EXAMEN DE CONSCIÈNCIA

Invocació a l'Esperit Sant 
Veniu Esperit Sant, ompliu el cor dels vostres fidels; i enceneu en ells el foc del vostre amor.
V. Envieu el Vostre Esperit i seran creats.
R. Renovareu la faç de la terra.

Preguem: Oh Déu, vós heu instruït els cors dels fidels amb la llum de l'Esperit Sant. Concediu-nos de comprendre la saviesa segons el mateix Esperit i de fruir sempre del seu consol. Per nostre Senyor Jesucrist.

Ara examina la teva consciència per veure en què has faltat i per poder-te'n penedir: 
  • Pensaments 
  • Paraules 
  • Obres i omissions
    — Què he fet bé, avui? Gràcies, Déu meu; sense l'ajuda vostra no ho hauria pas fet.
    — Què he fet malament? Perdó, Senyor, contra vós he pecat.
    — Què podia fer més bé? Proposo, amb l'ajuda de la vostra gràcia, fer-ho demà.

Després es prega un Acte de Contrició o un Jo Confesso, i s'acaba resant tres Avemaries demanant la virtut de la santa puresa.