OFERIMENT AL SAGRAT COR DE JESÚS

(BREU)

Oh Jesús meu! Per mediació del Cor Immaculat de Maria Santíssima us ofereixo les oracions, obres i treballs del present dia, en reparació de les ofenses que us fan, i per les altres intencions del vostre Sagrat Cor.

(MÉS LLARGA)

Oh Cor diví de Jesús: Per mediació del Cor immaculat de la Verge maria, us ofereixo les oracions, obres i sofriments d'aquest dia, en reparació dels pecats meus i de tots els homes, i per les intencions per les quals vós mateix us oferiu perpètuament en el Santíssim Sagrament. En particular, us les ofereixo per les intencions de l'Apostolat de l'Oració que el Sant Pare ha assenyalat per aquest mes. Amén.