OFERIMENT DEL MATÍ

Us adoro, Déu meu, i us estimo de tot cor, us dono gràcies d'haver-me creat, redimit, fet cristià i conservat en aquesta nit; us ofereixo totes les accions d'aquest dia: feu que siguin totes segons la vostra voluntat i per la major glòria vostra. Guardeu-me del pecat i de tot mal. La gràcia vostra sigui sempre amb mi i amb tots els meus. Amén.

Després es resa devotament: