Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Consagració a l'Arcàngel Sant Miquel


Estàtua de sant Miquel a l'interior de l'església de Bellreguard

«Oh gran príncep del cel, custodi fidelíssim de l'Església, sant Miquel arcàngel, jo, encara que indigne de presentar-me davant vostre, confiant en la vostra especial bondat i coneixent l'excel·lència de les vostres admirables oracions i la quantitat dels vostres favors, em presento davant vostre, acompanyat pel meu àngel custodi, i davant la presència de tots els àngels del cel que prenc com a testimonis de la meva devoció cap a vós, us elegeixo avui com el meu protector i el meu advocat particular, i proposo fermament honrar-vos sempre i fer-vos honrar amb totes les meves forces. Assistiu-me durant tota la meva vida, perquè jo no ofengui mai els ulls puríssims de Déu, ni amb les obres, ni amb les paraules, ni amb els pensaments. Defenseu-me de totes les temptacions del dimoni, especialment d'aquelles contra la fe i la puresa, i a l'hora de la meva mort doneu pau a la meva ànima i porteu-me a la pàtria eterna. Amén».

Imatge:"Estàtua de sant Miquel a l'interior de l'església de BellreguardJoanbanjo, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons"
Més informació »

Pregària a Sant Josep del Papa Francesc

“Salve, custodi del Redemptor
i espòs de la Verge Maria.
A vós Déu us confià el seu Fill,
en vós Maria va dipositar la seva confiança,
amb vós Crist es va forjar com a home.

Oh, benaurat sant Josep,
mostreu-vos també com un pare per a nosaltres
i guieu-nos en el camí de la vida.

Concediu-nos gràcia, misericòrdia i coratge,
i defenseu-nos de tot mal. Amén.”

del Papa Frances

Més informació »

Pregària a Sant Josep de Joaquim Ruyra

Oh sant Josep, sant patriarca,
el més humil i el més gran,
modest fuster i governant
del més eminent jerarca,
Vós, que guiàreu la barca
de Jesús i de Maria,
piloteu també la mia
i en ésser al meu últim port
lliureu-me a una santa mort
i endolciu-me'n l'agonia.

de Joaquim Ruyra

Més informació »

Oració a Sant Josep per a després del Sant Rosari.

A Vós, oh benaventurat Sant Josep,
acudim en la nostra tribulació i,
després d'implorar l'auxili de vostra Santíssima Esposa,
demanem també amb gran confiança el vostre Patrocini.
Per aquella caritat que us tingué unit
a la Immaculada Verge Maria, Mare de Déu,
i pel paternal amor que tinguéreu a l'Infant Jesús
us supliquem que gireu benigne els vostres ulls
envers la herència estimada
que va guanyar Jesucrist amb la seva Sang,
i que amb el vostre poder i auxili ens ajudeu en les nostres necessitats.

Protegiu, oh providentíssim guardià de la Sagrada Família,
la descendència escollida de Jesucrist;
aparteu de nosaltres, oh Pare amantíssim,
aquesta pesta d'error i de vici que corromp el món;
assistiu-nos propici des del Cel, Fortíssim Llibertador nostre,
en aquests combat contra el poder de les tenebres;
i així com en altre temps salvàreu de la mort
la vida amenaçada de l'Infant Jesús,
defenseu ara la Santa Església de Déu
de les escomeses dels seus enemics
i de tota adversitat,
i a cada un de nosaltres empareu-nos amb el vostre patrocini,
a fi de que,
a exemple vostre i sostinguts pel vostre auxili,
puguem viure santament,
piadosament morir,
i obtenir en el Cel la benaventurança eterna. Amén.

Més informació »

Trisagi Marià

“El Trisagi ha esdevingut una fórmula de devoció típica de la pietat catalana. Fora de les diòcesis de Catalunya no se sol usar gaire, essent en la majort part desconeguda.”

TRISAGI MARIÀ

Per lo senyal + de la Santa Creu...

ACTE DE CONTRICIÓ

Senyor meu Jesucrist,
Déu i Home verdader,
Creador, Pare i Redemptor meu,
en qui crec, en qui espero,
i a qui estimo més que totes les coses:
em pesa de tot cor d’haver-vos ofès,
per ésser Vós qui sou,
Bondat infinita.

Oh Verge Santíssima,
Mare de Misericòrdia,
alcanceu-me la gràcia d’una verdadera contrició,
a fi de que Déu em perdoni totes les meves culpes,
i pugui cantar les vostres alabances amb l’ànima neta i pura de pecat. Amén.

ENTRADA

V/ Beneïda sia la Santa i Immaculada sempre Verge Maria, ara i sempre per tots els segles dels segles.
R/ Amén.
V/ Els meus llavis, Senyor, obriu benigne.
R/ Envieu-me, Senyor, la vostra ajuda.
V/ No demoreu, Senyor, vostra vinguda.
R/ Glòria al Pare, i al Fill, i a l’Esperit Sant.
V/ Com era en el primer instant, que sigui ara, per sempre i eternament; glòria Déu omnipotent. Al·leluia!*

* De Septuagèsima fins a Pasqua, en comptes d’Al·leluia..! es diu: ¡Lloança a Vós, Rei de l’eterna glòria!


ORACIÓ

Recordeu-vos, ¡oh piadosíssima Verge maria!, que jamai s’ha sentit a dir que ningú dels qui han acudit a vostra protecció, implorat vostra assistència i reclamat vostre auxili, hagi estat abandonat de Vós. Anima t amb aquesta confiança, a Vós també recorro, ¡oh Mare, Verge de les verges!, i encara que gemint sota el pes dels meus pecats m’atrevesc a presentar-me davant de vostra presència sobirana, no desprecieu, oh Mare de Déu! Les mes súpliques, ans bé escolteu-les propícia i digneu-vos acollir-les benignament. Així sia.

ALABANÇA, OFERIMENT I SÚPLICA

Sia vostra gran puresa
Alabada eternament,
Puix que Déu omnipotent
Es complau en tal bellesa.
A Vós, celestial princesa,
Sagrada verge maria,
Us ofresc en aquest dia
L’ànima, la vida, el cor.
Mireu-me amb ulls plens d’amor;
no em deixeu, no Mare mia!.

PRIMERA ORACIÓ A MARIA, FILLA DE DÉU PARE

Oh Maria, Filla predilecta de l’Etern Pare; siau beneïda i alabada pel grandíssim poder i majestat que us donà el Senyor sobre totes les creatures. Defenseu-nos, oh Verge Poderosa, de tots els nostres enemics i deslliureu-nos de caure en les temptacions del món, del dimoni i de la carn, a fi de que perseverant en vostre servei i amor puguem morir tranquil·lament en gràcia de Déu, assegurats amb la vostra intercessió omnipotent.

I ara, en alabança de vostre poder i majestat, i en agraïment pels vostres beneficis, cantarem les vostres glòries amb tots els Àngels i Sants.

Parenostre. Avemaria.

I nou vegades:

V/ Santa, Santa, Santa Maria, Mare de Déu,
plens estan els cels i la terra de vostres glòries.

