de llum increada i eterna 
  • Immensitat eterna, principi i fi de totes les coses 
  • Menjar diví dels Àngels 
  • Arc irisat de pau i de clemència 
  • Primera llum que ha il·luminat el món 

  • De mals de tota mena 
                                  R.  Deslliureu-nos, Trinitat Santíssima 
  • De tota mena de pecats 
  • De vostres ires i càstigs 
  • De mort sobtada i en mala hora 
  • Dels paranys de l'esperit maligne 
  • D'ires i odis i malvolences 
  • De l'esperit de deshonestedat 
  • Dels llamps i de les tempestes 
  • Del flagell del terratrèmol
  • De pesta, de fam i de guerra 
  • De la mort eterna 
  • Per ser com sou, un sol Déu en tres Persones 
  • Per la igualtat essencial de les vostres Persones 
  • Per la grandesa del misteri de la vostra Trinitat 
  • Pel nom inefable de la vostra Trinitat 
  • Pel molt que estimeu les ànimes que són devotes de la vostra Trinitat 
  • Pel gran amor amb què deslliureu de mals els pobles on hi ha algun devot de la vostra Trinitat 
  • Per la virtut divina que doneu als vostres devots, per triomfar de l'esperit maligne 

  • A nosaltres, pecadors 
                                     R.  Feu-nos la gràcia,Senyor 
  • Que la devoció a la vostra Trinitat ens faci forts per a vèncer el dimoni 
  • Que la vostra gràcia faci més viva, cada dia, en la nostra ànima, la imatge de la vostra Trinitat 
  • Que la pietat dels cristians s'aparti de les vanitats mundanes, fent-se més digna de la vostra Trinitat 
  • Que tots arribem a aconseguir les gràcies que teniu preparades per als devots de la vostra Trinitat 
  • Que en confessar nosaltres el misteri de la vostra Trinitat, s'esvaeixi tota error i heretgia 
  • Que hi hagi pau entre els homes i concòrdia entre els prínceps cristians 
  • Que les ànimes del Purgatori trobin suavitat i consol en el misteri de la Santíssima Trinitat 
  • Que us digneu escoltar les nostres pregàries

  (Ara es diu tres vegades) . 
  Sant Déu! Sant Fort! Sant Immortal!
  Deslliureu-nos sempre de tot mal!
   


  Preguem: Jo dedico i consagro tot el que hi ha en mi, a Déu: la meva memòria i les meves accions, a Déu Pare; el meu enteniment i les meves paraules, a Déu Fill; la meva voluntat i els meus pensaments, a Déu Esperit Sant; el meu cos, el meu cor, la meva llengua, els meus sentits i tots els meus dolors, a la sacratíssima Humanitat de Jesucrist «que no dubtà a lliurar-se en mans dels pecadors i sofrir el turment de la Creu». 


  Oració a la Santíssima Trinitat

  Jo dedico i consagro a Déu tot el que hi ha en mi: la meva memòria i les meves accions a Géu Pare; el meu enteniment i les meves paraules a Déu Fill; la meva voluntat i els meus pensament a Déu Esperit Sant; el meu cos, el meu cor, la meva llengua, els meus sentits i tots els meus dolors, a la sacratíssima Humanitat de Jesucrist «que no dubtà en tregar-se en mans dels pecadors i sofrir el turment de la creu.»


  Novena

  Cal repetir aquestes pregàries durant nou dies seguits.

  Més informació »

  Sota el vostre mantell / Sub tuum praesidium

  Patrocini de la Verge del Carme als Sants de l'ordre del Carme

  Foto de l'"Instituto Nacional de Antropología e Historia de México"


  Sota el vostre mantell
  ens emparem Santa Mare de Déu;
  escolteu les nostres pregàries
  en tota necessitat
  i aparteu-nos sempre dels perills,
  Verge, gloriosa i beneïda.


  —En Llatí—

  Sub tuum præsidium
  confugimus, Sancta Dei Genetrix.
  Nostras deprecationes ne despicias
  in necessitatibus nostris,
  sed a periculis cunctis libera nos semper,
  Virgo gloriosa et benedicta.  Més informació »

  Consagració a l'Arcàngel Sant Miquel


  Estàtua de sant Miquel a l'interior de l'església de Bellreguard

  «Oh gran príncep del cel, custodi fidelíssim de l'Església, sant Miquel arcàngel, jo, encara que indigne de presentar-me davant vostre, confiant en la vostra especial bondat i coneixent l'excel·lència de les vostres admirables oracions i la quantitat dels vostres favors, em presento davant vostre, acompanyat pel meu àngel custodi, i davant la presència de tots els àngels del cel que prenc com a testimonis de la meva devoció cap a vós, us elegeixo avui com el meu protector i el meu advocat particular, i proposo fermament honrar-vos sempre i fer-vos honrar amb totes les meves forces. Assistiu-me durant tota la meva vida, perquè jo no ofengui mai els ulls puríssims de Déu, ni amb les obres, ni amb les paraules, ni amb els pensaments. Defenseu-me de totes les temptacions del dimoni, especialment d'aquelles contra la fe i la puresa, i a l'hora de la meva mort doneu pau a la meva ànima i porteu-me a la pàtria eterna. Amén».

  Imatge:"Estàtua de sant Miquel a l'interior de l'església de BellreguardJoanbanjo, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons"
  Més informació »

  Pregària a Sant Josep del Papa Francesc

  “Salve, custodi del Redemptor
  i espòs de la Verge Maria.
  A vós Déu us confià el seu Fill,
  en vós Maria va dipositar la seva confiança,
  amb vós Crist es va forjar com a home.

  Oh, benaurat sant Josep,
  mostreu-vos també com un pare per a nosaltres
  i guieu-nos en el camí de la vida.

  Concediu-nos gràcia, misericòrdia i coratge,
  i defenseu-nos de tot mal. Amén.”

  del Papa Frances

  Més informació »

  Pregària a Sant Josep de Joaquim Ruyra

  Oh sant Josep, sant patriarca,
  el més humil i el més gran,
  modest fuster i governant
  del més eminent jerarca,
  Vós, que guiàreu la barca
  de Jesús i de Maria,
  piloteu també la mia
  i en ésser al meu últim port
  lliureu-me a una santa mort
  i endolciu-me'n l'agonia.

  de Joaquim Ruyra

  Més informació »

  Oració a Sant Josep per a després del Sant Rosari.

  A Vós, oh benaventurat Sant Josep,
  acudim en la nostra tribulació i,
  després d'implorar l'auxili de vostra Santíssima Esposa,
  demanem també amb gran confiança el vostre Patrocini.
  Per aquella caritat que us tingué unit
  a la Immaculada Verge Maria, Mare de Déu,
  i pel paternal amor que tinguéreu a l'Infant Jesús
  us supliquem que gireu benigne els vostres ulls
  envers la herència estimada
  que va guanyar Jesucrist amb la seva Sang,
  i que amb el vostre poder i auxili ens ajudeu en les nostres necessitats.

  Protegiu, oh providentíssim guardià de la Sagrada Família,
  la descendència escollida de Jesucrist;
  aparteu de nosaltres, oh Pare amantíssim,
  aquesta pesta d'error i de vici que corromp el món;
  assistiu-nos propici des del Cel, Fortíssim Llibertador nostre,
  en aquests combat contra el poder de les tenebres;
  i així com en altre temps salvàreu de la mort
  la vida amenaçada de l'Infant Jesús,
  defenseu ara la Santa Església de Déu
  de les escomeses dels seus enemics
  i de tota adversitat,
  i a cada un de nosaltres empareu-nos amb el vostre patrocini,
  a fi de que,
  a exemple vostre i sostinguts pel vostre auxili,
  puguem viure santament,
  piadosament morir,
  i obtenir en el Cel la benaventurança eterna. Amén.

