Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Trisagi a la Santíssima Trinitat i Novena

Santíssima Trinitat - Andrei Rublev, Public domain, via Wikimedia Commons

Per lo senyal + de la Santa creu...


Oferiment

Us preguem, Senyor, per a la santa Església i sos prelats: per a l’exaltació de la fe catòlica, per l'extirpació de les heretgies, per la pau i concòrdia entre els prínceps cristians, per la conversió de tots els infidels, heretges i pecadors; per als agonitzants i vianats; per a les ànimes del purgatori i demés piadosos fins de la nostra santa Mare Església, i per les intencions del Sant Pare. Amén.


Entrada

V. Sia de tothom confessada i beneïda la Santíssima Trinitat, ara i sempre per tots els segles dels segles.
R. Amén.

V. Els meus llavis Senyor, obriu benigne.
R. I ma veu us farà lloança digna.

V. Envieu-me, Senyor, vostra ajuda
R. No demoreu, Senyor, vostra vinguda.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
R. Com era en el primer instant, que sigui ara, per sempre i eternament: Glòria a Déu omnipotent. Al·leluia!

(De Septuagésima fins a Pasqua, en comptes de dir Al·leluia!, es diu.: Lloança a Vós. Rei de l'eterna glòria!)


Acte de contrició

Oh Déu amorosíssim, un en tres Persones, Pare Fill i Esperit Sant, en qui crec, en qui espero, a qui estimo de tot cor més que totes les coses! Per ser Vós mon Pare, mon Senyor, i mon Déu, infinitament bo i digne d’ésser estimat sobre totes les coses, em pesa, Trinitat Santíssima, em pesa Trinitat amabilíssima, em pesa, Trinitat misericordiosíssima, d’haver ofès a Vós, qui sou Bondat infinita. Proposo i us dono paraula de no ofendre-us mai més i de morir abans que pecar. Confio que per la vostra bondat i misericòrdia infinites em perdonareu tots el meus pecats i em fareu la gràcia de perseverar en un veritable amor i fervorosa devoció a la vostra Santíssima Trinitat. Amén.


Himne

Ja el sol ardent se’n va a la posta;
oh Vós, eterna resplendor.
Déu Un i Tri, dins el cor nostre
poseu el foc del vostre amor.
A Vós alcem els nostres himnes,
de sol a sol, amb cor fidel,
per tal que un dia siguem dignes
de repetir-los dalt el cel.
Glòria prenne, honor i càntics
a Vós, oh Pare omnipotent,
a l’Unigènit i al Paràclit,
ara i després i sempre. Amén.


Oració al Pare Etern

¡Oh Pare etern! Fora de Vós jo no trobo res més que tristesa i turment. El sensual busca sa felicitat en els plaers. L’avar té el seu goig en els tresors. L’orgullós posa sa major glòria en les alabances i honors del món. Més tot és vanitat de vanitas, i corrupció de mort. Jamai voldré posar mon goig en aquests plaers; ans bé, no em cansaré de dir amb vostres Sants que la meva major felicitat, el meu tresor i la meva glòria és unir-me amb mon Déu i mantenir-me sempre més abraçat a Ell.

Ara es resa un Parenostre i una Avemaria i es diu nou vegades:
- Sant, Sant, Sant, Senyor Déu dels exèrcits; plens estan els cels i la tera de vostra glòria.
- Glòria al Pare, glòria al Fill, glòria a l’Esperit Sant.


Oració al Fill

¡Oh Veritat eterna! Fora de Vós jo no trobo res més que mentida i engany; res em dóna gust com la suavitat del vostre tracte. Les més belles paraules dels homes les trobo despreciables i enganyadores, comparades amb les paraules de vida amb què Vós parleu al cor d’aquells qui us escolten. Sopiro que arribi l’hora en què vós em manifestareu clarament la vostra glòria infinita, em parlareu cara a cara sense enigma, i us entregareu a mi sense misteris. ¡Oh quin goig! ¡Quina glòria i felicitat!

Ara es resa un Parenostre i una Avemaria i es diu nou vegades:
- Sant, Sant, Sant, Senyor Déu dels exèrcits; plens estan els cels i la tera de vostra glòria.
- Glòria al Pare, glòria al Fill, glòria a l’Esperit Sant.


Oració a l’Esperit Sant

¡Oh Amor diví! Fora de Vós jo no trobo res més que fredor i oblit. Vós sou l’única felicitat completa, i solament Vós podeu satisfer la set d’amor que sent el pobre cor meu. ¿Com me podran enganyar els plaers del món, si tots plegats no es poden comparar amb la més petita de les dolçures i suavitats que Déu es complau en comunicar a una ànima devota que li és fidel? ¡Oh Senyor! Si la més petita de vostres gràcies i consolacions dóna un goig tan gran a l’ànima, ¡què serà en el Cel, on Vós les doneu sense mida i sense fi? ¿Quan serà que podré entrar en vostra glòria, Déu meu, quan serà?

Ara es resa un Parenostre i una Avemaria i es diu nou vegades:
- Sant, Sant, Sant, Senyor Déu dels exèrcits; plens estan els cels i la tera de vostra glòria.
- Glòria al Pare, glòria al Fill, glòria a l’Esperit Sant.