R/ Glòria a Maria, Filla del Pare;
glòria a Maria, Mare del Fill;
glòria a Maria, Esposa de l’Esperit Sant.


SEGONA ORACIÓ A MARIA, MARE DE DÉU FILL

Oh Maria, Mare estimada del Fill de Déu; siau beneïda i alabada per la saviesa i santedat de què us omplí el Senyor, més que a cap altra creatura. Il·lumineu-nos, oh Tron de la Saviesa i deslliureu-nos de tot engany d’error i d’ignorància, a fi de que, guardant la Llei de Déu com fills obedients i amants de la Santa Església, puguem viure i morir en la Fe del vostre diví Fill Jesús, obtenint, per mediació vostra, la glòria eterna del cel, en premi de la nostra fe i de les nostres bones obres.

I ara, en alabança de vostre poder i majestat, i en agraïment pels vostres beneficis, cantarem les vostres glòries amb tots els Àngels i Sants.

Parenostre. Avemaria.

I nou vegades:

V/ Santa, Santa, Santa Maria, Mare de Déu,
plens estan els cels i la terra de vostres glòries.

R/ Glòria a Maria, Filla del Pare;
glòria a Maria, Mare del Fill;
glòria a Maria, Esposa de l’Esperit Sant.


TERCERA ORACIÓ A MARIA. ESPOSA DE DÉU ESPERIT SANT

Oh Maria, Esposa escollida de l’Esperit Sant; siau beneïda i alabada per l’amor i misericòrdia amb què el Senyor enriquí la vostra ànima santíssima i vostre Cor maternal. Apiadeu-vos de nosaltres, oh Mare de Misericòrdia, en les nostres penes, i deslliureu-nos de nostres misèries a fi de que per la vostra intercessió maternal puguem estimar a Déu amb tot el fervor de nostre cor, morint així, quan sigui l’hora, amb el consol dolcíssim i inefable de l’amor diví.

I ara, en alabança de vostre poder i majestat, i en agraïment pels vostres beneficis, cantarem les vostres glòries amb tots els Àngels i Sants.

Parenostre. Avemaria.

I nou vegades:

V/ Santa, Santa, Santa Maria, Mare de Déu,
plens estan els cels i la terra de vostres glòries.

R/ Glòria a Maria, Filla del Pare;
glòria a Maria, Mare del Fill;
glòria a Maria, Esposa de l’Esperit Sant.


LLOANÇA I SÚPLICA

Déu vos salve, Maria, filla de Déu, Pare;
Déu vos salve, Maria, mare de Déu, Fill;
Déu vos salve, Maria, esposa de Déu, Esperit Sant;
Déu vos salve, Maria temple i sagrari de la Santíssima Trinitat;
Déu vos salve, Maria, concebuda sense màcula de pecat original;
per tots vostres títols, excel·lències i gràcies,
us supliquem que tingueu compassió de nosaltres.

DEPRECACIONS A LA VERGE SANTÍSSIMA

- Verge maria, Filla del Pare Etern, Déu:
           R/. Siau per sempre alabada.
- Verge Maria, Mare del Fill de Déu:
- Verge Maria, Esposa de l’Esperit Sant Déu:
- Verge Maria, concebuda sense pecat original:
- Verge Maria, verge abans del part, en el part i després del part:
- Verge Maria, elegida corredemptora del llinatge humà:
- Verge Maria, alegria dels àngels:
- Verge Maria, alegria dels sants i benaventurats:
- Verge Maria, perfecció dels justos:
- Verge Maria, guia i refugi del pecador penedit:
- Verge Maria, mare de qui us invoca
- Verge Maria, arbre de la vida:
- Verge Maria, camí del cel:
- Verge Maria, esperança dels mortals:
- Verge Maria, Reina i Senyora de tot lo creat:

- De caure en pecat portal:
           R/. Deslliureu-nos, Reina i Mare.
- Del pecat de blasfèmia:
- De poca creència en la fe catòlica:
- De les temptacions de nostres enemics interior i exteriors:
- De l’esperit d’ira i murmuració:
- De l’esperit d’odi i venjança:
- Dels càstigs que mereixen nostres pecats:
- De la mort del pecador:
- De les penes de l’infern:
- Per l’alegria que tinguéreu quan vegéreu nat Jesús:
- Per l’alegria que tinguéreu quan adoraren a vostre Fill Jesús els àngels, pastors i reis:
- Per l’alegria que tinguéreu quan trobàreu a Jesús en el temple:
- Per l’alegria que tinguéreu quan se us aparegué vostre Fill ressuscitat:
- Per l’alegria que tinguéreu en vostra Assumpció al Cel i al ser coronada de glòria per la Santíssima Trinitat:
- Per tots els dolors que patíreu en la vida, passió i mort del vostre Fill Jesús:

- Que us apiadeu de nosaltres pecadors:
           R/. Us preguem, Mare de Déu.
- Que tragueu al pecador de l’ensopiment dels vicis:
- Que torneu a bon camí els que han deixat la fe catòlica:
- Que il·lumineu a tots els qui no coneixen nostra santa Religió:
- Que santifiqueu a tots els sacerdots, fills vostres predilectes:
- Que s’estengui cada dia més la religió catòlica, apostòlica, romana:
- Que destruïu les heretgies:
- Que conserveu la pau i concòrdia entre els prínceps cristians:
- Que us digneu oïr-nos en nostres necessitats:
- Que deslliureu a les ànimes del Purgatori d’aquelles rigoroses penes:
- Que ens alcanceu a tots la glòria del Cel.

S’acaba dient tres vegades:

Verge Maria, concebuda sense màcula de pecat original:
Deslliureu-nos, Senyora, de tot mal.


ORACIÓ FINAL

Oh Maria, concebuda sense pecat, pregueu per nosaltres que acudim a Vós. Oh refugi de pecadors, mare d’agonitzants, no ens abandoneu en l’hora de nostra mort, ans bé, alcanceu-nos un dolor perfecte, una sincera contrició, el perdó dels nostres pecats, el rebre dignament el Santíssim Viàtic, el confort del sagrament de l’Extremaunció per tal que puguem ser presentats segurs davant el tron del Just però misericordiós Jutge, Déu i Redemptor nostre. Amén.

Més informació »

ROSARI DELS 7 DOLORS DE LA MARE DE DÉU

També es coneix com la Corona de la Mare de Déu dels Dolors

INDEX

 • INTRODUCCIÓ * ↓ *
 • INCI * ↓*
  • Oració introductòria
  • Acte de Contrició
  • 3 Avemaries
 • MISTERIS DE DOLOR
  1. LA PROFECIA DE SIMEÓ * ↓*
  2. FUGIDA A EGIPTE * ↓*
  3. JESÚS PERDUT I TROBAT EN EL TEMPLE * ↓*
  4. MARIA I JESÚS ES TROBEN CAMÍ DEL CALVARI * ↓*
  5. MARIA ÉS AL PEU DE LA CREU DE JESÚS * ↓*
  6. MARIA REP EN ELS SEUS BRAÇOS LES DESPULLES DELS SEU FILL * ↓*
  7. JESÚS ÉS SEPULTAT * ↓*
 • PROMESES DE LA MARE DE DÉU A STA. BRÍGIDA * ↓ *INTRODUCCIÓ

Aquest rosari ens recorda els set grans dolors patits per la Verge Maria durant la seva vida, les proves que va passar i la mort dolorosa del seu Fill, Jesucrist. És un rosari molt especial per al Cor Immaculat de la Verge Maria, i ella vol que el resem tan sovint com ens sigui possible.

