Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Presentació

Aquest bloc pretén ser un recull de pregàries tradicionals cristianes en català. Encara falta molt per estar complet, però si Déu vol, l'anirem completant de mica en mica. (Si en trobeu a faltar alguna, us estaríem molt agraïts que ens la féssiu arribar!)

Aprofito l'ocasió per donar gràcies a les persones que ja s'han posat en contacte amb nosaltres a través del correu. És edificant poder escoltar la vostra veu tant per agrair-nos com per, sobretot, corregir-nos. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Que el Senyor us beneeixi i... GRÀCIES PER LA VISITA.

N.M.  Si desitgeu col·laborar en aquest projecte escriviu-nos (lurdes109@yahoo.com)


Novena a les ànimes el Purgatori

Pray for the Holy Souls!

Acte de contrició

Senyor meu Jesucrist,
Déu i home vertader,
Creador, Pare i Redemptor meu;
per ser vós qui sou bondat infinita,
i perquè us estimo sobre totes les coses,
em pesa de tot cor, d’haver-vos ofès;
també em pesa perquè em podeu castigar
amb les penes eternes de l’infern.
Ajudat de la vostra divina gràcia,
proposo no tornar mai més a pecar,
confessar-me, esmenar-ne
i complir la penitència que em serà donada. Amén.

Oferiment de la Novena 

Mireu-nos, Trinitat Santíssima, postrats davant vostra Majestat divina, confusos i humiliats pels nostres pecats, que ens fan indignes d’estar en vostra presència sobirana; mes, confiant en la vostra Bondat infinita, ens atrevim a demanar-vos misericòrdia per les ànimes del Purgatori, tan estimades vostres. 
A Vós, Pare Etern, que creàreu les ànimes del no-res: a Vós, Fill Unigènit, que les redimireu amb la vostra Sang preciosíssima: a Vós, Esperit d’amor, que les santificàreu amb la gràcia: us demanem avui clemència i pietat per aquelles ànimes germanes nostres que estan sofrint reginades els turmets del Purgatori. I particularment us demanem misericòrdia per aquelles per quals tenim major obligació de pregar: per les ànimes dels nostres parents, amics i benefectors; per les ànimes d’aquells qui prengueren ocasió o mal exemple de nosaltres per a pecar; per les abandonades, que no reben cap record ni sufragi dels vius; per les que foren més devostes del Purgatori; per les ànimes d’aquesta nostra parròquia i per aquelles que Vós oh Bon Déu! vulgueu i més estimeu. Us supliquem que entre aquestes hi vulgueu comptar l'ànima de… (Recomani’s aquí l’ànima per la qual més especialment s’ofereixen els devots obsequis d’aquesta Novena.) A totes, Senyor, doneu-les-hi aviat el lloc de la llum; i pels seus precs i per les oracions nostres, vulgueu-nos un dia reunir en la Pàtria celestial per tota l’eternitat. Amén. 

Oració a Maria Santíssima 

A Vós, Mare nostra amantíssima, invoquem per intercessora, esperant aconseguir per vostres mèrits lo que amb nostres soles oracions no ens atreviríem a esperar. Vós, que sou Mare de tots, a tots protegiu-nos i deslliureu amb vostres precs les santes ànimes del Purgatori per les quals oferim aquesta Novena. Amén.

Oració a Jesucrist 

per a obtenir la seva misericòrdia envers les ànimes del Purgatori pels dolors de la seva Passió.

- Oh Jesús dolcíssim! Pel suor de sang que vessàreu en l’hort de Getsemaní, tingueu pietat de les benaurades ànimes del Purgatori.
Resposta. - Tingue-ne pietat, Senyor.

- Oh Jesús dolcíssim! Pels terribles dolors que sofríreu en el vostre cruel assotament, tingueu pietat d’aqueixes ànimes. 

- Oh Jesús dolcíssim! Pels terribles dolors que us causaren en vostra coronació d’espines, tingueu pietat d’aqueixes ànimes. 

- Oh Jesús dolcíssim! Pels dolors que sofríreu portant la vostra Creu fins al Calvari, tingueu pietat d’aqueixes ànimes.

- Oh Jesús dolcíssim! Pels dolors que sofríreu en la vostra cruelíssima crucifixió, tingueu pietat d’aqueixes ànimes.

- Oh Jesús dolcíssim! Pels dolors que experimentàreu en la vostra amarguíssima agonia, clavat en l’arbre de la creu, tingueu pietat d’aqueixes ànimes.

- Oh Jesús dolcíssim! Pel dolor immens que sofríreu en entregar la vostra ànima santíssima, tingueu pietat d’aqueixes ànimes. Resposta. 

Aquí, segons el temps de què es disposi i la devoció de cadascú, es poden resar cinc Parenostres, Avemaria i Glòria en honor de les Llagues de Jesús, per les ànimes del Purgatori.