  Més informació »

  Trisagi Marià

  “El Trisagi ha esdevingut una fórmula de devoció típica de la pietat catalana. Fora de les diòcesis de Catalunya no se sol usar gaire, essent en la majort part desconeguda.”

  TRISAGI MARIÀ

  Per lo senyal + de la Santa Creu...

  ACTE DE CONTRICIÓ

  Senyor meu Jesucrist,
  Déu i Home verdader,
  Creador, Pare i Redemptor meu,
  en qui crec, en qui espero,
  i a qui estimo més que totes les coses:
  em pesa de tot cor d’haver-vos ofès,
  per ésser Vós qui sou,
  Bondat infinita.

  Oh Verge Santíssima,
  Mare de Misericòrdia,
  alcanceu-me la gràcia d’una verdadera contrició,
  a fi de que Déu em perdoni totes les meves culpes,
  i pugui cantar les vostres alabances amb l’ànima neta i pura de pecat. Amén.

  ENTRADA

  V/ Beneïda sia la Santa i Immaculada sempre Verge Maria, ara i sempre per tots els segles dels segles.
  R/ Amén.
  V/ Els meus llavis, Senyor, obriu benigne.
  R/ Envieu-me, Senyor, la vostra ajuda.
  V/ No demoreu, Senyor, vostra vinguda.
  R/ Glòria al Pare, i al Fill, i a l’Esperit Sant.
  V/ Com era en el primer instant, que sigui ara, per sempre i eternament; glòria Déu omnipotent. Al·leluia!*

  * De Septuagèsima fins a Pasqua, en comptes d’Al·leluia..! es diu: ¡Lloança a Vós, Rei de l’eterna glòria!


  ORACIÓ

  Recordeu-vos, ¡oh piadosíssima Verge maria!, que jamai s’ha sentit a dir que ningú dels qui han acudit a vostra protecció, implorat vostra assistència i reclamat vostre auxili, hagi estat abandonat de Vós. Anima t amb aquesta confiança, a Vós també recorro, ¡oh Mare, Verge de les verges!, i encara que gemint sota el pes dels meus pecats m’atrevesc a presentar-me davant de vostra presència sobirana, no desprecieu, oh Mare de Déu! Les mes súpliques, ans bé escolteu-les propícia i digneu-vos acollir-les benignament. Així sia.

  ALABANÇA, OFERIMENT I SÚPLICA

  Sia vostra gran puresa
  Alabada eternament,
  Puix que Déu omnipotent
  Es complau en tal bellesa.
  A Vós, celestial princesa,
  Sagrada verge maria,
  Us ofresc en aquest dia
  L’ànima, la vida, el cor.
  Mireu-me amb ulls plens d’amor;
  no em deixeu, no Mare mia!.

  PRIMERA ORACIÓ A MARIA, FILLA DE DÉU PARE

  Oh Maria, Filla predilecta de l’Etern Pare; siau beneïda i alabada pel grandíssim poder i majestat que us donà el Senyor sobre totes les creatures. Defenseu-nos, oh Verge Poderosa, de tots els nostres enemics i deslliureu-nos de caure en les temptacions del món, del dimoni i de la carn, a fi de que perseverant en vostre servei i amor puguem morir tranquil·lament en gràcia de Déu, assegurats amb la vostra intercessió omnipotent.

  I ara, en alabança de vostre poder i majestat, i en agraïment pels vostres beneficis, cantarem les vostres glòries amb tots els Àngels i Sants.

  Parenostre. Avemaria.

  I nou vegades:

  V/ Santa, Santa, Santa Maria, Mare de Déu,
  plens estan els cels i la terra de vostres glòries.

  R/ Glòria a Maria, Filla del Pare;
  glòria a Maria, Mare del Fill;
  glòria a Maria, Esposa de l’Esperit Sant.


  SEGONA ORACIÓ A MARIA, MARE DE DÉU FILL

  Oh Maria, Mare estimada del Fill de Déu; siau beneïda i alabada per la saviesa i santedat de què us omplí el Senyor, més que a cap altra creatura. Il·lumineu-nos, oh Tron de la Saviesa i deslliureu-nos de tot engany d’error i d’ignorància, a fi de que, guardant la Llei de Déu com fills obedients i amants de la Santa Església, puguem viure i morir en la Fe del vostre diví Fill Jesús, obtenint, per mediació vostra, la glòria eterna del cel, en premi de la nostra fe i de les nostres bones obres.

  I ara, en alabança de vostre poder i majestat, i en agraïment pels vostres beneficis, cantarem les vostres glòries amb tots els Àngels i Sants.

  Parenostre. Avemaria.

  I nou vegades:

  V/ Santa, Santa, Santa Maria, Mare de Déu,
  plens estan els cels i la terra de vostres glòries.

  R/ Glòria a Maria, Filla del Pare;
  glòria a Maria, Mare del Fill;
  glòria a Maria, Esposa de l’Esperit Sant.


  TERCERA ORACIÓ A MARIA. ESPOSA DE DÉU ESPERIT SANT

  Oh Maria, Esposa escollida de l’Esperit Sant; siau beneïda i alabada per l’amor i misericòrdia amb què el Senyor enriquí la vostra ànima santíssima i vostre Cor maternal. Apiadeu-vos de nosaltres, oh Mare de Misericòrdia, en les nostres penes, i deslliureu-nos de nostres misèries a fi de que per la vostra intercessió maternal puguem estimar a Déu amb tot el fervor de nostre cor, morint així, quan sigui l’hora, amb el consol dolcíssim i inefable de l’amor diví.

  I ara, en alabança de vostre poder i majestat, i en agraïment pels vostres beneficis, cantarem les vostres glòries amb tots els Àngels i Sants.

  Parenostre. Avemaria.

  I nou vegades:

  V/ Santa, Santa, Santa Maria, Mare de Déu,
  plens estan els cels i la terra de vostres glòries.

  R/ Glòria a Maria, Filla del Pare;
  glòria a Maria, Mare del Fill;
  glòria a Maria, Esposa de l’Esperit Sant.


  LLOANÇA I SÚPLICA

  Déu vos salve, Maria, filla de Déu, Pare;
  Déu vos salve, Maria, mare de Déu, Fill;
  Déu vos salve, Maria, esposa de Déu, Esperit Sant;
  Déu vos salve, Maria temple i sagrari de la Santíssima Trinitat;
  Déu vos salve, Maria, concebuda sense màcula de pecat original;
  per tots vostres títols, excel·lències i gràcies,
  us supliquem que tingueu compassió de nosaltres.

