Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Trisagi Marià

“El Trisagi ha esdevingut una fórmula de devoció típica de la pietat catalana. Fora de les diòcesis de Catalunya no se sol usar gaire, essent en la majort part desconeguda.”

TRISAGI MARIÀ

Per lo senyal + de la Santa Creu...

ACTE DE CONTRICIÓ

Senyor meu Jesucrist,
Déu i Home verdader,
Creador, Pare i Redemptor meu,
en qui crec, en qui espero,
i a qui estimo més que totes les coses:
em pesa de tot cor d’haver-vos ofès,
per ésser Vós qui sou,
Bondat infinita.

Oh Verge Santíssima,
Mare de Misericòrdia,
alcanceu-me la gràcia d’una verdadera contrició,
a fi de que Déu em perdoni totes les meves culpes,
i pugui cantar les vostres alabances amb l’ànima neta i pura de pecat. Amén.

ENTRADA

V/ Beneïda sia la Santa i Immaculada sempre Verge Maria, ara i sempre per tots els segles dels segles.
R/ Amén.
V/ Els meus llavis, Senyor, obriu benigne.
R/ Envieu-me, Senyor, la vostra ajuda.
V/ No demoreu, Senyor, vostra vinguda.
R/ Glòria al Pare, i al Fill, i a l’Esperit Sant.
V/ Com era en el primer instant, que sigui ara, per sempre i eternament; glòria Déu omnipotent. Al·leluia!*

* De Septuagèsima fins a Pasqua, en comptes d’Al·leluia..! es diu: ¡Lloança a Vós, Rei de l’eterna glòria!


ORACIÓ

Recordeu-vos, ¡oh piadosíssima Verge maria!, que jamai s’ha sentit a dir que ningú dels qui han acudit a vostra protecció, implorat vostra assistència i reclamat vostre auxili, hagi estat abandonat de Vós. Anima t amb aquesta confiança, a Vós també recorro, ¡oh Mare, Verge de les verges!, i encara que gemint sota el pes dels meus pecats m’atrevesc a presentar-me davant de vostra presència sobirana, no desprecieu, oh Mare de Déu! Les mes súpliques, ans bé escolteu-les propícia i digneu-vos acollir-les benignament. Així sia.

ALABANÇA, OFERIMENT I SÚPLICA

Sia vostra gran puresa
Alabada eternament,
Puix que Déu omnipotent
Es complau en tal bellesa.
A Vós, celestial princesa,
Sagrada verge maria,
Us ofresc en aquest dia
L’ànima, la vida, el cor.
Mireu-me amb ulls plens d’amor;
no em deixeu, no Mare mia!.

PRIMERA ORACIÓ A MARIA, FILLA DE DÉU PARE

Oh Maria, Filla predilecta de l’Etern Pare; siau beneïda i alabada pel grandíssim poder i majestat que us donà el Senyor sobre totes les creatures. Defenseu-nos, oh Verge Poderosa, de tots els nostres enemics i deslliureu-nos de caure en les temptacions del món, del dimoni i de la carn, a fi de que perseverant en vostre servei i amor puguem morir tranquil·lament en gràcia de Déu, assegurats amb la vostra intercessió omnipotent.

I ara, en alabança de vostre poder i majestat, i en agraïment pels vostres beneficis, cantarem les vostres glòries amb tots els Àngels i Sants.

Parenostre. Avemaria.

I nou vegades:

V/ Santa, Santa, Santa Maria, Mare de Déu,
plens estan els cels i la terra de vostres glòries.

R/ Glòria a Maria, Filla del Pare;
glòria a Maria, Mare del Fill;
glòria a Maria, Esposa de l’Esperit Sant.


SEGONA ORACIÓ A MARIA, MARE DE DÉU FILL

Oh Maria, Mare estimada del Fill de Déu; siau beneïda i alabada per la saviesa i santedat de què us omplí el Senyor, més que a cap altra creatura. Il·lumineu-nos, oh Tron de la Saviesa i deslliureu-nos de tot engany d’error i d’ignorància, a fi de que, guardant la Llei de Déu com fills obedients i amants de la Santa Església, puguem viure i morir en la Fe del vostre diví Fill Jesús, obtenint, per mediació vostra, la glòria eterna del cel, en premi de la nostra fe i de les nostres bones obres.

I ara, en alabança de vostre poder i majestat, i en agraïment pels vostres beneficis, cantarem les vostres glòries amb tots els Àngels i Sants.

Parenostre. Avemaria.

I nou vegades:

V/ Santa, Santa, Santa Maria, Mare de Déu,
plens estan els cels i la terra de vostres glòries.

R/ Glòria a Maria, Filla del Pare;
glòria a Maria, Mare del Fill;
glòria a Maria, Esposa de l’Esperit Sant.