El Rosari dels Set Dolors va tenir el seu origen a l'Edat Mitjana. Va estar un temps en desús, però ara torna a ser popular després de les aparicions marianes a Kibeho, on la nostra Mare del Cel ens l'aconsella.

Durant les seves visites a Kibeho, la Santíssima Verge va revelar que aquest rosari posseeix un poder espiritual immens per a aquells que el resen amb sinceritat. Va prometre que quan es resa amb un cor obert i penedit, obtenim de Nostre Senyor el perdó de els nostres pecats i l'alliberament de les nostres ànimes de la culpa i el remordiment. També ens va prometre que, amb el temps, el rosari desenvoluparà al nostre interior una profunda comprensió de per què pequem, i aquest coneixement ens donarà la saviesa i la fortalesa per canviar o eliminar qualsevol falla interna, debilitat de caràcter o defecte de la nostra personalitat que ens impedeixi ser feliços o gaudir de la joiosa vida que Déu vol que visquem.

La Verge Maria va suggerir que havíem de resar-ho amb la freqüència que ens fos possible, però, en especial, els dimarts i els divendres: dimarts per ser el dia que Maria se li va aparèixer per primera vegada a Marie Claire; i divendres perquè va ser el dia que Crist va ser crucificat.

Nostra Mare també va posar èmfasi que el Rosari dels Set Dolors busca complementar —i de cap manera substituir— al rosari tradicional. Resant ambdós rosaris amb regularitat serem beneïts per partida doble!


* ↑ *COMENCEM!

(Fem el senyal de la Creu) En el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Rosari dels set dolors de fusta

Comencem per la medalla de la Mare de Déu i preguem: 

ORACIÓ INTRODUCTÒRIA

   Déu meu, jo us ofereixo aquest rosari per a la vostra glòria i en honor de la vostra Santíssima Mare amb la intenció de compartir i meditar el seu dolor. Us prego amb humilitat que m'ajudeu a penedir-me de tot cor dels meus pecats. Doneu-me també la saviesa i la humilitat perquè pugui rebre totes les indulgències concedides a aquesta oració.

ACTE DE CONTRICIÓ

Senyor meu Jesucrist,
Déu i home vertader,
Creador, Pare i Redemptor meu;
per ser vós qui sou bondat infinita,
i perquè us estimo sobre totes les coses,
em pesa de tot cor, d’haver-vos ofès;
també em pesa perquè em podeu castigar
amb les penes eternes de l’infern.
Ajudat de la vostra divina gràcia,
proposo no tornar mai més a pecar,
confessar-me,
esmenar-ne
i complir la penitència que em serà donada.
Amén.


I per cada un dels tres grans que queden un Avemaria.


Mare Misericordiosa,
recordeu-nos sempre els patiments
del vostre estimadíssim Fill, Nostre Senyor Jesús.


1. MARIA ESCOLTA LA PROFECIA DE SIMEÓ

(Lc. 2, 22-35)

   Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Era just i pietós, esperava que Israel seria consolat i tenia el do de l'Esperit Sant.... Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare:
   --Aquest infant serà motiu que a Israel molts caiguin i molts d'altres s'aixequin; serà una senyera combatuda, i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima. Així es revelaran els sentiments amagats al cor de molts.

La Verge Maria sabia que havia dut al món el Salvador de tota la humanitat, i per això va comprendre i acceptar immediatament la profecia de Simeó. Malgrat sentir-se profundament commoguda per la gràcia d'haver concebut a Jesús, el seu cor es sentia confús i torbat perquè sabia tot el que s'havia escrit sobre els turments que patiria i la mort que tindria el Salvador, el seu fill, el seu estimat.

Cada vegada que mirava al seu fill recordava constantment el sofriment al qual seria sotmès. Convertint-lo en el seu propi sofriment.

PREGUEM:

   Estimada Mare, vós que vau patir sense mesura per causa nostra, ensenyeu-nos a acceptar amb amor i paciència els sofriments que ens duu la vida.    Mare estimada, preciosa, reina de fortalesa i virtut, mare del nostre Salvador i mare nostra, refugi dels pecadors, us preguem que uniu aquests nostres sofriments als vostres, per tal que així purificats de tot vestigi de pecat, els presenteu en oferiment d’acció de gràcies a Déu Pare i ens serveixin per al nostre bé i per la salvació de totes les ànimes.

Parenostre, 7 Avemaries i Glòria.

* ↑ *
Mare Misericordiosa,
recordeu-nos sempre els patiments
del vostre estimadíssim Fill, Nostre Senyor Jesús.

2. FUGIDA A EGIPTE

(Mt. 2, 13-14)

   Quan els savis se n'hagueren anat, un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep i li digué:
   --Lleva't, pren el nen i la seva mare, fuig cap a Egipte i queda-t'hi fins que jo t'ho digui, perquè Herodes buscarà l'infant per matar-lo.
   Josep es llevà, prengué de nit el nen i la seva mare, se'n va anar cap a Egipte i s'hi quedà fins a la mort d'Herodes. Així es va complir allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: D'Egipte he cridat el meu fill.

Quan Sant Josep li va revelar les paraules de l'àngel el seu cor es va sobresaltar i va sentir-se plena d'aflicció; havia de llevar-se ràpidament i fugir a Egipte perquè Herodes volia matar a Jesús! La Verge Maria quasi no va tenir temps per decidir què endur-se i què deixar allà. Prengué el nen en braços i després d’una tria ràpida va deixar la resta, afanyant-se per poder fugir de pressa com Déu volia.
   I es deia: Encara que Déu té poder sobre totes les coses Déu vol que fugim a Egipte amb Jesús, el seu Fill. Déu ens mostrarà el camí i arribarem allà sense ser atrapats per l'enemic.
   Ella com a Mare s'estimava el seu fill més que cap altra cosa. El seu cor estava afligit en veure la incomoditat del seu petit. I va patir molt perquè aquest tremolava de fred, mentre ella i Sant Josep estaven esgotats, plens de son, i passaven gana durant aquest llarg viatge.
   El seu cor va estar constantment atribolat durant el camí. Temia trobar-se cara a cara amb els soldats que volien matar-lo, perquè era conscient que l'enemic encara estava en alerta. També sabia que cap on anaven no travarien cares amistoses esperant-los.

PREGUEM

   Mare Dolorosa, aconseguiu-nos la gràcia de perseverar en la confiança i l'abandonament a Déu especialment en els moments més difícils de la nostra vida.

Parenostre, 7 Avemaries i Glòria.

* ↑ *
Mare Misericordiosa,
recordeu-nos sempre els patiments
del vostre estimadíssim Fill, Nostre Senyor Jesús.