  DEPRECACIONS A LA VERGE SANTÍSSIMA

  - Verge maria, Filla del Pare Etern, Déu:
             R/. Siau per sempre alabada.
  - Verge Maria, Mare del Fill de Déu:
  - Verge Maria, Esposa de l’Esperit Sant Déu:
  - Verge Maria, concebuda sense pecat original:
  - Verge Maria, verge abans del part, en el part i després del part:
  - Verge Maria, elegida corredemptora del llinatge humà:
  - Verge Maria, alegria dels àngels:
  - Verge Maria, alegria dels sants i benaventurats:
  - Verge Maria, perfecció dels justos:
  - Verge Maria, guia i refugi del pecador penedit:
  - Verge Maria, mare de qui us invoca
  - Verge Maria, arbre de la vida:
  - Verge Maria, camí del cel:
  - Verge Maria, esperança dels mortals:
  - Verge Maria, Reina i Senyora de tot lo creat:

  - De caure en pecat portal:
             R/. Deslliureu-nos, Reina i Mare.
  - Del pecat de blasfèmia:
  - De poca creència en la fe catòlica:
  - De les temptacions de nostres enemics interior i exteriors:
  - De l’esperit d’ira i murmuració:
  - De l’esperit d’odi i venjança:
  - Dels càstigs que mereixen nostres pecats:
  - De la mort del pecador:
  - De les penes de l’infern:
  - Per l’alegria que tinguéreu quan vegéreu nat Jesús:
  - Per l’alegria que tinguéreu quan adoraren a vostre Fill Jesús els àngels, pastors i reis:
  - Per l’alegria que tinguéreu quan trobàreu a Jesús en el temple:
  - Per l’alegria que tinguéreu quan se us aparegué vostre Fill ressuscitat:
  - Per l’alegria que tinguéreu en vostra Assumpció al Cel i al ser coronada de glòria per la Santíssima Trinitat:
  - Per tots els dolors que patíreu en la vida, passió i mort del vostre Fill Jesús:

  - Que us apiadeu de nosaltres pecadors:
             R/. Us preguem, Mare de Déu.
  - Que tragueu al pecador de l’ensopiment dels vicis:
  - Que torneu a bon camí els que han deixat la fe catòlica:
  - Que il·lumineu a tots els qui no coneixen nostra santa Religió:
  - Que santifiqueu a tots els sacerdots, fills vostres predilectes:
  - Que s’estengui cada dia més la religió catòlica, apostòlica, romana:
  - Que destruïu les heretgies:
  - Que conserveu la pau i concòrdia entre els prínceps cristians:
  - Que us digneu oïr-nos en nostres necessitats:
  - Que deslliureu a les ànimes del Purgatori d’aquelles rigoroses penes:
  - Que ens alcanceu a tots la glòria del Cel.

  S’acaba dient tres vegades:

  Verge Maria, concebuda sense màcula de pecat original:
  Deslliureu-nos, Senyora, de tot mal.


  ORACIÓ FINAL

  Oh Maria, concebuda sense pecat, pregueu per nosaltres que acudim a Vós. Oh refugi de pecadors, mare d’agonitzants, no ens abandoneu en l’hora de nostra mort, ans bé, alcanceu-nos un dolor perfecte, una sincera contrició, el perdó dels nostres pecats, el rebre dignament el Santíssim Viàtic, el confort del sagrament de l’Extremaunció per tal que puguem ser presentats segurs davant el tron del Just però misericordiós Jutge, Déu i Redemptor nostre. Amén.

  Més informació »

  ROSARI DELS 7 DOLORS DE LA MARE DE DÉU

  També es coneix com la Corona de la Mare de Déu dels Dolors

  INDEX

  • INTRODUCCIÓ * ↓ *
  • INCI * ↓*
   • Oració introductòria
   • Acte de Contrició
   • 3 Avemaries
  • MISTERIS DE DOLOR
   1. LA PROFECIA DE SIMEÓ * ↓*
   2. FUGIDA A EGIPTE * ↓*
   3. JESÚS PERDUT I TROBAT EN EL TEMPLE * ↓*
   4. MARIA I JESÚS ES TROBEN CAMÍ DEL CALVARI * ↓*
   5. MARIA ÉS AL PEU DE LA CREU DE JESÚS * ↓*
   6. MARIA REP EN ELS SEUS BRAÇOS LES DESPULLES DELS SEU FILL * ↓*
   7. JESÚS ÉS SEPULTAT * ↓*
  • PROMESES DE LA MARE DE DÉU A STA. BRÍGIDA * ↓ *  INTRODUCCIÓ

  Aquest rosari ens recorda els set grans dolors patits per la Verge Maria durant la seva vida, les proves que va passar i la mort dolorosa del seu Fill, Jesucrist. És un rosari molt especial per al Cor Immaculat de la Verge Maria, i ella vol que el resem tan sovint com ens sigui possible.

  El Rosari dels Set Dolors va tenir el seu origen a l'Edat Mitjana. Va estar un temps en desús, però ara torna a ser popular després de les aparicions marianes a Kibeho, on la nostra Mare del Cel ens l'aconsella.

  Durant les seves visites a Kibeho, la Santíssima Verge va revelar que aquest rosari posseeix un poder espiritual immens per a aquells que el resen amb sinceritat. Va prometre que quan es resa amb un cor obert i penedit, obtenim de Nostre Senyor el perdó de els nostres pecats i l'alliberament de les nostres ànimes de la culpa i el remordiment. També ens va prometre que, amb el temps, el rosari desenvoluparà al nostre interior una profunda comprensió de per què pequem, i aquest coneixement ens donarà la saviesa i la fortalesa per canviar o eliminar qualsevol falla interna, debilitat de caràcter o defecte de la nostra personalitat que ens impedeixi ser feliços o gaudir de la joiosa vida que Déu vol que visquem.

  La Verge Maria va suggerir que havíem de resar-ho amb la freqüència que ens fos possible, però, en especial, els dimarts i els divendres: dimarts per ser el dia que Maria se li va aparèixer per primera vegada a Marie Claire; i divendres perquè va ser el dia que Crist va ser crucificat.

  Nostra Mare també va posar èmfasi que el Rosari dels Set Dolors busca complementar —i de cap manera substituir— al rosari tradicional. Resant ambdós rosaris amb regularitat serem beneïts per partida doble!


  * ↑ *  COMENCEM!

  (Fem el senyal de la Creu) En el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

  Rosari dels set dolors de fusta

  Comencem per la medalla de la Mare de Déu i preguem: 

  ORACIÓ INTRODUCTÒRIA

     Déu meu, jo us ofereixo aquest rosari per a la vostra glòria i en honor de la vostra Santíssima Mare amb la intenció de compartir i meditar el seu dolor. Us prego amb humilitat que m'ajudeu a penedir-me de tot cor dels meus pecats. Doneu-me també la saviesa i la humilitat perquè pugui rebre totes les indulgències concedides a aquesta oració.

  ACTE DE CONTRICIÓ

  Senyor meu Jesucrist,
  Déu i home vertader,
  Creador, Pare i Redemptor meu;
  per ser vós qui sou bondat infinita,
  i perquè us estimo sobre totes les coses,
  em pesa de tot cor, d’haver-vos ofès;
  també em pesa perquè em podeu castigar
  amb les penes eternes de l’infern.
  Ajudat de la vostra divina gràcia,
  proposo no tornar mai més a pecar,
  confessar-me,
  esmenar-ne
  i complir la penitència que em serà donada.
  Amén.


  I per cada un dels tres grans que queden un Avemaria.


  Mare Misericordiosa,
  recordeu-nos sempre els patiments
  del vostre estimadíssim Fill, Nostre Senyor Jesús.


  1. MARIA ESCOLTA LA PROFECIA DE SIMEÓ

  (Lc. 2, 22-35)

     Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Era just i pietós, esperava que Israel seria consolat i tenia el do de l'Esperit Sant.... Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare:
     --Aquest infant serà motiu que a Israel molts caiguin i molts d'altres s'aixequin; serà una senyera combatuda, i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima. Així es revelaran els sentiments amagats al cor de molts.

  La Verge Maria sabia que havia dut al món el Salvador de tota la humanitat, i per això va comprendre i acceptar immediatament la profecia de Simeó. Malgrat sentir-se profundament commoguda per la gràcia d'haver concebut a Jesús, el seu cor es sentia confús i torbat perquè sabia tot el que s'havia escrit sobre els turments que patiria i la mort que tindria el Salvador, el seu fill, el seu estimat.

  Cada vegada que mirava al seu fill recordava constantment el sofriment al qual seria sotmès. Convertint-lo en el seu propi sofriment.