Recomanem-nos ara a les ànimes del Purgatori.

Oh ànimes santes! Per vosaltres havem pregat; però ja que tan estimades sou del Senyor, ja que teniu la seguretat de no perdre’l, pregueu per nosaltres, miserables mortals, exposats encara al perill de condemnar-nos i de perdre’l per sempre. 

Aquí cadascú pot recomanar la gràcia especial que espera obtenir per intercessió de les ànimes del Purgatori.

Ara podeu anar directament al dia que desitgeu:

Consideracions per a cada dia de la Novena

Dia 1. QUÈ ÉS EL PURGATORI.

És cosa certa i de fe que hi ha Purgatori, que hi ha un lloc destinat per l’amorosa providència de Déu a l’expiació i purificació de les ànimes que han sortit d’aquest món netes de culpa mortal emperò no tan pures i santes com és necessari per a ésser admeses a la glòria del cel, on no hi entra res que no sia absolutament pur i sant.

És cosa que mai agrairem prou a Déu el benefici que ens ha fet de poder-nos purificar i expiar els nostres pecats en el Purgatori, lloc de terribles penes, d’expiació i de càstig per les ofenses fetes a Déu. I no ens ha de semblar exagerat aquest càstig, puix encara és més gran l’ofensa feta a Déu amb el pecat que no pas les penes del Purgatori, amb tot i ésser tan terribles, que, com diuen els Sants, no es poden expressar ni tan sols comprendre.

Anar a "Oració Final"

Dia 2. OBLIGACIÓ QUE TENIM DE SOCÓRRER LES ÀNIMES DEL PURGATORI.

- diu Sant Alfons Maria De Liguori, que els cristians devem socórrer tant com puguem a aquestes ànimes, i com que les seves necessitats són majors que les dels vius, sembla que, en aquest concepte estem encara més obligats a ajudar-les. Sabem, doncs, certament que les ànimes del Purgatori sofreixen turments imponderables, i, per altra part, és indubtable - diu aquest sant Doctor - i fins article de fe, que podem alleujar a aquestes bones ànimes amb els nostres sufragis i sobretot amb les nostres oracions, devoció no tan sols recomanada d’una manera especial, sinó també practicada per la Santa Església: i essent així, diu, no sé fins a quin punt podria excusar-se de pecar aquell qui descuidés de donar-los alguna assistència o socors, almenys per medi de les seves oracions.

Anar a "Oració Final"

Dia 3. UTILITAT DE LA DEVOCIÓ A LES ÀNIMES DEL PURGATORI.

- És creença piadosa, com ensenya Sant Alfons, Doctor de l'Església, que Nostre Senyor fa conèixer les nostres súpliques i oracions a aquestes ànimes i aleshores elles, plenes de caritat, no poden pas de cap manera deixar de pregar per nosaltres.

Santa Caterina de Bolonya recorria a les ànimes del Purgatori sempre que volia demanar un favor particular, i tot seguit es veia atesa.

Si tenim la satisfacció de deslliurar una ànima del Purgatori i d'obrir-li les portes de la Glòria, devem esperar que dirà agraïda al Senyor: "No permeteu, Senyor, que aquest que m'ha deslliurat dels turments es perdi per sempre." I no negarà Déu la salvació del seu servent davant els precs d'una ànima que és amada esposa seva. Assegura, a més, Sant Agustí, que aquells qui durant la seva vida hagin socorregut les santes ànimes amb major fervor, rebran una particular providència de Déu i majors auxilis per part dels altres si van al Purgatori.

Anar a "Oració Final"

Dia 4. QUE COSA ÉS LA PENA DE SENTIT.

- És la pena de sentit aquell sofriment terribilíssim que dona a les ànimes del Purgatori el foc que les purifica de les relíquies del pecat. Diu Santa Caterina de Gènova, en son Tractat del Purgatori, que el suplici d'aquestes ànimes és espantós, i tan espantós, diu que cap enteniment el podria comprendre i cap llengua podria expressar-lo: pel que fa a la pena de sentit, és l'infern.

¿Què serà sofrir aquell foc que penetra més endins de les entranyes, que arriba a la mateixa ànima? Puix és l'ànima i no el cos el qui sofreix en el Purgatori l'acció d'aquest foc miraculós.

¿I no voldràs, ànima cristiana, alleujar tan grans penes amb tos sufragis?

Anar a "Oració Final"

Dia 5. INTENSITAT DE LA PENA DE SENTIT.