3. JESÚS PERDUT I TROBAT EN EL TEMPLE

(Lc 2, 41-50)

Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb motiu de la festa de Pasqua. Quan ell tenia dotze anys, hi van pujar a celebrar la festa, tal com era costum. Acabats els dies de la celebració, quan se'n tornaven, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se n'adonessin. Pensant que era a la caravana, van fer una jornada de camí abans de començar a buscar-lo entre els parents i coneguts; com que no el trobaven, van tornar a Jerusalem a buscar-lo. Al cap de tres dies el van trobar al temple, assegut entre els mestres de la Llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el sentien es meravellaven de la seva intel·ligència i de les seves respostes. En veure'l allà, els seus pares van quedar sorpresos, i la seva mare li digué:
--Fill meu, per què t'has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia.
Ell els respongué:
--Per què em buscàveu? No sabíeu que jo havia d'estar a casa del meu Pare? Però ells no comprengueren aquesta resposta.

Jesús era el Fill únic engendrat per Déu, però també era el Fill fill de Maria. La Verge estimava Jesús més que ella mateixa perquè Ell era el seu Déu. Comparat amb altres nens, Ell era únic perquè ja vivia sent Déu. Quan Maria va perdre Jesús, mentre tornava de Jerusalem, el món es va convertir en una cosa tan gran i solitària que va creure que no podria continuar vivint sense Ell, tan gran era el dolor. (Ella va viure el mateix dolor que va sentir el seu fill quan va ser abandonat pels seus apòstols durant la Passió).
   Mentre la Verge buscava ansiosament el seu Estimat Fill, va brollar un profund dolor al seu cor. Es donava la culpa, preguntant-se per què no l'havia cuidat millor. Però ella no tenia la culpa; Jesús ja no necessitava la seva protecció com abans. El que veritablement li va doldre a Maria va ser que el seu Fill havia decidit quedar-se enrere sense demanar permís. Fins aquell moment Jesús l'havia complagut en tot: mai no l'havia disgustat, ni havia contrariat en res als seus pares. Ella sabia que Ell ho havia fet tot el necessari per complir amb ells, per aquesta raó, mai va sospitar que pogués desobeir-la.

PREGUEM

   Mare estimada, quan ens allunyem de Jesús per culpa del nostre pecat, ajudeu-nos cercar-lo i a trobar-lo de nou a través del Sagrament de la Reconciliació. Doneu-nos el dolor perfet pels nostres pecats i la gràcia d’una bona confessió.

Parenostre, 7 Avemaries i Glòria.

* ↑ *
Mare Misericordiosa,
recordeu-nos sempre els patiments
del vostre estimadíssim Fill, Nostre Senyor Jesús.

4. MARIA TROBA JESÚS CAMÍ DEL CALVARI

DEL VIACRUCIS

Al camí de l’Amargura,
Mare i Fill s’han contemplat.
Mira'ls bé, vil creatura;
quin martiri els has causat!

   Jesús porta la creu camí del calvari. Tot i estar sense forces, els soldats continuen manant-li pressa i empenyent-lo. Ell cau a terra, exhaust, incapaç aixecar-se. I en aquell moment, els ulls de Maria, tan plens d'amor i compassió, es troben amb els del seu fill, adolorits i plens de sang. Els seus cors semblen estar compartint la mateixa càrrega; cada dolor que Ell sent, el sent també Maria. Tots dos saben que ara no poden fer res més que creure i confiar en Déu, deixant-ho tot a les seves mans, i oferir-li els seus patiments.

PREGUEM

Us demanem Mare Santíssima que ens aconseguiu el do de la fortalesa i la pau en el sofriment i la gràcia de no caure més en cap pecat.

Parenostre, 7 Avemaries i Glòria.

* ↑ *
Mare Misericordiosa,
recordeu-nos sempre els patiments
del vostre estimadíssim Fill, Nostre Senyor Jesús.

5. MARIA S'ESTÀ AL PEU DE LA CREU DE JESÚS

(Jn 19, 25-27)

      Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare i la germana de la seva mare, Maria, muller de Cleofàs, i Maria Magdalena. Quan Jesús veié la seva mare i, al costat d'ella, el deixeble que ell estimava, digué a la mare:
--Dona, aquí tens el teu fill.
Després digué al deixeble:
--Aquí tens la teva mare.
I d'aleshores ençà el deixeble la va acollir a casa seva.

Contempla els dos sacrificis al Calvari - un, el cos de Jesús; l'altre, el cor de Maria. Trist és l'espectacle de la Mare del Redemptor veient el seu estimat Fill cruelment clavat a la creu. Ella va romandre al peu de la creu i va sentir el seu Fill prometre-li el cel a un lladre i perdonar els seus enemics. Les seves últimes paraules dirigides a Ella van ser: "Mare, heus aquí el teu fill." I a nosaltres ens va dir en Joan: "Fill, heus aquí la teva Mare."

PREGUEM

Mare dolorosa, corredemptora del món, feu que duem una vida consoladora per els Vostres cors i siguem motiu de fortalesa i consol pels nostres germans.


Parenostre, 7 Avemaries i Glòria.

* ↑ *

Mare Misericordiosa,
recordeu-nos sempre els patiments
del vostre estimadíssim Fill, Nostre Senyor Jesús.

6. MARIA SOSTÈ ENTRE ELS SEUS BRAÇOS EL COS DIFUNT DEL SEU FILL

(Mc 15, 42-45)

      Arribat ja el capvespre, com que era el dia de preparació, el dia abans del repòs del dissabte, Josep d'Arimatea, membre distingit del Sanedrí, que esperava també l'arribada del Regne de Déu, va gosar entrar a veure Pilat per demanar-li el cos de Jesús. Pilat es va estranyar que ja fos mort i féu cridar el centurió per preguntar-li si això era cert. Informat pel centurió, va permetre a Josep que s'endugués el cadàver.

Considera l'amarg dolor que va sentir el Cor de Maria quan el cos del seu estimat Jesús va ser baixat de la creu i col·locat a la falda. Oh, Mare Dolorosa, els nostres cors s'estremeixen en veure tanta aflicció.

PREGUEM

Estimada Mare, Verge Dolorosa, feu-nos fidels a Jesús fins a l'últim instant de les nostres vides.

Parenostre, 7 Avemaries i Glòria.

* ↑ *
Mare Misericordiosa,
recordeu-nos sempre els patiments
del vostre estimadíssim Fill, Nostre Senyor Jesús.

7. MARIA ENTERRA EL SEU FILL TOT ESPERANT EN SOLEDAT LA RESURRECCIÓ

(Mc 15, 42-45)

Josep va comprar un llençol, va baixar Jesús de la creu, l'embolcallà amb el llençol i el va dipositar en un sepulcre que havia estat tallat a la roca. Després va fer rodolar una pedra davant l'entrada del sepulcre. Maria Magdalena i Maria, mare de Josep, miraven on el posaven.

La vida de la Mare de Déu està tan vinculada a la de Jesús que sembla impossible poder viure sense Ell. El seu únic consol és que amb la seva mort ha acabat el seu inefable patiment. Amb tota devoció i amor, Maria, deixa a Jesús en mans dels seus deixebles que el dipositen en el sepulcre. Aviat serà dissabte, han d'apressar-se. El buit i la solitud esgarrapen el seu cor de Mare. El seu fill, el seu estimat és mort i amb ell se sent morir. Però el seu cor espera, contra tota esperança. Això no ha acabat, Jesús ha de ressuscitar!.