TERCERA ORACIÓ A MARIA. ESPOSA DE DÉU ESPERIT SANT

Oh Maria, Esposa escollida de l’Esperit Sant; siau beneïda i alabada per l’amor i misericòrdia amb què el Senyor enriquí la vostra ànima santíssima i vostre Cor maternal. Apiadeu-vos de nosaltres, oh Mare de Misericòrdia, en les nostres penes, i deslliureu-nos de nostres misèries a fi de que per la vostra intercessió maternal puguem estimar a Déu amb tot el fervor de nostre cor, morint així, quan sigui l’hora, amb el consol dolcíssim i inefable de l’amor diví.

I ara, en alabança de vostre poder i majestat, i en agraïment pels vostres beneficis, cantarem les vostres glòries amb tots els Àngels i Sants.

Parenostre. Avemaria.

I nou vegades:

V/ Santa, Santa, Santa Maria, Mare de Déu,
plens estan els cels i la terra de vostres glòries.

R/ Glòria a Maria, Filla del Pare;
glòria a Maria, Mare del Fill;
glòria a Maria, Esposa de l’Esperit Sant.


LLOANÇA I SÚPLICA

Déu vos salve, Maria, filla de Déu, Pare;
Déu vos salve, Maria, mare de Déu, Fill;
Déu vos salve, Maria, esposa de Déu, Esperit Sant;
Déu vos salve, Maria temple i sagrari de la Santíssima Trinitat;
Déu vos salve, Maria, concebuda sense màcula de pecat original;
per tots vostres títols, excel·lències i gràcies,
us supliquem que tingueu compassió de nosaltres.

DEPRECACIONS A LA VERGE SANTÍSSIMA

- Verge maria, Filla del Pare Etern, Déu:
           R/. Siau per sempre alabada.
- Verge Maria, Mare del Fill de Déu:
- Verge Maria, Esposa de l’Esperit Sant Déu:
- Verge Maria, concebuda sense pecat original:
- Verge Maria, verge abans del part, en el part i després del part:
- Verge Maria, elegida corredemptora del llinatge humà:
- Verge Maria, alegria dels àngels:
- Verge Maria, alegria dels sants i benaventurats:
- Verge Maria, perfecció dels justos:
- Verge Maria, guia i refugi del pecador penedit:
- Verge Maria, mare de qui us invoca
- Verge Maria, arbre de la vida:
- Verge Maria, camí del cel:
- Verge Maria, esperança dels mortals:
- Verge Maria, Reina i Senyora de tot lo creat:

- De caure en pecat portal:
           R/. Deslliureu-nos, Reina i Mare.
- Del pecat de blasfèmia:
- De poca creència en la fe catòlica:
- De les temptacions de nostres enemics interior i exteriors:
- De l’esperit d’ira i murmuració:
- De l’esperit d’odi i venjança:
- Dels càstigs que mereixen nostres pecats:
- De la mort del pecador:
- De les penes de l’infern:
- Per l’alegria que tinguéreu quan vegéreu nat Jesús:
- Per l’alegria que tinguéreu quan adoraren a vostre Fill Jesús els àngels, pastors i reis:
- Per l’alegria que tinguéreu quan trobàreu a Jesús en el temple:
- Per l’alegria que tinguéreu quan se us aparegué vostre Fill ressuscitat:
- Per l’alegria que tinguéreu en vostra Assumpció al Cel i al ser coronada de glòria per la Santíssima Trinitat:
- Per tots els dolors que patíreu en la vida, passió i mort del vostre Fill Jesús:

- Que us apiadeu de nosaltres pecadors:
           R/. Us preguem, Mare de Déu.
- Que tragueu al pecador de l’ensopiment dels vicis:
- Que torneu a bon camí els que han deixat la fe catòlica:
- Que il·lumineu a tots els qui no coneixen nostra santa Religió:
- Que santifiqueu a tots els sacerdots, fills vostres predilectes:
- Que s’estengui cada dia més la religió catòlica, apostòlica, romana:
- Que destruïu les heretgies:
- Que conserveu la pau i concòrdia entre els prínceps cristians:
- Que us digneu oïr-nos en nostres necessitats:
- Que deslliureu a les ànimes del Purgatori d’aquelles rigoroses penes:
- Que ens alcanceu a tots la glòria del Cel.

S’acaba dient tres vegades:

Verge Maria, concebuda sense màcula de pecat original:
Deslliureu-nos, Senyora, de tot mal.


ORACIÓ FINAL

Oh Maria, concebuda sense pecat, pregueu per nosaltres que acudim a Vós. Oh refugi de pecadors, mare d’agonitzants, no ens abandoneu en l’hora de nostra mort, ans bé, alcanceu-nos un dolor perfecte, una sincera contrició, el perdó dels nostres pecats, el rebre dignament el Santíssim Viàtic, el confort del sagrament de l’Extremaunció per tal que puguem ser presentats segurs davant el tron del Just però misericordiós Jutge, Déu i Redemptor nostre. Amén.