- Reflexiona, ànima devota, el terrible que ha d'ésser aquesta tortura de l'ànima subjecta a l'acció purificadora del foc, i veuràs com el no socórrer amb sufragis les pobres ànimes del Purgatori, és no tenir entranyes de caritat. Si veus caure, diu Sant Lleonard de Port-Maurici, un gos dintre d'un foc, et farà llàstima i procuraràs en el que bonament estigui a la teva mà deslliurar-lo de les flames; ¡i tantes ànimes com hi ha, i tal volta els teus propis pares o parents, que estan abrusant-se en aquelles incomparablement més terribles flames del Purgatori es ve a trobar en la posició d'un home posat en un forn, que no pot gaudir de cap descans sinó després d'haver perdut la vida. Medita-ho bé i examina la teva conducta envers les ànimes del Purgatori i en particular envers els difunts de la família.

Anar a "Oració Final"

Dia 6. DURADA DE LES PENES DEL PURGATORI.

- Aquesta operació purificadora del Purgatori pot ésser molt llarga per vàries causes:

La 1.ª, per la puresa inconcebible que ha de tenir necessàriament l'ànima per a estar davant de Déu, que és la mateixa santedat i puresa, i no admet ningú a la seva glòria que no sia tan pur com el mateix cel. I n'estem tan lluny d'aquesta puresa que diu Santa Caterina que el que és perfecte als ulls de l'home, està ple de defectes als ulls de Déu.

La 2.ª causa és per la multitud innombrable de faltes venials que cometem en la vida present.

La 3.ª per la poca penitència que fem pels pecats mortals que ja havem confessat.

La 4.ª causa és perquè les ànimes en el Purgatori estan en una absoluta incapacitat per socorre's a si mateixes.

I 5.ª, finalment - avergonyeix-te oh cristià - també és causa de la durada de les penes d'aquestes pobres animetes, la tebiesa i descuit de la major part dels cristians en pregar i practicar bones obres per elles.

Anar a "Oració Final"

Dia 7. QUÈ COSA ÉS LA PENA DE DANY.

- La pena de dany és la privació de veure Déu, i és aquesta la pena major de les ànimes en el Purgatori, com també constitueix la pena més gran dels condemnats a l'infern, amb tot i ésser tan immensos els altres turments que sofreixen. Per això Santa Caterina, després d'haver dit que el suplici del Purgatori, pel que fa a la pena del sentit, és l'infern, afegeix: Amb tot i això aquesta pena li sembla suau (a l'ànima), en comparació d'aquella que li fa sofrir retardar sa unió amb Déu. I sant Joan Crisòstom diu que «un milió d'inferns, comprenent-hi solament la pena de sentit – s'entén – no són, ni de lluny, com la pena de dany, que és la privació de Déu.»

Com diu Santa Teresa, un es mor de no morir. Pensa, doncs, encara que no ho arribis a comprendre prou justament, que si bé és veritat que quant al temps és una pena finita, que s'acaba un dia o altre, resulta també en certa manera una pena infinita, perquè priva del Bé infinit, que és Déu.

Anar a "Oració Final"

Dia 8. IMMENSITAT DE LA PENA DE DANY.

- No hi ha comparació, ni exemple, ni manera de fer entendre la impetuositat i la força d'aquesta atracció de Déu, que Ell dona a les ànimes, i que és causa de la pena de dany.

I és cosa meravellosa en aquest sofriment de la pena de dany, pena suprema entre totes les penes, que encara que s'acosti l'hora de deslliurar-se i volar a la glòria, aquesta pena no disminueix; puix, com explica Santa Caterina, a mesura que el foc va purificant una ànima en el Purgatori, Nostre Senyor li va comunicant major llum de pau i de joia, de manera que es va fent un augment de tranquil·litat per mitjà del foc, però - diu - no succeeix el mateix amb la pena que resulta de la tardança en veure Déu, puix aquesta no disminueix encara que s'acosti al seu terme. Ans al contrari, segons sembla indicar la Santa, més aviat va augmentant. Tremolem, doncs, davant d'aquest suplici, tan extraordinari, que ni tan sols el podem comprendre justament.

Anar a "Oració Final"

Dia 9. EL NOSTRE POC AMOR A DÉU.

- Compara l'amor de Déu que tenen els Sants i les ànimes del Purgatori amb la teva fredor en el camí de la virtut i en el seu sant servei. Sembla talment que ho facis sols per obligació o per pur egoisme d'estalviar-te les penes, essent així que el motiu principal ha d'ésser l'amor de Déu i el desig de veure'l i contemplar-lo eternament. Pensa que aquesta fredor i manca de desig també l'hauràs de pagar en el Purgatori, i en més gran manera con major haurà estat la fredor en l'amor i en el desig de Déu. Refereixen alguns llibres que una persona estigué catorze anys en el Purgatori per son poc desig de Déu i de sa glòria. Sia el que es vulgui de l'exactitud d'aquest fet, el cert és que la nostra manca d'amor a Déu no pot menys esser castigada d'una manera o altra en el Purgatori, on són tan terribles totes les penes. Examina't bé sobre aquest punt i esmena't, ja que Déu et crida i et dóna temps encara per fer-ho.