PREGUEM

   Estimada Mare, Verge Dolorosa, feu-nos fidels a Jesús fins a l'últim instant de les nostres vides.

Parenostre, 7 Avemaries i Glòria.

* ↑ *CONCLUSIÓ

Repetim tres vegades:

Maria, Verge Immaculada, que tant heu patit per salvar-nos, pregueu per nosaltres perquè arribem a la Pàtria Celestial.

* ↑ *


Per acabar fem el Senyal de la Creu


PROMESES FETES A STA. BRÍGIDA

En una revelació particular a Santa Brígida – degudament aprovada per l'Església – La nostra Senyora promet concedir set gràcies per a qui, cada dia, resa set Ave Marías en honra dels seus dolors i llàgrimes:

Aquí hi ha les promeses:

 • Posaré pau a les seves famílies;
 • Seran il·luminats sobre els Divins Misteris;
 • Seran consolats a les seves penes i els acompanyaré a les seves afliccions;
 • Tot el que demanin serà concedit, si no s'oposa a la voluntat adorable del meu Diví Fill i a la santificació de la seva ànima;
 • Els defensaré en els combats espirituals contra l'enemic infernal i seran protegits en tots els instants de la seva vida;
 • Els assistiré visiblement en el moment de la seva mort i veuran la cara de la seva Santíssima Mare;
 • Vaig obtenir del meu Fill que, els que propaguin aquesta devoció (La de Les Meves Llàgrimes i Dolors), siguin traslladats d'aquesta vida terrenal a la felicitat eterna, directament, ja que tots els seus pecats seran esborrats i El meu Fill i Jo serem la seva eterna consolació i alegria.

* ↑ *Més informació »

Coroneta de les Dotze Estrelles

Aquesta bella devoció, que també es coneix com a Coroneta de Lloances a la Santíssima Verge Maria. Actualment ha caigut en desús, però és una de les pràctiques recomanades per Sant Lluís Maria Grignion de Montfort en el seu llibre “Tractat de la Veritable Devoció” (234- 235).

Nota: Actualment a Amazon el venen en castellà per 1,56€

Ens diu Sant Lluís Maria que es resa la Coroneta “per honrar els dotze privilegis i grandeses de la Santíssima Verge”. Afegeix que aquesta pràctica és molt antiga i té el seu fonament en la visió de Sant Joan a l'Apocalipsi, on va veure una Dona al cel, vestida de sol, amb la lluna sota els seus peus i una corona de dotze estrelles sobre el seu cap (veure Ap 12,1). Aquesta Dona és Maria.


 

COMENCEM:

Feu-me digne de lloar-vos,
Verge Santa!,
i feu-me fort
contra els vostres enemics.

CREDO

Crec en un sol Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.

I en un sol Senyor, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu,
nascut del Pare abans de tots els segles.
Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum,
Déu veritable nascut del Déu veritable,
engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare:
per ell tota cosa fou creada.
El qual per nosaltres els homes
i per la nostra salvació davallà del cel.
I, per obra de l'Esperit Sant,
s'encarnà de la Verge Maria, i es feu home.
Crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat;
patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia,
com deien ja les Escriptures,
i se'n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.
I tornarà gloriós a judicar els vius i els morts,
i el seu regnat no tindrà fi.

Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida,
que procedeix del Pare i del Fill.
I juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat;
que parlà per boca dels profetes.

I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.
Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat.
I espero la resurrecció dels morts, i la vida de la glòria.
Amén.


CORONA DE SANTEDAT

Parenostre.

 1. Benaventurada sou, Verge Maria!, Vós que vau portar al vostre si al Senyor i Creador del món; vau concebre el que us va formar, i sempre - abans, durant i després – vau se Verge.
 2. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria.

 3. Verge Santa i Immaculada!, no sé amb quines lloances honrar-vos dignament, perquè vau portar al vostre si al que ni els cels poden contenir.
 4. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria.

 5. Que en sou de bonica oh Maria i tota Immaculada!
 6. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria.

 7. És ben cert, hi ha més virtuts en Vós, Verge Santíssima, que estrelles hi ha en el cel!
 8. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria i Glòria.

CORONA DE PODER

Parenostre.

 1. Glòria a Vós, Reina de l'univers!, porteu-nos amb Vós cap els goigs del Cel.
 2. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria.

 3. Glòria a Vós, Tresorera de les gràcies del Senyor!, feu-nos participar del vostre tresor.
 4. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria.

 5. Glòria a Vós, Mitjancera entre Déu i l'home!, feu-nos favorable el Totpoderós.
 6. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria.

 7. Glòria a Vós, Triomfadora de les heretgies i dels dimonis!, sigueu la nostra pietosa guia.
 8. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria i Glòria.

CORONA DE BONDAT

Parenostre.

 1. Glòria a Vós, Refugi dels pecadors!, intercediu per nosaltres davant del Senyor.
 2. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria.

 3. Glòria a Vós, Mare dels orfes!, torneu-nos favorable al Pare Totpoderós.
 4. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria.

 5. Glòria a Vós, Alegria dels justos!, porteu-nos amb Vós cap el goig etern.
 6. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria.

 7. Glòria a Vós, Auxiliadora sempre present, a la vida i a la mort!, porteu-nos amb Vós cap el Cel.
 8. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria i Glòria.

PREGUEM:

Us saludo, Maria, Filla de Déu Pare;
us saludo, Maria, Mare de Déu Fill;
us saludo, Maria, Esposa de l'Esperit Sant;
us saludo, Maria, Temple de la Santíssima Trinitat.

Us saludo, Maria, Senyora meva, riquesa meva,
rosa meva, Reina del meu cor;
Mare, vida, dolçor,
i esperança meva estimadíssima,
més encara: el meu cor i la meva ànima.

Soc tot vostre, i totes les meves coses són vostres,
Verge beneïda sobre totes les coses!

Estigui, doncs, en mi la vostra ànima
perquè ella proclami la grandesa del Senyor;
estigui en mi el vostre esperit
perquè s'alegri en Déu.

Verge fidel!,
poseu un segell sobre el meu cor,
perquè en Vós i per Vós
se'm trobi fidel a Déu.

Concediu-me, Mare bondadosa!,
que jo sigui inclòs en el nombre d’aquells,
als que Vós estimeu, instruïu, dirigiu,
alimenteu i protegiu com a fills vostres.

Feu que, menyspreant, per amor a Vós,
totes les consolacions terrenals,
jo m'adhereixi sempre a les celestials,
fins que, per obra de l'Esperit Sant,
el vostre fidelíssim Espòs,
i per Vós, fidelíssima Esposa seva,
es formi en mi Jesucrist, Fill vostre,
a glòria del Pare. Amén.SOTA EL VOSTRE MANTELL

Sota el vostre mantell
ens emparem Santa Mare de Déu;
escolteu les nostres pregàries
en tota necessitat
i aparteu-nos sempre dels perills,
Verge, gloriosa i beneïda.
Més informació »

PREGÀRIA DE CHARLES DE FOUCAULT

St. Josep i el nen Jesús

Pare, em poso a les teves mans.
Fes de mi el que vulguis.
Sigui el que sigui, et dono les gràcies.
Estic disposat a tot.
Ho accepto tot,
sempre que la teva voluntat
es compleixi en mi
i en totes les teves criatures.

