Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Coroneta de les Dotze Estrelles

Aquesta bella devoció, que també es coneix com a Coroneta de Lloances a la Santíssima Verge Maria. Actualment ha caigut en desús, però és una de les pràctiques recomanades per Sant Lluís Maria Grignion de Montfort en el seu llibre “Tractat de la Veritable Devoció” (234- 235).

Nota: Actualment a Amazon el venen en castellà per 1,56€

Ens diu Sant Lluís Maria que es resa la Coroneta “per honrar els dotze privilegis i grandeses de la Santíssima Verge”. Afegeix que aquesta pràctica és molt antiga i té el seu fonament en la visió de Sant Joan a l'Apocalipsi, on va veure una Dona al cel, vestida de sol, amb la lluna sota els seus peus i una corona de dotze estrelles sobre el seu cap (veure Ap 12,1). Aquesta Dona és Maria.


 

COMENCEM:

Feu-me digne de lloar-vos,
Verge Santa!,
i feu-me fort
contra els vostres enemics.

CREDO

Crec en un sol Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.

I en un sol Senyor, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu,
nascut del Pare abans de tots els segles.
Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum,
Déu veritable nascut del Déu veritable,
engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare:
per ell tota cosa fou creada.
El qual per nosaltres els homes
i per la nostra salvació davallà del cel.
I, per obra de l'Esperit Sant,
s'encarnà de la Verge Maria, i es feu home.
Crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat;
patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia,
com deien ja les Escriptures,
i se'n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.
I tornarà gloriós a judicar els vius i els morts,
i el seu regnat no tindrà fi.

Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida,
que procedeix del Pare i del Fill.
I juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat;
que parlà per boca dels profetes.

I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.
Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat.
I espero la resurrecció dels morts, i la vida de la glòria.
Amén.


CORONA DE SANTEDAT

Parenostre.

 1. Benaventurada sou, Verge Maria!, Vós que vau portar al vostre si al Senyor i Creador del món; vau concebre el que us va formar, i sempre - abans, durant i després – vau ser Verge.
 2. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria.

 3. Verge Santa i Immaculada!, no sé amb quines lloances honrar-vos dignament, perquè vau portar al vostre si al que ni els cels poden contenir.
 4. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria.

 5. Que en sou de bonica oh Maria i tota Immaculada!
 6. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria.

 7. És ben cert, hi ha més virtuts en Vós, Verge Santíssima, que estrelles hi ha en el cel!
 8. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria i Glòria.

CORONA DE PODER

Parenostre.

 1. Glòria a Vós, Reina de l'univers!, porteu-nos amb Vós cap els goigs del Cel.
 2. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria.

 3. Glòria a Vós, Tresorera de les gràcies del Senyor!, feu-nos participar del vostre tresor.
 4. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria.

 5. Glòria a Vós, Mitjancera entre Déu i l'home!, feu-nos favorable el Totpoderós.
 6. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria.

 7. Glòria a Vós, Triomfadora de les heretgies i dels dimonis!, sigueu la nostra pietosa guia.
 8. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria i Glòria.

CORONA DE BONDAT

Parenostre.

 1. Glòria a Vós, Refugi dels pecadors!, intercediu per nosaltres davant del Senyor.
 2. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria.

 3. Glòria a Vós, Mare dels orfes!, torneu-nos favorable al Pare Totpoderós.
 4. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria.

 5. Glòria a Vós, Alegria dels justos!, porteu-nos amb Vós cap el goig etern.
 6. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria.

 7. Glòria a Vós, Auxiliadora sempre present, a la vida i a la mort!, porteu-nos amb Vós cap el Cel.
 8. Alegreu-vos, Verge Maria!
  Alegreu-vos, mil vegades!

  Avemaria i Glòria.

PREGUEM:

Us saludo, Maria, Filla de Déu Pare;
us saludo, Maria, Mare de Déu Fill;
us saludo, Maria, Esposa de l'Esperit Sant;
us saludo, Maria, Temple de la Santíssima Trinitat.

Us saludo, Maria, Senyora meva, riquesa meva,
rosa meva, Reina del meu cor;
Mare, vida, dolçor,
i esperança meva estimadíssima,
més encara: el meu cor i la meva ànima.

Soc tot vostre, i totes les meves coses són vostres,
Verge beneïda sobre totes les coses!

Estigui, doncs, en mi la vostra ànima
perquè ella proclami la grandesa del Senyor;
estigui en mi el vostre esperit
perquè s'alegri en Déu.

Verge fidel!,
poseu un segell sobre el meu cor,
perquè en Vós i per Vós
se'm trobi fidel a Déu.

Concediu-me, Mare bondadosa!,
que jo sigui inclòs en el nombre d’aquells,
als que Vós estimeu, instruïu, dirigiu,
alimenteu i protegiu com a fills vostres.

Feu que, menyspreant, per amor a Vós,
totes les consolacions terrenals,
jo m'adhereixi sempre a les celestials,
fins que, per obra de l'Esperit Sant,
el vostre fidelíssim Espòs,
i per Vós, fidelíssima Esposa seva,
es formi en mi Jesucrist, Fill vostre,
a glòria del Pare. Amén.SOTA EL VOSTRE MANTELL

Sota el vostre mantell
ens emparem Santa Mare de Déu;
escolteu les nostres pregàries
en tota necessitat
i aparteu-nos sempre dels perills,
Verge, gloriosa i beneïda.
4 comentaris:

Anònim ha dit...

Molt bé

Victor Manuel ha dit...

Molt bé

Victor Manuel Vicente Selvas ha dit...

M'ha agradat molt

Victor Manuel Vicente Selvas ha dit...

M'ha agradat molt