Oració final

Oh ànimes turmentades de terribilíssims sofriments: nosaltres, que volem ésser devots vostres verdaders, us prometem de no oblidar-nos mai de vosaltres i de pregar contínuament a l’Altíssim per la vostra alliberació. Vulgueu correspondre a aquesta ofrena que us fem, impetrant-nos de Déu, prop del qual vosaltres tant podeu en favor dels mortals, que ens deslliuri de tots els perills de l’ànima i del cos; us demanem per nosaltres i per tots els nostres parents, amics, benefactors i enemics, el perdó dels pecats, la salvació de l'ànima i, per tant, la perseverança en el bé. Deslliureu-nos de tota mena de desgràcies, misèries, malalties, penes i treballs. Aconseguiu-nos la pau de l’esperit, assistiu-nos en tots els nostres actes, socorreu-nos aviat en les nostres necessitats espirituals i temporals, consoleu-nos i defenseu-nos en tots els nostres perills. Pregueu pel Sant Pare, per l’exaltació de la Sana Església, per la pau de les nacions, pels prínceps cristians, per la tranquil·litat del poble, i feu que un dia puguem alegrar-nos tots plegats en la glòria del Paradís. Amén.

V. Réquiem aetérnam dona eis Dómine.

R. Et lux perètua lúceat eis.

V. Réquiéscant in pace.

R. Amen.

V. Doneu-lis, Senyor, el repòs etern.

R. I que la llum perpètua les il·lumini.

V. Que reposin en pau.

R. Amén.

Més informació »

Consagració del llinatge humà al Sagrat Cor de Jesús

Sagrat Cor de Jesús - Catedral Metropolitana de Guatemala

Decretada per S. S. Pius XI l'any 1925
per la festa de Jesucrist Rei.

Dulcíssim Jesús, Redemptor del llinatge humà, mireu-nos agenollats humilment davant els vostres altars - si no es fa en una església es diu; a la vostra presència.- De Vós som, de Vós volem ésser; i per unir-nos més íntimament amb Vós, avui cada un de nosaltres es consagra voluntàriament a vostre Sacratíssim Cor.

És veritat que són molts els qui mai no us han conegut; que molts d'altres us deixaren, despreciant els vostres manaments. D'uns i altres tingueu-ne misericòrdia, benigníssim Jesús, i acosteu-los tots junts a vostre Sagrat Cor. Regneu, Senyor, no solament sobre els fidels que mai s'aparten de Vós, sinó també sobre els fills pròdigs, que us abandonaren: feu que ben aviat tornin a la casa paterna, perquè no morin de fam i de misèria. Regneu sobre aquells qui viuen enganyats per l'error, o dividits per la discòrdia, i retornar-los al port de la veritat i a la unitat de la fe a la fi que prompte no hi hagi més que un sol ramat i un sol Pastor. Regneu sobre tots aquells que estan encara en les tenebres de la idolatria o del mahometísme, i no refuseu cridar-los a la llum del vostre regne. Mireu, finalment, amb ulls de misericòrdia, als fills d'aquell poble que en altre temps fou predilecte vostre; vinga també sobre d'ells, com a baptisme de redempció i de vida, la Sang que un dia reclamaren en contra seu. Concediu, Senyor, a vostra Església una llibertat segura i sense dany; doneu a tots els pobles la tranquilitat de l'ordre; feu que d'un cap a l'altre de la terra no se senti més que una sola veu: Alabat sigui el Cor diví, causa de nostra salut; a Ell sigui donada glòria i honor per tots els segles. Amén.

Photo by Roberto Urrea
Més informació »