  PREGUEM:

     Estimada Mare, vós que vau patir sense mesura per causa nostra, ensenyeu-nos a acceptar amb amor i paciència els sofriments que ens duu la vida.    Mare estimada, preciosa, reina de fortalesa i virtut, mare del nostre Salvador i mare nostra, refugi dels pecadors, us preguem que uniu aquests nostres sofriments als vostres, per tal que així purificats de tot vestigi de pecat, els presenteu en oferiment d’acció de gràcies a Déu Pare i ens serveixin per al nostre bé i per la salvació de totes les ànimes.

  Parenostre, 7 Avemaries i Glòria.

  * ↑ *
  Mare Misericordiosa,
  recordeu-nos sempre els patiments
  del vostre estimadíssim Fill, Nostre Senyor Jesús.

  2. FUGIDA A EGIPTE

  (Mt. 2, 13-14)

     Quan els savis se n'hagueren anat, un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep i li digué:
     --Lleva't, pren el nen i la seva mare, fuig cap a Egipte i queda-t'hi fins que jo t'ho digui, perquè Herodes buscarà l'infant per matar-lo.
     Josep es llevà, prengué de nit el nen i la seva mare, se'n va anar cap a Egipte i s'hi quedà fins a la mort d'Herodes. Així es va complir allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: D'Egipte he cridat el meu fill.

  Quan Sant Josep li va revelar les paraules de l'àngel el seu cor es va sobresaltar i va sentir-se plena d'aflicció; havia de llevar-se ràpidament i fugir a Egipte perquè Herodes volia matar a Jesús! La Verge Maria quasi no va tenir temps per decidir què endur-se i què deixar allà. Prengué el nen en braços i després d’una tria ràpida va deixar la resta, afanyant-se per poder fugir de pressa com Déu volia.
     I es deia: Encara que Déu té poder sobre totes les coses Déu vol que fugim a Egipte amb Jesús, el seu Fill. Déu ens mostrarà el camí i arribarem allà sense ser atrapats per l'enemic.
     Ella com a Mare s'estimava el seu fill més que cap altra cosa. El seu cor estava afligit en veure la incomoditat del seu petit. I va patir molt perquè aquest tremolava de fred, mentre ella i Sant Josep estaven esgotats, plens de son, i passaven gana durant aquest llarg viatge.
     El seu cor va estar constantment atribolat durant el camí. Temia trobar-se cara a cara amb els soldats que volien matar-lo, perquè era conscient que l'enemic encara estava en alerta. També sabia que cap on anaven no travarien cares amistoses esperant-los.

  PREGUEM

     Mare Dolorosa, aconseguiu-nos la gràcia de perseverar en la confiança i l'abandonament a Déu especialment en els moments més difícils de la nostra vida.

  Parenostre, 7 Avemaries i Glòria.

  * ↑ *
  Mare Misericordiosa,
  recordeu-nos sempre els patiments
  del vostre estimadíssim Fill, Nostre Senyor Jesús.

  3. JESÚS PERDUT I TROBAT EN EL TEMPLE

  (Lc 2, 41-50)

  Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb motiu de la festa de Pasqua. Quan ell tenia dotze anys, hi van pujar a celebrar la festa, tal com era costum. Acabats els dies de la celebració, quan se'n tornaven, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se n'adonessin. Pensant que era a la caravana, van fer una jornada de camí abans de començar a buscar-lo entre els parents i coneguts; com que no el trobaven, van tornar a Jerusalem a buscar-lo. Al cap de tres dies el van trobar al temple, assegut entre els mestres de la Llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el sentien es meravellaven de la seva intel·ligència i de les seves respostes. En veure'l allà, els seus pares van quedar sorpresos, i la seva mare li digué:
  --Fill meu, per què t'has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia.
  Ell els respongué:
  --Per què em buscàveu? No sabíeu que jo havia d'estar a casa del meu Pare? Però ells no comprengueren aquesta resposta.

  Jesús era el Fill únic engendrat per Déu, però també era el Fill fill de Maria. La Verge estimava Jesús més que ella mateixa perquè Ell era el seu Déu. Comparat amb altres nens, Ell era únic perquè ja vivia sent Déu. Quan Maria va perdre Jesús, mentre tornava de Jerusalem, el món es va convertir en una cosa tan gran i solitària que va creure que no podria continuar vivint sense Ell, tan gran era el dolor. (Ella va viure el mateix dolor que va sentir el seu fill quan va ser abandonat pels seus apòstols durant la Passió).
     Mentre la Verge buscava ansiosament el seu Estimat Fill, va brollar un profund dolor al seu cor. Es donava la culpa, preguntant-se per què no l'havia cuidat millor. Però ella no tenia la culpa; Jesús ja no necessitava la seva protecció com abans. El que veritablement li va doldre a Maria va ser que el seu Fill havia decidit quedar-se enrere sense demanar permís. Fins aquell moment Jesús l'havia complagut en tot: mai no l'havia disgustat, ni havia contrariat en res als seus pares. Ella sabia que Ell ho havia fet tot el necessari per complir amb ells, per aquesta raó, mai va sospitar que pogués desobeir-la.

  PREGUEM

     Mare estimada, quan ens allunyem de Jesús per culpa del nostre pecat, ajudeu-nos cercar-lo i a trobar-lo de nou a través del Sagrament de la Reconciliació. Doneu-nos el dolor perfet pels nostres pecats i la gràcia d’una bona confessió.

  Parenostre, 7 Avemaries i Glòria.

  * ↑ *
  Mare Misericordiosa,
  recordeu-nos sempre els patiments
  del vostre estimadíssim Fill, Nostre Senyor Jesús.

  4. MARIA TROBA JESÚS CAMÍ DEL CALVARI

  DEL VIACRUCIS

  Al camí de l’Amargura,
  Mare i Fill s’han contemplat.
  Mira'ls bé, vil creatura;
  quin martiri els has causat!

     Jesús porta la creu camí del calvari. Tot i estar sense forces, els soldats continuen manant-li pressa i empenyent-lo. Ell cau a terra, exhaust, incapaç aixecar-se. I en aquell moment, els ulls de Maria, tan plens d'amor i compassió, es troben amb els del seu fill, adolorits i plens de sang. Els seus cors semblen estar compartint la mateixa càrrega; cada dolor que Ell sent, el sent també Maria. Tots dos saben que ara no poden fer res més que creure i confiar en Déu, deixant-ho tot a les seves mans, i oferir-li els seus patiments.

  PREGUEM

  Us demanem Mare Santíssima que ens aconseguiu el do de la fortalesa i la pau en el sofriment i la gràcia de no caure més en cap pecat.

  Parenostre, 7 Avemaries i Glòria.

  * ↑ *
  Mare Misericordiosa,
  recordeu-nos sempre els patiments
  del vostre estimadíssim Fill, Nostre Senyor Jesús.

  5. MARIA S'ESTÀ AL PEU DE LA CREU DE JESÚS

  (Jn 19, 25-27)

        Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare i la germana de la seva mare, Maria, muller de Cleofàs, i Maria Magdalena. Quan Jesús veié la seva mare i, al costat d'ella, el deixeble que ell estimava, digué a la mare:
  --Dona, aquí tens el teu fill.
  Després digué al deixeble:
  --Aquí tens la teva mare.
  I d'aleshores ençà el deixeble la va acollir a casa seva.

