GLÒRIA A DÉU A DAL DEL CEL!

Durant la misses de diumenges, i en les solemnitats i festes, sempre que no sigui Advent o Quaresma, es canta o es recita aquest Glòria! 
__________________________________________________

Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau
als homes que estima el Senyor.
Us lloem, 
us beneïm,
us adorem,
us glorifiquem,
us donem gràcies,
per la vostra immensa glòria,
Senyor Déu, Rei celestial,
Déu Pare omnipotent,
Senyor, Fill unigènit, Jesucrist,
Senyor Déu, Anyelll de Déu, Fill del Pare,
vós, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres;
vós, que lleveu el pecat del món,
acolliu la nostra súplica.
Vós, que seieu a la dreta del Pare,
tingueu pietat nosaltres.
perquè vós sou l'únic Sant,
vós l'únic Senyor,
vós l'únic Altíssim,
Jesucrist,
amb l'Esperit Sant
en la glòria de Déu Pare. Amén.

En llatí                                       

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine fili unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius patris,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Jesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

 ________________________________________________

Són innombrables les versions que tenim a l'abast d'aquest himne. Des del gregorià als cants moderns, aquí en teniu només quatre, però si us passegeu per YouTube de segur que en trobareu molts més.


CANT GREGORIÀ A UNA SOLA VEU


CANT GREGORIA CORA L


UNA ALTRA VERSIÓ DE CANT CORAL


EN LLATÍ VERSIÓ MOZÀRAB