Consagració de les famílies al Sagrat Cor de Jesús

Oh Cor Sacratíssim de Jesús, Vós haveu manifestat a Santa Margarida Maria el desig de regnar sobre les famílies cristianes; veus aquí que avui venim, per donar-vos gust, a proclamar el vostre absolut imperi sobre la nostra. D'ara en endavant volem viure la vostra vida, volem que dins de la nostra família floreixin les virtuts, a les quals haveu promesa la pau amb la terra: Volem allunyar de nosaltres l'esperit del món que Vós haveu condemnat; Vós regnareu en el nostre enteniment per la senzillesa de la nostra fe, i en el nostre cor per l'amor vostre. Ell tot sol l'abrusarà per Vós, i la flama d'aquest amor la mantindrem viva amb la freqüent recepció de la Divina Eucaristia. Digneu-vos, on Cor diví, presidir les nostres reunions, beneir les nostres empreses espirituals i temporals, apartar els nostres afanys, santificar els nostres goigs i alleugerir les nostres penes. I si mai, per desgràcia, algun de nosaltres arribés a tanta dissort que us ofengui, feu-li memòria, oh Cor de Jesús, de què Vós sou ple de bondat i de misericòrdia pel pecador que es penedeix. I quan soni l'hora de la nostra separació i la mort porti el dol a la nostra família, tots nosaltres, així els qui se'n vagin com els qui es quedin, ens subjectarem als vostres eterns decrets. Serà de consol per nosaltres pensar que vindrà dia en què tota la nostra família reunida al Cel podrà cantar eternament la vostra glòria i els vostres beneficis.¡Que es digni El Cor Immaculat de Maria, que es digni el gloriós Patriarca Sant Josep oferir-vos aquesta consagració i conservar-nos la memòria d'ella en tots els dies de la nostra vida!
¡Visca el Cor de Jesús, nostre Rei i nostre Pare!
Més informació »

Consagració al Sagrat Cor de Jesús

Compost per Santa Margarida Maria

Jo, N..., em dono i consagro al Sagrat Cor de Nostre Senyor Jesucrist, jo li dono ma persona i ma vida, mes accions, penes i sofriments, per no voler servir-me de cap part de mon ser, sinó per a honorar-lo, amar-lo i glorificar-lo. Aquesta és ma voluntat irrevocable, d'ésser tot d'Ell i fer-ho tot per son amor, renunciant amb tot el meu cor, a tot lo que el pogués desplau-re.
Jo us prenc, doncs, oh Sagrat Cor, per l'únic objecte de mon cor, el protector de ma vida, l'assegurança de ma salvació, el remei de ma fragilitat i de ma inconstància, el reparador de totes les faltes de ma vida i mon refugi segur a l'hora de la mort. Siau, doncs, oh Cor de bondat, la meva justificació envers Déu Pare, i aparteu de mi els raigs de sa justa ira. Oh Cor d'amor, jo poso ma confiança en Vós, perquè ho temo tot de la meva malícia i de la meva feblesa, mes ho espero tot de vostres bondats. Consumiu, doncs, en mi tot lo que us pugui desplaure i fer-vos resistència. Que vostre pur amor s'imprimeixi tant endins en mon cor, que jamai jo us pugui oblidar, ni ésser separat de Vós.
Jo us suplico per totes les vostres bondats que mon nom sia escrit en Vós, puix vull fer consistir tota m'ha felicitat i tota ma glòria en viure i morir en qualitat de vostre esclau. Així sia.


Més informació »

Benedicció de la Taula abans dels àpats

Déu Pare Omnipotent, 

amb sa divina paraula, 

beneeixi aquesta taula 

i a tots nosaltres. Amén.


Després de menjar podeu fer l'Acció de Gràcies per després dels àpats


Agraïm la col·laboració de l'A. M. Fàbrega que ens ha fet arribar aquestes pregàries.
Més informació »

Acció de Gràcies per després dels àpats

Déu Pare Omnipotent, 

que ens heu alimentat,

sieu per sempre alabat 

de tots nosaltres. Amén.


Agraïm la col·laboració de l'A. M. Fàbrega que ens ha fet arribar aquesta pregària.Més informació »

Novena al Sant Àngel de la Guarda


Senyor meu Jesucrist, Déu i home vertader,
Creador, Pare i Redemptor meu;
per ser vós qui sou bondat infinita,
i perquè us estimo sobre totes les coses,
em pesa de tot cor, d’haver-vos ofès;
també em pesa perquè em podeu castigar
amb les penes eternes de l’infern.
Ajudat de la vostra divina gràcia,
proposo no tornar mai més a pecar,
confessar-me,
esmenar-me,
i complir la penitència que em serà donada.
Amén.


Àngel de la Guarda - Jossilene JOB [Public Domain]

Oració per cada dia de la Novena


A Vós, Sant Àngel de ma Guarda, avui recorro, cercant especial favor. Havent-vos posat Déu per Custodi i protector meu ningú com vós coneix la miseria,  les necessitats de la meva ànima i els afectes del meu cor. Vós sabeu el desig que tinc de salvar-me, d'estimar a Déu i de santificar-me; mes ¡ai! també sabeu la meva inconstància i lo molt que he ofès a Déu amb faltes i pecats. Vós que sou per a mi el guia més segur, i amic més fidel, el mestre més savi, el defensor més poderós, el cor més amant i compassiu, alcanceu-me de Déu aquesta gràcia suprema d'amar-lo i servir-lo fidelment en aquesta vida i posseir-lo eternament en la glòria.

I ara humilment us oferesc els petits obsequis d'aquesta Novena per tal que també m'obtingueu les gràcies especials que amb ella us demano, si no són contràries a la glòria de Déu i al bé de la meva ànima. Amén.