  Contempla els dos sacrificis al Calvari - un, el cos de Jesús; l'altre, el cor de Maria. Trist és l'espectacle de la Mare del Redemptor veient el seu estimat Fill cruelment clavat a la creu. Ella va romandre al peu de la creu i va sentir el seu Fill prometre-li el cel a un lladre i perdonar els seus enemics. Les seves últimes paraules dirigides a Ella van ser: "Mare, heus aquí el teu fill." I a nosaltres ens va dir en Joan: "Fill, heus aquí la teva Mare."

  PREGUEM

  Mare dolorosa, corredemptora del món, feu que duem una vida consoladora per els Vostres cors i siguem motiu de fortalesa i consol pels nostres germans.


  Parenostre, 7 Avemaries i Glòria.

  * ↑ *

  Mare Misericordiosa,
  recordeu-nos sempre els patiments
  del vostre estimadíssim Fill, Nostre Senyor Jesús.

  6. MARIA SOSTÈ ENTRE ELS SEUS BRAÇOS EL COS DIFUNT DEL SEU FILL

  (Mc 15, 42-45)

        Arribat ja el capvespre, com que era el dia de preparació, el dia abans del repòs del dissabte, Josep d'Arimatea, membre distingit del Sanedrí, que esperava també l'arribada del Regne de Déu, va gosar entrar a veure Pilat per demanar-li el cos de Jesús. Pilat es va estranyar que ja fos mort i féu cridar el centurió per preguntar-li si això era cert. Informat pel centurió, va permetre a Josep que s'endugués el cadàver.

  Considera l'amarg dolor que va sentir el Cor de Maria quan el cos del seu estimat Jesús va ser baixat de la creu i col·locat a la falda. Oh, Mare Dolorosa, els nostres cors s'estremeixen en veure tanta aflicció.

  PREGUEM

  Estimada Mare, Verge Dolorosa, feu-nos fidels a Jesús fins a l'últim instant de les nostres vides.

  Parenostre, 7 Avemaries i Glòria.

  * ↑ *
  Mare Misericordiosa,
  recordeu-nos sempre els patiments
  del vostre estimadíssim Fill, Nostre Senyor Jesús.

  7. MARIA ENTERRA EL SEU FILL TOT ESPERANT EN SOLEDAT LA RESURRECCIÓ

  (Mc 15, 42-45)

  Josep va comprar un llençol, va baixar Jesús de la creu, l'embolcallà amb el llençol i el va dipositar en un sepulcre que havia estat tallat a la roca. Després va fer rodolar una pedra davant l'entrada del sepulcre. Maria Magdalena i Maria, mare de Josep, miraven on el posaven.

  La vida de la Mare de Déu està tan vinculada a la de Jesús que sembla impossible poder viure sense Ell. El seu únic consol és que amb la seva mort ha acabat el seu inefable patiment. Amb tota devoció i amor, Maria, deixa a Jesús en mans dels seus deixebles que el dipositen en el sepulcre. Aviat serà dissabte, han d'apressar-se. El buit i la solitud esgarrapen el seu cor de Mare. El seu fill, el seu estimat és mort i amb ell se sent morir. Però el seu cor espera, contra tota esperança. Això no ha acabat, Jesús ha de ressuscitar!.

  PREGUEM

     Estimada Mare, Verge Dolorosa, feu-nos fidels a Jesús fins a l'últim instant de les nostres vides.

  Parenostre, 7 Avemaries i Glòria.

  * ↑ *  CONCLUSIÓ

  Repetim tres vegades:

  Maria, Verge Immaculada, que tant heu patit per salvar-nos, pregueu per nosaltres perquè arribem a la Pàtria Celestial.

  * ↑ *


  Per acabar fem el Senyal de la Creu


  PROMESES FETES A STA. BRÍGIDA

  En una revelació particular a Santa Brígida – degudament aprovada per l'Església – La nostra Senyora promet concedir set gràcies per a qui, cada dia, resa set Ave Marías en honra dels seus dolors i llàgrimes:

  Aquí hi ha les promeses:

  • Posaré pau a les seves famílies;
  • Seran il·luminats sobre els Divins Misteris;
  • Seran consolats a les seves penes i els acompanyaré a les seves afliccions;
  • Tot el que demanin serà concedit, si no s'oposa a la voluntat adorable del meu Diví Fill i a la santificació de la seva ànima;
  • Els defensaré en els combats espirituals contra l'enemic infernal i seran protegits en tots els instants de la seva vida;
  • Els assistiré visiblement en el moment de la seva mort i veuran la cara de la seva Santíssima Mare;
  • Vaig obtenir del meu Fill que, els que propaguin aquesta devoció (La de Les Meves Llàgrimes i Dolors), siguin traslladats d'aquesta vida terrenal a la felicitat eterna, directament, ja que tots els seus pecats seran esborrats i El meu Fill i Jo serem la seva eterna consolació i alegria.

  * ↑ *  Més informació »

  Coroneta de les Dotze Estrelles

  Aquesta bella devoció, que també es coneix com a Coroneta de Lloances a la Santíssima Verge Maria. Actualment ha caigut en desús, però és una de les pràctiques recomanades per Sant Lluís Maria Grignion de Montfort en el seu llibre “Tractat de la Veritable Devoció” (234- 235).

  Nota: Actualment a Amazon el venen en castellà per 1,56€

  Ens diu Sant Lluís Maria que es resa la Coroneta “per honrar els dotze privilegis i grandeses de la Santíssima Verge”. Afegeix que aquesta pràctica és molt antiga i té el seu fonament en la visió de Sant Joan a l'Apocalipsi, on va veure una Dona al cel, vestida de sol, amb la lluna sota els seus peus i una corona de dotze estrelles sobre el seu cap (veure Ap 12,1). Aquesta Dona és Maria.


   

  COMENCEM:

  Feu-me digne de lloar-vos,
  Verge Santa!,
  i feu-me fort
  contra els vostres enemics.

  CREDO

  Crec en un sol Déu, Pare totpoderós,
  creador del cel i de la terra,
  de totes les coses visibles i invisibles.

  I en un sol Senyor, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu,
  nascut del Pare abans de tots els segles.
  Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum,
  Déu veritable nascut del Déu veritable,
  engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare:
  per ell tota cosa fou creada.
  El qual per nosaltres els homes
  i per la nostra salvació davallà del cel.
  I, per obra de l'Esperit Sant,
  s'encarnà de la Verge Maria, i es feu home.
  Crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat;
  patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia,
  com deien ja les Escriptures,
  i se'n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.
  I tornarà gloriós a judicar els vius i els morts,
  i el seu regnat no tindrà fi.

  Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida,
  que procedeix del Pare i del Fill.
  I juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat;
  que parlà per boca dels profetes.

  I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.
  Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat.
  I espero la resurrecció dels morts, i la vida de la glòria.
  Amén.


  CORONA DE SANTEDAT

  Parenostre.

  1. Benaventurada sou, Verge Maria!, Vós que vau portar al vostre si al Senyor i Creador del món; vau concebre el que us va formar, i sempre - abans, durant i després – vau se Verge.
  2. Alegreu-vos, Verge Maria!
   Alegreu-vos, mil vegades!

   Avemaria.

  3. Verge Santa i Immaculada!, no sé amb quines lloances honrar-vos dignament, perquè vau portar al vostre si al que ni els cels poden contenir.
  4. Alegreu-vos, Verge Maria!
   Alegreu-vos, mil vegades!

   Avemaria.

  5. Que en sou de bonica oh Maria i tota Immaculada!
  6. Alegreu-vos, Verge Maria!
   Alegreu-vos, mil vegades!

   Avemaria.

  7. És ben cert, hi ha més virtuts en Vós, Verge Santíssima, que estrelles hi ha en el cel!
  8. Alegreu-vos, Verge Maria!
   Alegreu-vos, mil vegades!

   Avemaria i Glòria.