No desitjo altra cosa, Déu meu.
Poso la meva ànima a les teves mans,
te la dono, Déu meu,
amb tot l'amor del meu cor,
perquè t'estimo
i m’és una necessitat d’amor
donar-me,
posar-me a les teves mans
sense reserves,
amb una confiança infinita,
perquè tu ets el meu Pare.

Més informació »

A DÉU M'ENCOMANO - AL VESPRE (2)

ACTE DE PREPARACIÓ

Per lo senyal + de la Santa Creu...


ACCIÓ DE GRÀCIES I OFERIMENT DEL REPÒS

Jesucrist, mon Déu, jo us adoro i us regracio per totes les gràcies que m’haveu concedides aquest dia. Us oferesc mon repòs i tots els instant d’aquesta nit, i us demano que preserveu de tot pecat. Per això em poso en la llaga santíssima del vostre costat i sota el mantell protector de Maria, Mare meva. Que el vostres Sants Àngels m’assisteixin i em guardin en pau, i que la vostra santa benedicció sia sobre mi, Amén.

Parenostre, Avemaria i Glòria pels beneficis rebuts, especialment pels del dia d’avui.


EXAMEN DE CONSCIÈNCIA

Senyor, doneu-me llum per a conèixer els meus pecats i faltes i gràcia per a penedir-me’n de tot cor.

ENVERS DÉU: EXAMINA ELS ACTES DE RELIGIÓ I PIETAT

 • — ¿Com fas la teva pregària al matí i vespre?
 • — ¿Com has oït la Santa Missa?
 • — ¿Quina preparació i acció de gràcies fas per la Sagrada Comunió?
 • — ¿Has resat com cal el Sant Rosari?
 • — ¿No t’has pas avergonyit de manifestar-se cristià lleialment en tots els teus actes i converses?

ENVERS TU MATEIX: EXAMINA LES OBLIGACIONS DEL PROPI ESTAT

 • — ¿Has complert amb tota consciència el treball i ocupacions pròpies del teu càrrec, ofici o carrera?
 • — ¿Has evitat l’ociositat imposant-te algun treball o ocupació voluntària en cas de no tenir-ne d’obligada?
 • — ¿Com has esmerçat els medis i qualitats que Déu t’ha donat en bé del pròxim fent obres de misericòrdia corporal o espiritual?
 • (Pensa que segons elles seràs judicat.)
 • — ¿Guardes l’honestedat del teu estat, tant en pensar com en mirar, parlar i obrar?
 • — ¿Procures combatre la sensualitat no buscant excessivament les comoditats i diversions?
 • — ¿Acceptes de cor la creu que Déu t’envia, conformant-te a la seva voluntat?

ENVERS EL PRÒXIM: EXAMINA EL TEU TRACTE AMB ELL

 • — ¿Has guardat sempre la caritat essent amable i pacient amb tothom, no permetent-te murmuracions ni judicis del pròxim?
 • — ¿Perdones de cor les ofenses que t’han fet?
 • — ¿Has faltat a la veritat i sinceritat?
 • — ¿Has faltat a la humilitat, parlant amb vanitat, orgull o amor propi?
 • Examina, finalment, si l’haver faltat en aquestes coses és per fer malament aquest examen o per no haver posat els medis proposats i procura esmenar-ho refermant els propòsits.

ACTE DE CONTRICIÓ PERFECTA

Em pesa, Déu meu, d’haver-vos ofès perquè sou Bondat infinita que tant m’haveu estimat i a qui tant dec i vull estimar. Encara que no hi hagués infern, tampoc voldria ofendre-us, preferint morir abans de pecar. Encara que no em donguéssiu el cel, també voldria servir-vos i estimar-vos de tot cor. Jo desitjo ara fer aquest acte de contrició perfecta amb tota l’ànima, sentidament i tan fervorós com sia possible; i si per fer-lo així fos necessari donar la vida, de bon grat voldria donar-la. Perdoneu-me, Senyor, i feu que us estimi més i més.

Amb esperit de penitència resa les següents

ORACIONS EXPIATÒRIES

Pare etern, jo us oferesc el Sagrat Cor de Jesús, amb tot el seu amor, tots els seus sofriments, tots els seus mèrits.

— Per a expiar tots els pecats que jo he comès avui i durant tota la meva vida.

Glòria Patri, etc.

— Per suplir el bé que jo he deixat de fer avui i durant tota la meva vida.

Glòria Patri, etc.

— Per purificar el bé que jo he mal fet avui i durant tota la meva vida.

Glòria Patri, etc.

“Pare Etern, jo us oferesc la Sang preciosíssima de Jesucrist en expiació dels meus pecats i per les necessitats de la Santa Església.”

“Oh bon Jesús, dins les vostres llagues amagueu-me.”


OFERIMENT DE PROPÒSITS

Determina ben bé els teus propòsits per al dia de demà;
ofereix-los al bon Jesús i a la Verge Santíssima i demana la gràcia de complir-los.

Oh Bon Jesús, us oferesc de bell nou aquests propòsits meus. Doneu-me fortalesa per complir-los fidelment i gràcia per no caure en les ocasions en què m’he de trobar.

Verge Santíssima, Mare de Déu i Mare meva, obteniu-me la virtut de la constància en el ben obrar i la gràcia de la perseverància final.


TRES ORACIONS A LA VERGE SANTÍSSIMA

 1. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Filla especialment elegida del Pare, i us oferesc la meva ànima amb totes ses potències. Avemaria.

 2. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Mare del Fill Unigènit de Déu, i us oferesc mon cos amb tots sos sentirs. Avemaria

 3. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Esposa predilecta del Sant Esperit, i us oferesc mon cor amb tots sos afectes, pregant-vos que de la Trinitat Santíssima m’obtingueu tots els auxilis necessaris per aconseguir la meva eterna salvació. Avemaria

JACULATÒRIES

 • — Mare meva, guardeu-me de pecat mortal.
 • — Per la vostra pura i immaculada Concepció, oh Maria, feu pur el meu cos i santa l’ànima mia.

ORACIÓ PER IMPETRAR UNA BONA MORT.

Oh Maria, concebuda sense pecat, pregueu per nosaltres que acudim a Vós. Oh refugi de pecadors, Mare d’agonitzants, no ens abandoneu en l’hora de la nostra mort, ans bé alcanceu-nos un dolor perfecte, una sincera contrició, el perdó dels nostres pecats, el rebre dignament el Santíssim Viàtic, el confort del sagrament de l’Extremunció per tal que puguem ser presentats segurs davant el trono del Just, però misericordiós Jutge, Déu i Redemptor nostre. Amén.