Deprecacions:

Dia 1

Oh bon Àngel Custodi meu, ajudeu-me a donar gràcies a l'Altíssim per haver-se dignat destinar-vos a la guarda meva.

Jo us demano per intercessió de Maria m'obtingueu de Déu un fervorós esperit i  pràctica d'oració constant, per agrair a Déu tots els seus beneficis i especialment aquest de tenir a vós per celetial Custodi meu.

Igualment us demano la gracia de...

(Aquí es demana la gràcia especial que s'espera obtenir amb la Novena)

Anar a les oracions finals

Dia 2

Oh Príncep celestial, digneu-nos obtenir-me el perdó de totes les ofenses que he fet a déu i a vós, despreciant les vostres amenaces i els vostres consells.

Jo us demano que per intercessió de Maria m'obtingueu de Déu un verdader penediment i dolor dels pecats, que m'alcanci el perdó de totes les faltes i caigudes de la vida passada.

Igualment us demano la gràcia de...

Anar a les oracions finals

Dia 3

Oh mon Tutor amorós, imprimiu en la meva ànima un profund respecte a vós de tal manera que no tingui mai més l'atreviment de fer cap cosa que us desagradi.

Jo us demano que per intercessió de Maria m'obtingueu de Déu, el record de la presència divina i el respecte a la vostra presència contínua, que sien per mi salvaguarda de pecat.

Igualment us demano la gràcia de...

Anar a les oracions finals


Domenichino - Àngel de la Guarda [Public Domain]

Dia 4

Oh compassiu Metge meu, ensenyeu-me el remei i doneu-me socors per a guarir-me dels mals hàbits i de tantes misèries com oprimeixen la meva ànima.

Jo us demano que per intercessió de Maria, m'obtingueu de Déu verdader esperit de mortificació, amb el qual domini les males passions i la sensualitat i obtingui la pau i llibertat de l'esperit amb les virtuts.

Igualment us demano la gràcia de...

Anar a les oracions finals

Dia 5

Oh mon Guia fidel, obteniu-me força per a vèncer tots els obstacles que es troben en el camí de la vida i per a sofrir amb verdadera paciència les tribulacions d'aquesta miserable vida.

Jo us demano que per intercessió de Maria m'obtingueu de Déu verdadera paciència i conformitat en totes les contrarietats i penes de la vida que Déu vulgui permetre per a la meva santificació.

Igualment us demano la gràcia de...

Anar a les oracions finals

Dia 6

Oh Intercessor eficaç prop de Déu, obteniu-me la gràcia de seguir promptament les vostres santes inspiracions i de conformar la meva voluntat en tot i per a la de Déu.

Jo us demano que per intercessió de Maria, m'obtingueu de Déu una obediència absoluta a tots els meus superiors, que faci així santificar-me complint en tot la voluntat divina per ells manifestada.

Igualment us demano la gràcia de...

Anar a les oracions finals

Dia 7

Oh Esperit puríssim, tot encès d'amor a Déu, obteniu-me aquest foc diví i al mateix temps una verdadera devoció a la vostra augusta Reina i bona Mare meva la Verge Santíssima.

Jo us demano que per intercessió de Maria, m'obtingueu de Déu la caritat perfecta i la devoció a la nostra Mare divina, que seran per mi font de mèrits abundantíssims, camí seguríssim de salvació i el més dolç consol a l'hora de la mort.

Igualment us demano la gràcia de...

Anar a les oracions finals

Imatge de heblo a Pixabay

Dia 8

Oh Invencible Protector meu, assitiu-me a fi de correspondre dignament al vostre amor i als vostres beneficis i per a treballar amb totes les forces en promoure el vostre culte i devosció.

Jo us demano que per intercessió de Maria m'obtingueu de Déu un zel fervorós per a la pràctica del bé i una fervorosa devoció angèlica que sien la meva pròpia santificació i la del pròxim.

Igualment us demano la gràcia de...

Anar a les oracions finals

Dia 9

Oh benaurat Ministre de l'Altíssim, obteniu-me de la seva misericòrdia infinita que arribi jo un dia a ocupar un dels tronos que deixaren buits els àngels rebels.

Jo us demano que per intercessió de Maria Santíssima m'obtingueu de Déu la gràcia d'una santa mort, confortat amb els sants Sagraments, que m'obri les portes de la glòria eterna.

Igualment us demano la gràcia de...

Anar a les oracions finals

Salutació a la Santíssima Trinitat

Per a obtenir de Déu aquestes gràcies que esperem, oh bon àngel de la Guarda, en unió vostra i de tots els altres Àngels del Cel, i per mediació de la Verge Maria, Mare de Déu i Mare nostra, jo saludo, ara la Trinitat Santíssima amb el Trisagi angèlic, dient de tot cor:

Sant, Sant, Sant Senyor Déu dels exèrcits;
plena està la terra de vostra glòria.
Glòria al Pare;
glòria al Fill;
glòria a l'Esperit Sant.
Parenostre, Avemaria i Glòria al Pare etern.

