JACULATORIES

Les jaculatòries són pregàries curtes que s'adrecen a Déu, a Maria, a Sant Josep, als àngels o als sants, que ens ajuden a mantenir la mirada interior fixa en Déu enmig dels treballs, perills, alegries i tristeses de cada dia.  

No cal dir-les totes. Sovint hom escull aquella que li és més pròxima al que hi ha en el seu cor o bé se n'inventa una, i la va repetint de tant en tant.
__________________________________
 • Alabat sigui Déu
 • Beneïda sigui la santa i única Trinitat.
 • Sant Déu, sant Fort, sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres.
 • Déu meu, us estimo.
 • Déu meu, tingueu pietat de mi.
 • Senyor meu i Déu meu.
 • Pare, a les vostres mans encomano el meu esperit.
 • Jesús.

 • Jesús meu, misericòrdia.
 • Salve Creu santa, esperança nostra.
 • Senyor, salveu-me.
 • Senyor, augmenteu la meva fe.
 • Sigui per sempre beneït i alabat el Santíssim Sagrament.
 • Us adorem, Senyor, i us beneïm perquè amb la vostra santa Creu heu redimit el món.
 • Senyor, vós ho sabeu tot: vós sabeu que jo us estimo.
 • Sagrat Cor de Jesús, en vós confio.
 • Cor de Jesús, tingueu pietat de nosaltres.
 • Sagrat Cor de Jesús, vingui a nosaltres el vostre sant Regne.
 • Jesús dolç i humil de cor, feu el nostre cor semblant al vostre.
 • Jesús dóna'm el teu Sant Esperit.
 • Cor sacratíssim i misericordiós de Jesús, doneu-nos la pau.
 •  Jesús, dolç i humil de Cor, feu el meu cor semblant al vostre.
 •  Cor de Jesús, convertiu els pecadors, salveu els moribunds, deslliureu les santes ànimes del Purgatori.
 •  Tot per Vós, Sagrat Cor de Jesús.
 •  Jesús, Jesús, sigueu per mi sempre Jesús. Senyor, vós ho sabeu tot, vós sabeu que us estimo. 

 • Vine, Esperit Sant!

 • Jesús, Maria, Josep.
 • Jesús, Josep i Maria, us dono el cor i l'ànima mia.
 • Jesús, Josep i Maria, assistiu-me en ma última agonia.
 • Jesús, Josep i Maria, feu que reposi en pau amb vosaltres l'ànima mia.
 • Santa Maria, pregueu per nosaltres.

 • Ave maria puríssima, sens pecat fou concebuda.
 • Reina del àngels pregueu per nosaltres.
 • Porta del Cel, pregueu per nosaltres.
 • Verge de Montserrat, pregueu per nosaltres.
 • Oh sant Mare, en nom cor fixeu les llagues de Jesús clavat en creu.
 • Beneïda sigui la santa i immaculada Concepció de la Verge Maria, Mare de Déu.
 • Cor dolcíssim de Maria, sigueu la salvació mia.
 • Mare de Déu dels Dolors, pregueu per nosaltres.
 • Maria, mare de gràcia, mare de misericòrdia, protegiu-me de l'enemic i acolliu-me a l'hora de la mort.
 • Oh Maria, concebuda sens pecat, pregueu per nosaltres que acudim a vós.
 • Santa Maria, esperança nostra, seu de la saviesa, pregueu per nosaltres.
 • Santa Maria, esperança nostra, esclava del Senyor, pregueu per nosaltres. 
 • Cor dolcíssim de Maria, prepareu-nos un camí segur.
 • Santa Maria. Mare del bell amor, ajudeu els vostres fills.
 • Oh, dolç Cor de Maria, sigueu la salvació mia. 
 • Verge Maria, Mare de Déu, pregueu a Jesús per mi.
 • Glòria al Pare, glòria al Fill, glòria a l'Esperit Sant i glòria a Santa Maria.

 • Sant Josep, pregueu per nosaltres.
 • Feu, Sant Josep, que passi una vida innocent, i que sigui sempre assegurada pel vostre patrocini.
 • Sant Josep, pare i senyor meu. Beneïu tots els fills de la Santa Església de Déu.

 • Tots els sants i santes, pregueu per nosaltres.
 • Àngel de la Guarda, pregueu pe nosaltres.
 • Àngel de la Guarda, guieu-me, il·lumineu-me, corregiu-me i amonesteu-me, però no em desempareu!
 • Arcàngel Rafel (Gabriel o Miquel) pregueu per nosaltres.
 • Sants Arcàngels intercediu per nosaltres. 
 •  Sagrat Cor de Jesús, convertiu els pobres blasfems.
 .