ORACIÓ AL SANT ANGEL DE LA GUARDA

Àngel de Déu, vós que sou custodi meu, a mi, que soc a vós encomanat per la celestial pietat, il·lumineu-me, guardeu-me, regiu-me i governeu-me en aquest dia. Amén.


DEPRECACIONS

 • — Jesús, Josep i Maria, us dono el cor i l’ànima mia.
 • — Jesús, josep i Maria, assistiu-me en ma última agonia.
 • — Jesús, Josep i Maria, expiri en pau amb vosaltres l’ànima mia.

PELS NOSTRES DIFUNTS

Parenostre i Avemaria per a les ànimes del Purgatori.

V. Réquiem aetérnam dona eis Dómine.
R. Et lux perpétua lúceat eix.
V. Requiéscant in pace.
R. Amén.Més informació »

PELS NOSTRES DIFUNTS

Parenostre i Avemaria per a les ànimes del Purgatori.

V. Réquiem aetérnam dona eis Dómine.
R. Et lux perpétua lúceat eis.
V. Requiéscant in pace.
R. Amén.

o bé en català:

V. Doneu-lis, Senyor, el repòs etern.
R. I que la llum perpètua les il·lumini.
V. Que reposin en pau.
R. Amén.

Foto de Grant Whitty a Unsplash

Més informació »

ORACIÓ PER IMPETRAR UNA BONA MORT.

Oh Maria, concebuda sense pecat, pregueu per nosaltres que acudim a Vós. Oh refugi de pecadors, Mare d’agonitzants, no ens abandoneu en l’hora de la nostra mort, ans bé alcanceu-nos un dolor perfecte, una sincera contrició, el perdó dels nostres pecats, el rebre dignament el Santíssim Viàtic, el confort del sagrament de l’Extremunció per tal que puguem ser presentats segurs davant el trono del Just, però misericordiós Jutge, Déu i Redemptor nostre. Amén.Foto de Grant Whitty a Unsplash

Més informació »

TRES ORACIONS A LA VERGE SANTÍSSIMA

 1. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Filla especialment elegida del Pare, i us oferesc la meva ànima amb totes ses potències. Avemaria.

 2. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Mare del Fill Unigènit de Déu, i us oferesc mon cos amb tots sos sentirs. Avemaria

 3. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Esposa predilecta del Sant Esperit, i us oferesc mon cor amb tots sos afectes, pregant-vos que de la Trinitat Santíssima m’obtingueu tots els auxilis necessaris per aconseguir la meva eterna salvació. Avemaria
Més informació »

PREGÀRIA DE PROTECCIÓ

Déu i Pare Totpoderós,
en el nom del Vostre Fill Jesús,
- per la seva presència Real
i misericordiosa en la Santa Eucaristia. –
i pel Cor Dolorós i Immaculat de Maria,
envieu el vostre Sant Esperit;
per tal que, per la seva Santa i Poderosa Unció,
ens atorgui la Salut de l’Ànima i del cos,
protegint-nos de tota amenaça actual o futura.

Permeteu-nos caminar sota el Mantell de Maria,
- nostra Mare Amorosa,
la vostra Filla Dilecta i Plena de Gràcia, -
Juntament amb Sant Josep i amb tots els Sants,
- els mèrits dels quals heu reconegut,-
protegits per Sant Miquel Arcàngel i
les seves milícies celestials.
Qui com Déu?
Ningú com Déu!Imatge de truthseeker08 a Pixabay

Més informació »

"A Déu m'encomano" Al Matí - una altra manera de fer-ho

Una altra manera de practicar-lo

Al despertar-se

Tan bon punt estiguis despert, acostuma’t a fer un acte d’amor a Déu amb aquestes o altres semblants invocacions.

Déu meu, us dono el meu cor i la meva ànima.

Bon Jesús, soc vostre, enterament i per sempre. Sia tot per vostre amor.

Verge Santíssima, Mare de Déu i Mare meva, heus aquí vostre fill i vostre esclau.

Així que estaràs llevat, t’agenollaràs davant alguna santa imatge i resaràs les oracions del matí per l’ordre següent:

Holy Trinity Church in Karabanovo 8

ORACIÓ A LA SANTÍSSIMA TRINITAT

- Omnipotència del Pare, ajudeu la meva fragilitat i traieu-me de l’abisme de ma misèria.

- Saviesa del Fill, dirigiu tot mos pensaments paraules i accions.

- Amor del Sant Esperit, siau el principi de totes les obres de la meva ànima, per tal que sien sempre coformes al vostre beneplàcit diví.


ENDREÇAMENT D’INTENCIÓ I OFERIMENT MATINAL

Oh Déu Etern, heus aquí que jo davant la vostra immensa Majestat m’agenollo, i adorant-vos humilment, us oferesc tots mos pensaments, paraules i obres d’aquest dia, i tinc intenció de fer-ho tot per vostre amor; per la glòria vostra, pel compliment de la vostra divina voluntat, per alabar-vos, servir-vos i beneir-vos, per rebre llum dels misteris de la santa Fe, per assegurar la meva salvació, per esperar en vostra misericòrdia, per satisfer a la divina justícia per tots mos gravíssims pecats, per socórrer a les santes ànimes del Purgatori, per impetrar a tots els pecadors la gràcia d’una verdadera conversió. Tinc, demés, la intenció de fer totes les coses en unió d’aquelles intencions puríssimes que en aquesta present vida tingueren Jesús i Maria i tots els sants del cel i els justos de la terra; i amb sang voldria subscriure aquesta intenció meva i repetir-la cada moment tantes vegades com moments tindrà tota l’eternitat. Vulgueu acceptar, oh Déu benigníssim, aquesta ma bona voluntat i doneu-me la vostra santa benedicció amb una gràcia tan eficaç, que per tot el temps de la meva vida no cometi mai pecat mortal, i especialment en el dia d’avui, en què tinc desig i intenció de guanyar totes les indulgències que pugui, i assistir a la totes les misses que avui a tot arreu del món se celebren, i totes les vull aplicar en sufragi de les santes ànimes del Purgatori per tal que d’aquelles penes sien alliberades. Amén.


ACTE DE CONFORMITAT A LA VOLUNTAT DE DÉU.

Oh Déu meu; jo no sé pas lo que m’ha de succeir avui; ho ignoro completament; però lo que sé certament és que res em podrà succeir que Vós no ho hagueu previst, disposat i ordenat de tota l’eternitat: això em basta. Jo adoro els vostres designis impenetrables i eterns, i m’hi sotmeto amb tot el meu cor; Ho vull tot, ho accepto tot, i uneixo el meu sacrifici al de JESUCRIST, mon diví Salvador; jo us demano, en son nom i per sos mèrits infinits, la paciència en mes penes, i una submissió perfecta i entera a tot lo que em succeirà segons el vostre beneplàcit diví. Així sia.


EXAMENT DE PREVISIÓ

Recorda molt breument els propòsits fets en l’examen d’ahir vespre, preveient, demés, les ocasions en què probablement et trobaràs de trencar-los, i ofereix-los al Sagrat Cor de Jesús.

Oh bon Jesús, us oferesc de bell nou aquests propòsits meus. Doneu-me fortalesa per a complir-los fidelment i gràcia per no caure en les ocasions en què m’he de trobar.