Sant, Sant, Sant Senyor Déu dels exèrcits;
plena està la terra de vostra glòria.
Glòria al Pare;
glòria al Fill;
glòria a l'Esperit Sant.
Parenostre, Avemaria i Glòria al Pare etern.

Sant, Sant, Sant Senyor Déu dels exèrcits;
plena està la terra de vostra glòria.
Glòria al Pare;
glòria al Fill;
glòria a l'Esperit Sant.
Parenostre, Avemaria i Glòria al Pare etern.


Oració final

per a cada dia de la Novena composta per Sant Joan Berchmana.

Àngel Sant, estimat de Déu, que per disposició divina m’heu pres sota la vostra benaurada guarda des del primer instant de la meva vida i mai no pareu de defensar-me, d’il•luminar-me i de dirigir-me: jo us venero com a protector, us estimo com a custodi, em sotmeto a la vostra direcció i m’entrego tot a vós perquè em governeu. Per tant us prego, i per l’amor de Jesucrist us suplico, que quan jo sigui ingrat amb vós i obstinat a les vostres inspiracions, no vulgueu, per això, abandonar; ans vulgueu posar-me prompte en el camí dret si m’he desencaminat, ensenyar-me si sóc ignorant, aixecar-me si he caigut, consolar-me si estic afligit, sostenir-me si estic en perill, per tal que em conduïu al cel a posseir la felicitat eterna. Amén.


Més informació »

Instrucció - Àngels de la Guarda


Sant Àngel de la Guarda
pintat per Bartolomé Esteban Murillo [Public domain]

És ben dolça cosa saber que cada un de nosaltres té un Àngel de la Guarda que no el desempara mai. I està per Déu encarregat de la guarda de nostres persones, amb interés tan gran que no és Àngel de la Guarda de ningú més.

És ben natural, doncs, que tinguis especial i afectuosa devoció a aquest celestial company que tant t'estima i ni un sol moment t'abandona.

Els sants mateixos ens ensenyen l'amor que ens professen els àngles i l'interès que per nosaltres es prenen, puix, segons diu Sant Bonaventura, uneixen els seus sants desigs a les nostres pregàries, perquè tinguin major eficàcia a l'ofeir-les a Déu. La veneració, l'estima i el profund agraïment amb què havem de correspondre'ls, clarament es desprèn del text de Sant Tomàs, qui diu, que en tots els beneficis que Déu ens concedeix hi té una part nostre Àngel de la Guarda, perquè ens ajuda a impetrar-los. La influència de la devoció angèlica en la vida espiritual la manifesta el P. Fàber al dir: La devoció als àngles deslliura l'ànima de tota petitesa i li dóna l'hàbit de celestials pensaments.


Una mica més de catequesi:


Més informació »

Oració al Sagrat Cor de Jesús, de Sant Alfons Maria de Ligori.

Jesús meu, us estimo de tot cor.

Molt em penedeixo de la meva ingratitud a la vostra infinita bondat. Proposo ara amb l'ajuda de la vostra gràcia no ofendre-us ja mai més. I pecador com sóc us consagro mon ésser, tota ma voluntat, els meus afectes i tot el que tinc. D'ara en endavant, feu com us plagui amb mi i amb les meves coses.

Sols demano i desitjo el vostre amor, perseverança final, i la gràcia de fer sempre la vostra santa Voluntat.

Demano la vostra intercessió per les ànimes del Purgatori, especialment per aquelles que foren més devotes del Santíssim Sagrament i de la vostra Santíssima Mare.

Us recomano també tots els pobres pecadors, i finalment, mon amat Salvador, uneixo tots els meus desigs als desigs del vostre amantíssim Cor. Així units, els presento al vostre Etern Pare, i li demano en nom vostre i per l'amor que us té, que els accepti i correspongui.

Més informació »

Oració de sant Ignasi demanant ser més generós

Senyor, ensenya'm a ser generós,
a servir-te com et mereixes,
a donar sense càlculs,
a lluitar sense preocupar-me de les ferides,
a treballar sense buscar descans,
a oferir-me als altres 
sense esperar cap altra recompensa 
que la de saber que he fet la teva voluntat. Amén.
Més informació »

Coroneta de la Divina Misericòrdia
  • Parenostre
  • Avemaria
  • Credo
  • Amb el rosari (en cada misteri):
  • Una vegada (en lloc del Parenostre)
Pare Etern jo us ofereixo  el preciosíssim Cos, la Sang, l'Ànima i la Divinitat del vostre estimadíssim Fill i Senyor Nostre Jesucrist,
en expiació dels nostres pecats i pels del món sencer.
  • Deu vegades (en lloc de les Avemaries)
Per la seva dolorosa passió,
tingueu misericòrdia de nosaltres i del món sencer. 
Un cop fetes les desenes i per acabar es repeteix tres vegades la doxologia:
Sant Déu, Sant Fort, Sant Immortal 
tingueu misericòrdia de nosaltres i del món sencer. 