  CORONA DE PODER

  Parenostre.

  1. Glòria a Vós, Reina de l'univers!, porteu-nos amb Vós cap els goigs del Cel.
  2. Alegreu-vos, Verge Maria!
   Alegreu-vos, mil vegades!

   Avemaria.

  3. Glòria a Vós, Tresorera de les gràcies del Senyor!, feu-nos participar del vostre tresor.
  4. Alegreu-vos, Verge Maria!
   Alegreu-vos, mil vegades!

   Avemaria.

  5. Glòria a Vós, Mitjancera entre Déu i l'home!, feu-nos favorable el Totpoderós.
  6. Alegreu-vos, Verge Maria!
   Alegreu-vos, mil vegades!

   Avemaria.

  7. Glòria a Vós, Triomfadora de les heretgies i dels dimonis!, sigueu la nostra pietosa guia.
  8. Alegreu-vos, Verge Maria!
   Alegreu-vos, mil vegades!

   Avemaria i Glòria.

  CORONA DE BONDAT

  Parenostre.

  1. Glòria a Vós, Refugi dels pecadors!, intercediu per nosaltres davant del Senyor.
  2. Alegreu-vos, Verge Maria!
   Alegreu-vos, mil vegades!

   Avemaria.

  3. Glòria a Vós, Mare dels orfes!, torneu-nos favorable al Pare Totpoderós.
  4. Alegreu-vos, Verge Maria!
   Alegreu-vos, mil vegades!

   Avemaria.

  5. Glòria a Vós, Alegria dels justos!, porteu-nos amb Vós cap el goig etern.
  6. Alegreu-vos, Verge Maria!
   Alegreu-vos, mil vegades!

   Avemaria.

  7. Glòria a Vós, Auxiliadora sempre present, a la vida i a la mort!, porteu-nos amb Vós cap el Cel.
  8. Alegreu-vos, Verge Maria!
   Alegreu-vos, mil vegades!

   Avemaria i Glòria.

  PREGUEM:

  Us saludo, Maria, Filla de Déu Pare;
  us saludo, Maria, Mare de Déu Fill;
  us saludo, Maria, Esposa de l'Esperit Sant;
  us saludo, Maria, Temple de la Santíssima Trinitat.

  Us saludo, Maria, Senyora meva, riquesa meva,
  rosa meva, Reina del meu cor;
  Mare, vida, dolçor,
  i esperança meva estimadíssima,
  més encara: el meu cor i la meva ànima.

  Soc tot vostre, i totes les meves coses són vostres,
  Verge beneïda sobre totes les coses!

  Estigui, doncs, en mi la vostra ànima
  perquè ella proclami la grandesa del Senyor;
  estigui en mi el vostre esperit
  perquè s'alegri en Déu.

  Verge fidel!,
  poseu un segell sobre el meu cor,
  perquè en Vós i per Vós
  se'm trobi fidel a Déu.

  Concediu-me, Mare bondadosa!,
  que jo sigui inclòs en el nombre d’aquells,
  als que Vós estimeu, instruïu, dirigiu,
  alimenteu i protegiu com a fills vostres.

  Feu que, menyspreant, per amor a Vós,
  totes les consolacions terrenals,
  jo m'adhereixi sempre a les celestials,
  fins que, per obra de l'Esperit Sant,
  el vostre fidelíssim Espòs,
  i per Vós, fidelíssima Esposa seva,
  es formi en mi Jesucrist, Fill vostre,
  a glòria del Pare. Amén.  SOTA EL VOSTRE MANTELL

  Sota el vostre mantell
  ens emparem Santa Mare de Déu;
  escolteu les nostres pregàries
  en tota necessitat
  i aparteu-nos sempre dels perills,
  Verge, gloriosa i beneïda.
  Més informació »

  PREGÀRIA DE CHARLES DE FOUCAULT

  St. Josep i el nen Jesús

  Pare, em poso a les teves mans.
  Fes de mi el que vulguis.
  Sigui el que sigui, et dono les gràcies.
  Estic disposat a tot.
  Ho accepto tot,
  sempre que la teva voluntat
  es compleixi en mi
  i en totes les teves criatures.

  No desitjo altra cosa, Déu meu.
  Poso la meva ànima a les teves mans,
  te la dono, Déu meu,
  amb tot l'amor del meu cor,
  perquè t'estimo
  i m’és una necessitat d’amor
  donar-me,
  posar-me a les teves mans
  sense reserves,
  amb una confiança infinita,
  perquè tu ets el meu Pare.

  Més informació »

  A DÉU M'ENCOMANO - AL VESPRE (2)

  ACTE DE PREPARACIÓ

  Per lo senyal + de la Santa Creu...


  ACCIÓ DE GRÀCIES I OFERIMENT DEL REPÒS

  Jesucrist, mon Déu, jo us adoro i us regracio per totes les gràcies que m’haveu concedides aquest dia. Us oferesc mon repòs i tots els instant d’aquesta nit, i us demano que preserveu de tot pecat. Per això em poso en la llaga santíssima del vostre costat i sota el mantell protector de Maria, Mare meva. Que el vostres Sants Àngels m’assisteixin i em guardin en pau, i que la vostra santa benedicció sia sobre mi, Amén.

  Parenostre, Avemaria i Glòria pels beneficis rebuts, especialment pels del dia d’avui.


  EXAMEN DE CONSCIÈNCIA

  Senyor, doneu-me llum per a conèixer els meus pecats i faltes i gràcia per a penedir-me’n de tot cor.

  ENVERS DÉU: EXAMINA ELS ACTES DE RELIGIÓ I PIETAT

  • — ¿Com fas la teva pregària al matí i vespre?
  • — ¿Com has oït la Santa Missa?
  • — ¿Quina preparació i acció de gràcies fas per la Sagrada Comunió?
  • — ¿Has resat com cal el Sant Rosari?
  • — ¿No t’has pas avergonyit de manifestar-se cristià lleialment en tots els teus actes i converses?

  ENVERS TU MATEIX: EXAMINA LES OBLIGACIONS DEL PROPI ESTAT

  • — ¿Has complert amb tota consciència el treball i ocupacions pròpies del teu càrrec, ofici o carrera?
  • — ¿Has evitat l’ociositat imposant-te algun treball o ocupació voluntària en cas de no tenir-ne d’obligada?
  • — ¿Com has esmerçat els medis i qualitats que Déu t’ha donat en bé del pròxim fent obres de misericòrdia corporal o espiritual?
  • (Pensa que segons elles seràs judicat.)
  • — ¿Guardes l’honestedat del teu estat, tant en pensar com en mirar, parlar i obrar?
  • — ¿Procures combatre la sensualitat no buscant excessivament les comoditats i diversions?
  • — ¿Acceptes de cor la creu que Déu t’envia, conformant-te a la seva voluntat?

  ENVERS EL PRÒXIM: EXAMINA EL TEU TRACTE AMB ELL

  • — ¿Has guardat sempre la caritat essent amable i pacient amb tothom, no permetent-te murmuracions ni judicis del pròxim?
  • — ¿Perdones de cor les ofenses que t’han fet?
  • — ¿Has faltat a la veritat i sinceritat?
  • — ¿Has faltat a la humilitat, parlant amb vanitat, orgull o amor propi?
  • Examina, finalment, si l’haver faltat en aquestes coses és per fer malament aquest examen o per no haver posat els medis proposats i procura esmenar-ho refermant els propòsits.