Antífona

A Vós, oh Pare Ingènit;
a Vós, Fill Unigènit;
a Vós, Esperit de Santedat;
un sol Déu en Trinitat
de tot cor us confessem,
beneïm i alabem;
a Vós sia donada eternament
reverència i glòria. Amén.

V. Beneïm el Pare, el Fill i l’Esperit Sant.
R. Lloem-lo i enaltim-lo a cada instant.


Oració

Déu Totpoderós i etern, qui haveu deixat conèixer als vostres servents la glòria de la Trinitat perenne en la confessió de la veritable Fe, i adorar la vostra Unitat en la Majestat Omnipotent; us supliquem que en la fermesa d’aquesta Fe ens vegem sempre deslliurats de tota adversitat. Per Nostre Senyor Jesucrist, Fill vostre, qui, essent déu, amb Vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, per tots els segles dels segles. Amén.


Pregària a la Santíssima Trinitat


 (Un anuncia el text assenyalat amb un punt, la resta respon la lletra en cursiva.
Vigileu que la resposta va canviant segons els tipus d'anunciat.
Evidentment si hom ho resa sol ho ha de dir tot.)

 •  Déu del cel, Pare omnipotent 
                                                  R.  A Vós, Senyor, honor i glòria 
 • Déu Fill, Redemptor del món 
 • Déu Esperit Sant, font de l'amor 
 • Santíssima Trinitat, un sol Déu 
 • Rei del cel, immortal i invisible 
 • Creador, conservador i governador de cel i terra. 
 • Vida infinita, en la qual, de la qual i per la qual vivim 
 • Vida única i divina en tres Persones 
 • Glòria del cel, esperança suprema dels homes 
 • Sol diví de llum increada i eterna 
 • Immensitat eterna, principi i fi de totes les coses 
 • Menjar diví dels Àngels 
 • Arc irisat de pau i de clemència 
 • Primera llum que ha il·luminat el món 

 • De mals de tota mena 
                                R.  Deslliureu-nos, Trinitat Santíssima 
 • De tota mena de pecats 
 • De vostres ires i càstigs 
 • De mort sobtada i en mala hora 
 • Dels paranys de l'esperit maligne 
 • D'ires i odis i malvolences 
 • De l'esperit de deshonestedat 
 • Dels llamps i de les tempestes 
 • Del flagell del terratrèmol
 • De pesta, de fam i de guerra 
 • De la mort eterna 
 • Per ser com sou, un sol Déu en tres Persones 
 • Per la igualtat essencial de les vostres Persones 
 • Per la grandesa del misteri de la vostra Trinitat 
 • Pel nom inefable de la vostra Trinitat 
 • Pel molt que estimeu les ànimes que són devotes de la vostra Trinitat 
 • Pel gran amor amb què deslliureu de mals els pobles on hi ha algun devot de la vostra Trinitat 
 • Per la virtut divina que doneu als vostres devots, per triomfar de l'esperit maligne 

 • A nosaltres, pecadors 
                                   R.  Feu-nos la gràcia,Senyor 
 • Que la devoció a la vostra Trinitat ens faci forts per a vèncer el dimoni 
 • Que la vostra gràcia faci més viva, cada dia, en la nostra ànima, la imatge de la vostra Trinitat 
 • Que la pietat dels cristians s'aparti de les vanitats mundanes, fent-se més digna de la vostra Trinitat 
 • Que tots arribem a aconseguir les gràcies que teniu preparades per als devots de la vostra Trinitat 
 • Que en confessar nosaltres el misteri de la vostra Trinitat, s'esvaeixi tota error i heretgia 
 • Que hi hagi pau entre els homes i concòrdia entre els prínceps cristians 
 • Que les ànimes del Purgatori trobin suavitat i consol en el misteri de la Santíssima Trinitat 
 • Que us digneu escoltar les nostres pregàries

(Ara es diu tres vegades) . 
Sant Déu! Sant Fort! Sant Immortal!
Deslliureu-nos sempre de tot mal!
 


Preguem: Jo dedico i consagro tot el que hi ha en mi, a Déu: la meva memòria i les meves accions, a Déu Pare; el meu enteniment i les meves paraules, a Déu Fill; la meva voluntat i els meus pensaments, a Déu Esperit Sant; el meu cos, el meu cor, la meva llengua, els meus sentits i tots els meus dolors, a la sacratíssima Humanitat de Jesucrist «que no dubtà a lliurar-se en mans dels pecadors i sofrir el turment de la Creu». 


Oració a la Santíssima Trinitat

Jo dedico i consagro a Déu tot el que hi ha en mi: la meva memòria i les meves accions a Géu Pare; el meu enteniment i les meves paraules a Déu Fill; la meva voluntat i els meus pensament a Déu Esperit Sant; el meu cos, el meu cor, la meva llengua, els meus sentits i tots els meus dolors, a la sacratíssima Humanitat de Jesucrist «que no dubtà en tregar-se en mans dels pecadors i sofrir el turment de la creu.»


Novena

Cal repetir aquestes pregàries durant nou dies seguits.