Versió cantada:


Més informació »

Litúrgia de les HoresQue és la Litúrgia de les Hores?
L'Ofici Diví o Litúrgia de les Hores és el conjunt d'oracions (salms, antífones, himnes, oracions, lectures bíbliques i altres) que l'Església ha organitzat per a ser resades en determinades hores de cada dia.
L'ofici diví és part de la litúrgia i, com a tal, constitueix, amb la Santa Missa, la pregària pública i oficial de l'Església. La seva fi és consagrar les hores al Senyor, estenent la comunió amb Crist efectuada en el Sacrifici de la Missa. Qui resa l'ofici fa una aturada en les tasques per resar amb l'Església encara que es trobi físicament sol. Encara que sens dubte cal la pregària privada, també cal que resem formalment units com Església.
Els sacerdots, religiosos i religioses tenen obligació de resar l'Ofici Diví. 
L'Església convida a TOTS a resar la Litúrgia de les Hores:
"Es convida encaridament també als altres fidels al fet que, segons les circumstàncies, participin en la Litúrgia de les Hores, ja que és acció de l'Església. Codi de Dret Canònic [Cànon 1174 § 2]"
Traduït de Catholic.net, podeu llegir l'article seguint l'enllaç.PER PREGAR:

Enllaços per descarregar una aplicació de la litúrgia de les hores al mòbil (us oferim la recomanada per la Tarraconense més informació):
Més informació »

PELS BENEFACTORS

Digneu-vos, Senyor, retribuir amb la vida eterna, a tots els que ens fan bé per causa del vostre Nom. Amén.
Més informació »

DAVANT UNA IMATGE DEL SAGRAT COR DE JESÚS

Amable Jesús meu, per ésser-vos agradós per reparar les meves infidelitat us dono el cor i em consagro enterament a Vós, i amb el vostre auxili proposo no pecar més.

o bé

"Dolç cor de mon Jesús , feu que us estimi cada dia més"
Parenostre, Avemaria i Glòria
Més informació »

DAVANT UNA IMATGE DEL SANT CRIST

Mireu-me, oh mon estimat i bon Jesús, que, agenollat en la vostra divina presència us demano amb el major fervor que imprimiu en mon cor sentiments de fe, esperança i caritat, dolor dels meus pecats i propòsit de mai més ofendre-us: mentre jo amb tot l'amor i compassió de què sóc capaç vaig considerant les vostres cinc llagues, començant per allò que diu de Vós, oh Déu meu, el sant profeta David: "Han foradat les meves mans i els meus peus, i es poden comptar tots els meus ossos."
Més informació »

LLOANCES EN REPARACIÓ DE LES BALSFÉMIES

Beneït sia Déu.
Beneït sia el seu Sant Nom.
Beneït sia Jesucrist, Déu i Home verdader.
Beneït sia el Nom de Jesús.
Beneït sia el seu Sacratíssim Cor.

Beneït sia Jesús en el Santíssim Sagrament de l'Altar.
Beneïda sia la gloriosa Santa Maria Mare de Déu.
Beneïda sia la seva Santa i Immaculada Concepció.
Beneïda sia la seva gloriosa Assumpció.
Beneït sia el Nom de Maria Verge i Mare.
Beneït sigui Sant Josep son castíssim espòs.
Beneït sia Déu en els seus Àngels i en els seus Sants.
Més informació »

AL SENTIR BLASFEMAR

Alabat sia el Nom del Senyor!
Més informació »

SALUTACIÓ CRISTIANA

- Alabat sia Jesucrist!
i es respon  - Per sempre sia alabat. Amén (o simplement: Amén)

- Alabats sien Jesús i Maria!
i es respon  -Ara i sempre. (o simplement: Amén)

- Visca el Sagrat Cor de Jesús!
i es respon - Visca el Sagrat cor de Maria.
Més informació »

BENEDICCIÓ PER ABANS DE MENJAR

Beneït sia de Déu
l'aliment de nostra vida;
pels mèrits de Jesucrist
i la humil Verge Maria

Es clou amb un Parenostre i una Avemaria.
Més informació »

ABANS DE DORMIR-SE

Nostre Senyor prenc per pare,
la Mare de Déu per mare,
Sant Josep per companyó;
bona nit que Déu ens dó.
Més informació »