  ACTE DE CONTRICIÓ PERFECTA

  Em pesa, Déu meu, d’haver-vos ofès perquè sou Bondat infinita que tant m’haveu estimat i a qui tant dec i vull estimar. Encara que no hi hagués infern, tampoc voldria ofendre-us, preferint morir abans de pecar. Encara que no em donguéssiu el cel, també voldria servir-vos i estimar-vos de tot cor. Jo desitjo ara fer aquest acte de contrició perfecta amb tota l’ànima, sentidament i tan fervorós com sia possible; i si per fer-lo així fos necessari donar la vida, de bon grat voldria donar-la. Perdoneu-me, Senyor, i feu que us estimi més i més.

  Amb esperit de penitència resa les següents

  ORACIONS EXPIATÒRIES

  Pare etern, jo us oferesc el Sagrat Cor de Jesús, amb tot el seu amor, tots els seus sofriments, tots els seus mèrits.

  — Per a expiar tots els pecats que jo he comès avui i durant tota la meva vida.

  Glòria Patri, etc.

  — Per suplir el bé que jo he deixat de fer avui i durant tota la meva vida.

  Glòria Patri, etc.

  — Per purificar el bé que jo he mal fet avui i durant tota la meva vida.

  Glòria Patri, etc.

  “Pare Etern, jo us oferesc la Sang preciosíssima de Jesucrist en expiació dels meus pecats i per les necessitats de la Santa Església.”

  “Oh bon Jesús, dins les vostres llagues amagueu-me.”


  OFERIMENT DE PROPÒSITS

  Determina ben bé els teus propòsits per al dia de demà;
  ofereix-los al bon Jesús i a la Verge Santíssima i demana la gràcia de complir-los.

  Oh Bon Jesús, us oferesc de bell nou aquests propòsits meus. Doneu-me fortalesa per complir-los fidelment i gràcia per no caure en les ocasions en què m’he de trobar.

  Verge Santíssima, Mare de Déu i Mare meva, obteniu-me la virtut de la constància en el ben obrar i la gràcia de la perseverància final.


  TRES ORACIONS A LA VERGE SANTÍSSIMA

  1. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Filla especialment elegida del Pare, i us oferesc la meva ànima amb totes ses potències. Avemaria.

  2. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Mare del Fill Unigènit de Déu, i us oferesc mon cos amb tots sos sentirs. Avemaria

  3. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Esposa predilecta del Sant Esperit, i us oferesc mon cor amb tots sos afectes, pregant-vos que de la Trinitat Santíssima m’obtingueu tots els auxilis necessaris per aconseguir la meva eterna salvació. Avemaria

  JACULATÒRIES

  • — Mare meva, guardeu-me de pecat mortal.
  • — Per la vostra pura i immaculada Concepció, oh Maria, feu pur el meu cos i santa l’ànima mia.

  ORACIÓ PER IMPETRAR UNA BONA MORT.

  Oh Maria, concebuda sense pecat, pregueu per nosaltres que acudim a Vós. Oh refugi de pecadors, Mare d’agonitzants, no ens abandoneu en l’hora de la nostra mort, ans bé alcanceu-nos un dolor perfecte, una sincera contrició, el perdó dels nostres pecats, el rebre dignament el Santíssim Viàtic, el confort del sagrament de l’Extremunció per tal que puguem ser presentats segurs davant el trono del Just, però misericordiós Jutge, Déu i Redemptor nostre. Amén.


  ORACIÓ AL SANT ANGEL DE LA GUARDA

  Àngel de Déu, vós que sou custodi meu, a mi, que soc a vós encomanat per la celestial pietat, il·lumineu-me, guardeu-me, regiu-me i governeu-me en aquest dia. Amén.


  DEPRECACIONS

  • — Jesús, Josep i Maria, us dono el cor i l’ànima mia.
  • — Jesús, josep i Maria, assistiu-me en ma última agonia.
  • — Jesús, Josep i Maria, expiri en pau amb vosaltres l’ànima mia.

  PELS NOSTRES DIFUNTS

  Parenostre i Avemaria per a les ànimes del Purgatori.

  V. Réquiem aetérnam dona eis Dómine.
  R. Et lux perpétua lúceat eix.
  V. Requiéscant in pace.
  R. Amén.  Més informació »

  PELS NOSTRES DIFUNTS

  Parenostre i Avemaria per a les ànimes del Purgatori.

  V. Réquiem aetérnam dona eis Dómine.
  R. Et lux perpétua lúceat eis.
  V. Requiéscant in pace.
  R. Amén.

  o bé en català:

  V. Doneu-lis, Senyor, el repòs etern.
  R. I que la llum perpètua les il·lumini.
  V. Que reposin en pau.
  R. Amén.

  Foto de Grant Whitty a Unsplash

  Més informació »

  ORACIÓ PER IMPETRAR UNA BONA MORT.

  Oh Maria, concebuda sense pecat, pregueu per nosaltres que acudim a Vós. Oh refugi de pecadors, Mare d’agonitzants, no ens abandoneu en l’hora de la nostra mort, ans bé alcanceu-nos un dolor perfecte, una sincera contrició, el perdó dels nostres pecats, el rebre dignament el Santíssim Viàtic, el confort del sagrament de l’Extremunció per tal que puguem ser presentats segurs davant el trono del Just, però misericordiós Jutge, Déu i Redemptor nostre. Amén.  Foto de Grant Whitty a Unsplash

  Més informació »

  TRES ORACIONS A LA VERGE SANTÍSSIMA

  1. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Filla especialment elegida del Pare, i us oferesc la meva ànima amb totes ses potències. Avemaria.

  2. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Mare del Fill Unigènit de Déu, i us oferesc mon cos amb tots sos sentirs. Avemaria

  3. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Esposa predilecta del Sant Esperit, i us oferesc mon cor amb tots sos afectes, pregant-vos que de la Trinitat Santíssima m’obtingueu tots els auxilis necessaris per aconseguir la meva eterna salvació. Avemaria
  Més informació »

  PREGÀRIA DE PROTECCIÓ

  Déu i Pare Totpoderós,
  en el nom del Vostre Fill Jesús,
  - per la seva presència Real
  i misericordiosa en la Santa Eucaristia. –
  i pel Cor Dolorós i Immaculat de Maria,
  envieu el vostre Sant Esperit;
  per tal que, per la seva Santa i Poderosa Unció,
  ens atorgui la Salut de l’Ànima i del cos,
  protegint-nos de tota amenaça actual o futura.

  Permeteu-nos caminar sota el Mantell de Maria,
  - nostra Mare Amorosa,
  la vostra Filla Dilecta i Plena de Gràcia, -
  Juntament amb Sant Josep i amb tots els Sants,
  - els mèrits dels quals heu reconegut,-
  protegits per Sant Miquel Arcàngel i
  les seves milícies celestials.
  Qui com Déu?
  Ningú com Déu!  Imatge de truthseeker08 a Pixabay

  Més informació »

  "A Déu m'encomano" Al Matí - una altra manera de fer-ho

  Una altra manera de practicar-lo

  Al despertar-se

  Tan bon punt estiguis despert, acostuma’t a fer un acte d’amor a Déu amb aquestes o altres semblants invocacions.

  Déu meu, us dono el meu cor i la meva ànima.

  Bon Jesús, soc vostre, enterament i per sempre. Sia tot per vostre amor.

  Verge Santíssima, Mare de Déu i Mare meva, heus aquí vostre fill i vostre esclau.

  Així que estaràs llevat, t’agenollaràs davant alguna santa imatge i resaràs les oracions del matí per l’ordre següent:

  Holy Trinity Church in Karabanovo 8

  ORACIÓ A LA SANTÍSSIMA TRINITAT

  - Omnipotència del Pare, ajudeu la meva fragilitat i traieu-me de l’abisme de ma misèria.

  - Saviesa del Fill, dirigiu tot mos pensaments paraules i accions.