All Saints Catholic Church (St. Peters, Missouri) - stained glass, sacristy, Sacred Heart detail

OFERIMENT AL SAGRAT COR DE JESÚS

Oh Cor diví de Jesús! Per mediació del Cor immaculat de la Benaventurada Verge Maria, us oferesc totes les meves oracions, obres i sofriments d’aquest dia, en satisfacció dels nostres pecats i per totes les intencions per les quals Vós mateix us oferiu perpètuament en el Santíssim Sagrament de l’Altar. En particular us les oferesc per les intencions de l’Apostolat de l’Oració i també per les que el Sant Pare ha senyalat per aquest mes. Amén.


ORACIÓ AL SACRATÍSSIM COR DE JESÚS

Cor amantíssim de Jesús, us preguem que difongueu copiosament vostres benediccions sobre la Santa Església, sobre el Sant Pare i sobre tot el clero; doneu la perseverança als justos; convertiu els pecadors; il·lumineu als infidels; beneïu els nostres parents, amics i benefactors; assistiu als agonitzants; deslliureu les ànimes del Purgatori i estengueu damunt el cor de tots el dolç imperi del vostre amor. Amén.


Holy Virgin Gospa from Tihajlin next to Međugorje

TRES ORACIONS A LA VERGE SANTÍSSIMA

 1. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Filla especialment elegida del Pare, i us oferesc la meva ànima amb totes ses potències. Avemaria.

 2. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Mare del Fill Unigènit de Déu, i us oferesc mon cos amb tots sos sentits. Avemaria

 3. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Esposa predilecta del Sant Esperit, i us oferesc mon cor amb tots sos afectes, pregant-vos que de la Trinitat Santíssima m’obtingueu tots els auxilis necessaris per aconseguir la meva eterna salvació. Avemaria

JACULATÒRIES

 • - Mare meva, guardeu-me de pecat mortal.
 • - Per la vostra pura i immaculada Concepció, oh Maria, feu pur el meu cos i santa l’ànima mia.

RECOMACIÓ A LA MARE DE DÉU

Recomana els teus propòsits a la Mare de Déu demanant-li que t’ajudi a complir-los amb fidelitat, dient-li:

Verge Santíssima, Mare de Déu i Mare meva, obteniu-me la virtut de la constància en el ben obrar i la gràcia de la perseverança final.


ORACIÓ DE SANT BERNAT

Recordeu-vos, oh piadosíssima Verge Maria!, de que mai s’ha sentit a dir que ningú dels que han acudit a la vostra protecció, implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili, hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Mare, Verge de les Verges!, i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atrevesc a presentar-me davant de vostra presència sobirana. No desprecieu, oh Mare de Déu!, les meves súpliques, ans bé escolteu-les propícia i digneu-vos acollir-les benignament. Així sia.


Ángel de la Guarda

ORACIÓ AL SANT ÀNGEL DE LA GUARDA

Àngel de Déu, vós que sou custodi meu, a mi, que soc a vós encomanat per la celestial pietat, il·lumineu-me, guardeu-me, regiu-me i governeu-me en aquest dia. Amén.


Canonically crowned image of Saint Joseph of Wisconsin

ORACIÓ A SANT JOSEP

¡Gloriosíssim Sant Josep, pare adoptiu de Jesús, Espòs verdader de la Benaventurada Verge Maria, protector dels pobres agonitzants! Confiant en la vostra intercessió poderosíssima, jo us demano aquestes tres gràcies: la primera de servir a Jesús amb aquella diligència i amor amb què Vós el servireu; la segona, de tenir per Maria aquella reverència i confiança en Ella que Vós li tinguéreu; la tercera, que Jesús i Maria assisteixin a la meva mort, com han assistit a la vostra. Així sia.

(Del Venenerable Frassinetti)


DEPRECACIONS

 • Jesús, Josep i Maria, us dono el cor i l’ànima mia.
 • Jesús, Josep i Maria, assistiu-me en ma última agonia.
 • Jesús, Josep i Maria, expiri en pau amb vosaltres l’ànima mia.

ORACIÓ

Al Sant Patró celestial de cascú.

Patró Celestial, pregueu a Déu sempre per mi que em glorio amb el vostre nom; confirmeu-me en la Fe; enfortiu-me en la virtut; defenseu-me en la lluita, per tal que, vencent l’enemic maligne, mereixi obtenir la glòria eterna. Amén.


PELS NOSTRES DIFUNTS

Parenostre i Avemaria per a les ànimes del Purgatori.

V. Réquiem aetérnam dona eis Dómine.
R. Et lux perpétua lúceat eis.
V. Requiéscant in pace.
R. Amén.

Més informació »

AVE MARIA en llatí

Verge de Lourdes i Sta. Bernadette - Church of Assumption of Holy Mary in Poznań - via WikiCommons

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.
  
Sancta Maria mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen.


Més informació »

PATER NOSTER

Parenostre en llatí

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur Nomen Tuum;
adveniat Regnum Tuum;
fiat voluntas Tua,
sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a Malo.
Més informació »

CONFESSIÓ GENERAL

Crucifijo Gumiel Antigua 20180329a

Jo pecador em confesso a Déu totpoderós,
a la benaventurada sempre Verge Maria,
al benaventurat Sant Miquel Arcàngel,
al benaventurat Sant Joan Baptista,
als sants Apòstols Sant Pere i Sant Pau,
a tots els Sants
i a vós, Pare,
que he pecat greument, de pensament, paraula i obra,
per ma culpa, per ma culpa, per ma grandíssima culpa.
Per tant, jo prego a la benaventurada sempre Verge maria,
al benaventurat Sant Miquel Arcàngel,
al benaventurat Sant Joan Baptista,
als sants Apòstols Sant Pere i Sant Pau,
a tots els Sants
i a vós, Pare,
que pregueu per mi a Déu Nostre Senyor. Amén.

Més informació »

ACTE DE CARITAT

Déu meu, us estimo amb tot el cor, sobre totes les coses, a Vós, qui sou bé infinit i nostra eterna felicitat; i per amor vostre, estimo el meu pròxim com a mi mateix, i perdono les ofenses rebudes, Senyor, feu que us estimi sempre més i més.

Més informació »

ACTE D’ESPERANÇA

Déu meu, espero de la vostra bondat, per les vostres promeses i pels mèrits de Jesucrist Salvador nostre, la vida eterna, i les gràcies necessàries per a merèixer-la amb les bones obres, que dec i vull practicar. Senyor, que jo no sia confús eternament.

Més informació »

ACTE DE FE


Déu meu, crec fermament tot lo que Vós, Veritat infal·lible, haveu revelat, i la santa Església ens proposa creure. I expressament crec en Vós, únic déu verdader, en tres Persones iguals i distintes, Pare, Fill i Esperit Sant; i en Jesucrist, vostre Fill, encarnat i mort per nosaltres, el qual donarà a cadascú, segons sos mèrits, el premi o la pena eterna. Conforme aquesta fe vull viure sempre. Senyor, augmenteu la meva fe.

Més informació »