  - Amor del Sant Esperit, siau el principi de totes les obres de la meva ànima, per tal que sien sempre coformes al vostre beneplàcit diví.


  ENDREÇAMENT D’INTENCIÓ I OFERIMENT MATINAL

  Oh Déu Etern, heus aquí que jo davant la vostra immensa Majestat m’agenollo, i adorant-vos humilment, us oferesc tots mos pensaments, paraules i obres d’aquest dia, i tinc intenció de fer-ho tot per vostre amor; per la glòria vostra, pel compliment de la vostra divina voluntat, per alabar-vos, servir-vos i beneir-vos, per rebre llum dels misteris de la santa Fe, per assegurar la meva salvació, per esperar en vostra misericòrdia, per satisfer a la divina justícia per tots mos gravíssims pecats, per socórrer a les santes ànimes del Purgatori, per impetrar a tots els pecadors la gràcia d’una verdadera conversió. Tinc, demés, la intenció de fer totes les coses en unió d’aquelles intencions puríssimes que en aquesta present vida tingueren Jesús i Maria i tots els sants del cel i els justos de la terra; i amb sang voldria subscriure aquesta intenció meva i repetir-la cada moment tantes vegades com moments tindrà tota l’eternitat. Vulgueu acceptar, oh Déu benigníssim, aquesta ma bona voluntat i doneu-me la vostra santa benedicció amb una gràcia tan eficaç, que per tot el temps de la meva vida no cometi mai pecat mortal, i especialment en el dia d’avui, en què tinc desig i intenció de guanyar totes les indulgències que pugui, i assistir a la totes les misses que avui a tot arreu del món se celebren, i totes les vull aplicar en sufragi de les santes ànimes del Purgatori per tal que d’aquelles penes sien alliberades. Amén.


  ACTE DE CONFORMITAT A LA VOLUNTAT DE DÉU.

  Oh Déu meu; jo no sé pas lo que m’ha de succeir avui; ho ignoro completament; però lo que sé certament és que res em podrà succeir que Vós no ho hagueu previst, disposat i ordenat de tota l’eternitat: això em basta. Jo adoro els vostres designis impenetrables i eterns, i m’hi sotmeto amb tot el meu cor; Ho vull tot, ho accepto tot, i uneixo el meu sacrifici al de JESUCRIST, mon diví Salvador; jo us demano, en son nom i per sos mèrits infinits, la paciència en mes penes, i una submissió perfecta i entera a tot lo que em succeirà segons el vostre beneplàcit diví. Així sia.


  EXAMENT DE PREVISIÓ

  Recorda molt breument els propòsits fets en l’examen d’ahir vespre, preveient, demés, les ocasions en què probablement et trobaràs de trencar-los, i ofereix-los al Sagrat Cor de Jesús.

  Oh bon Jesús, us oferesc de bell nou aquests propòsits meus. Doneu-me fortalesa per a complir-los fidelment i gràcia per no caure en les ocasions en què m’he de trobar.


  All Saints Catholic Church (St. Peters, Missouri) - stained glass, sacristy, Sacred Heart detail

  OFERIMENT AL SAGRAT COR DE JESÚS

  Oh Cor diví de Jesús! Per mediació del Cor immaculat de la Benaventurada Verge Maria, us oferesc totes les meves oracions, obres i sofriments d’aquest dia, en satisfacció dels nostres pecats i per totes les intencions per les quals Vós mateix us oferiu perpètuament en el Santíssim Sagrament de l’Altar. En particular us les oferesc per les intencions de l’Apostolat de l’Oració i també per les que el Sant Pare ha senyalat per aquest mes. Amén.


  ORACIÓ AL SACRATÍSSIM COR DE JESÚS

  Cor amantíssim de Jesús, us preguem que difongueu copiosament vostres benediccions sobre la Santa Església, sobre el Sant Pare i sobre tot el clero; doneu la perseverança als justos; convertiu els pecadors; il·lumineu als infidels; beneïu els nostres parents, amics i benefactors; assistiu als agonitzants; deslliureu les ànimes del Purgatori i estengueu damunt el cor de tots el dolç imperi del vostre amor. Amén.


  Holy Virgin Gospa from Tihajlin next to Međugorje

  TRES ORACIONS A LA VERGE SANTÍSSIMA

  1. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Filla especialment elegida del Pare, i us oferesc la meva ànima amb totes ses potències. Avemaria.

  2. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Mare del Fill Unigènit de Déu, i us oferesc mon cos amb tots sos sentits. Avemaria

  3. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Esposa predilecta del Sant Esperit, i us oferesc mon cor amb tots sos afectes, pregant-vos que de la Trinitat Santíssima m’obtingueu tots els auxilis necessaris per aconseguir la meva eterna salvació. Avemaria

  JACULATÒRIES

  • - Mare meva, guardeu-me de pecat mortal.
  • - Per la vostra pura i immaculada Concepció, oh Maria, feu pur el meu cos i santa l’ànima mia.

  RECOMACIÓ A LA MARE DE DÉU

  Recomana els teus propòsits a la Mare de Déu demanant-li que t’ajudi a complir-los amb fidelitat, dient-li:

  Verge Santíssima, Mare de Déu i Mare meva, obteniu-me la virtut de la constància en el ben obrar i la gràcia de la perseverança final.


  ORACIÓ DE SANT BERNAT

  Recordeu-vos, oh piadosíssima Verge Maria!, de que mai s’ha sentit a dir que ningú dels que han acudit a la vostra protecció, implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili, hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Mare, Verge de les Verges!, i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atrevesc a presentar-me davant de vostra presència sobirana. No desprecieu, oh Mare de Déu!, les meves súpliques, ans bé escolteu-les propícia i digneu-vos acollir-les benignament. Així sia.


  Ángel de la Guarda

  ORACIÓ AL SANT ÀNGEL DE LA GUARDA

  Àngel de Déu, vós que sou custodi meu, a mi, que soc a vós encomanat per la celestial pietat, il·lumineu-me, guardeu-me, regiu-me i governeu-me en aquest dia. Amén.


  Canonically crowned image of Saint Joseph of Wisconsin

  ORACIÓ A SANT JOSEP

  ¡Gloriosíssim Sant Josep, pare adoptiu de Jesús, Espòs verdader de la Benaventurada Verge Maria, protector dels pobres agonitzants! Confiant en la vostra intercessió poderosíssima, jo us demano aquestes tres gràcies: la primera de servir a Jesús amb aquella diligència i amor amb què Vós el servireu; la segona, de tenir per Maria aquella reverència i confiança en Ella que Vós li tinguéreu; la tercera, que Jesús i Maria assisteixin a la meva mort, com han assistit a la vostra. Així sia.

  (Del Venenerable Frassinetti)


  DEPRECACIONS

  • Jesús, Josep i Maria, us dono el cor i l’ànima mia.
  • Jesús, Josep i Maria, assistiu-me en ma última agonia.
  • Jesús, Josep i Maria, expiri en pau amb vosaltres l’ànima mia.

  ORACIÓ

  Al Sant Patró celestial de cascú.

  Patró Celestial, pregueu a Déu sempre per mi que em glorio amb el vostre nom; confirmeu-me en la Fe; enfortiu-me en la virtut; defenseu-me en la lluita, per tal que, vencent l’enemic maligne, mereixi obtenir la glòria eterna. Amén.


  PELS NOSTRES DIFUNTS

  Parenostre i Avemaria per a les ànimes del Purgatori.

  V. Réquiem aetérnam dona eis Dómine.
  R. Et lux perpétua lúceat eis.
  V. Requiéscant in pace.
  R. Amén.

  Més informació »