LA MISSA - RESPOSTES DELS FIDELS


(la part en negre són les respostes dels fidels,
el taronja fosc es correspon al lector o sacerdot)

Començament
El Sacerdot va ca a l'altar mentre es canta el cant d'entrada, li fa una reverència i s'asseu.
S  En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant.
— Amén.


Salutació
Hi ha tres maneres:

1............
S  Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres.
— I amb el vostre esperit.

2............
S  Gràcia i pau a vosaltres, de part de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, nostre Senyor.
— Beneït sigui Déu,
     Pare de nostre Senyor Jesucrist
     ...........o bé..............
     I amb el vostre esperit.

3............
S  El Senyor sigui amb vosaltres.
— I amb el vostre esperit.


Acte penitencial
També té vàries formes:

1............
S  Germans: Preparem-nos a celebrar els sants misteris, reconeixent els nostres pecats.
— Jo Confesso... (enllaç aquí)
S  Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.
— Amén.

2............
S  Comencem la nostra reunió confessant-nos pecadors davant Déu i els germans.

     Senyor tingueu,  pietat de nosaltres.
— Perquè hem pecat contra vós.
S  Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
— I doneu-nos la vostra salvació.
S  Que Déu omnipotent....
— Amén.

3............
S  Invoquem, germans, la misericòrdia del nostre Pare, perquè hem pecat.

     Vós, que heu estat enviat per confotar els cors penedits: Senyor, tingueu pietat.
— Senyor, tingueu pietat.
S   Vós, que heu vingut a cridar els pecadors: Crist, tingueu pietat..
— Crist, tingueu pietat.
S   Vós, que seieiu a la dreta del Pare, intercedint per nosaltres: Senyor, tingueu pietat.
— Senyor, tingueu pietat.


Absolució
S   Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.
— Amén


Invocacions
S   Senyor, tingueu pietat.
— Senyor, tingueu pietat.
S   Crist, tingueu pietat.
— Crist, tingueu pietat.
S   Senyor, tingueu pietat.
— Senyor, tingueu pietat.

Himne de lloança
— Glòria a Déu a dalt del cel...  (enllaç aquí)

LITÚRGIA DE LA PARAULA

Lectures
Es proclama la lectura i en acabar el lector diu:
L   PARAULA DE DÉU!
— Us lloem Senyor!


Evangeli
Abans de començar la lectura el sacerdot diu:
S   El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
S   Lectura de l'evangeli segons sant....
Glòria a vós, Senyor.

El Sacerdot proclama l'Evangeli i en acabar diu:
S   PARAULA DEL SENYOR!.
Lloança a Vós, oh Crist!.
Professió de fe
Aquí hi has dos credos que es poden fer servir:
- Credo Niancè (enllaç aquí)
- Credo del Apòstols
(enllaç aquí)


Pregària dels fidels
Hi ha vàries respostes possibles. El lector ens dirà quina hem de fer servir:
— Us ho demanem, Senyor.
— Escolteu-nos, Senyor.
— Senyor, tingueu pietat.

LITÚRGIA DE LA EUCARÍSTICA

Presentació del pa i del vi
S   Us beneim, Senyor... pa de vida.
— Que Déu sigui beneït per sempre.
S    Us beneim, Senyor.... beguda espiritual.
— Que Déu sigui beneït per sempre.


Invitació a la pregària
S   Pregueu, germans... a Déu Pare omnipotent.
— Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici,
      a lloança i glòria del seu nom,
      i també pel nostre bé
      i de tota la seva santa Església.


Prefaci o pregària Eucarística
S   El Senyor sigui amb vosaltres.
— i amb el vostre esperit.
S    Amunt els cors.
— Els elevem al Senyor.
S    Donem gràcies al Senyor, Déu nostre.
— Cal fer-ho i és de justícia.


Himne aclamatori
Aquesta resposta normalment és cantada.
— Sant, sant, sant és el Senyor,
     Déu de l'univers.
     El cel i la terra són plens de la vostra glòria.
     Hosanna a dalt del cel.
     Beneït el qui ve en nom del Senyor.
     Hosanna a dalt del cel.

Hi ha moltes melodies, aquí teniu dues versións... només per començar!

Aclamacions per a després de la consagració

Hi ha tres tipus d'aclamacións.

1. Proclameu el misteri de la fe:
— Anunciem la vostra mort,
     confessem la vostra resurrecció,
     esperem el vostre retorn,
     Senyor Jesús.

2. Heus aquí el sagrament de la nostra fe
— Cada vegada que mengem aquest pa
     i bevem aquest calze,
     anunciem la vostra mort,
     esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.

3. Aclameu el misteri de la redempció:
— Salvador del món, salveu-nos,
     vós qu ens heu alliberat
     per la vostra creu i la vostra resurrecció.

 


Acabament de la pregària eucarística

— Per ell ... pels segles dels segles.
— Amén
.RITU DE LA COMUNIÓ

Parenostre
— Pare nostre que esteu en el cel... (enllaç aquí)

Embolisme
S   Allibereu-nos, Senyor,....  Jesucrist, el nostre Salvador.
— Perquè són vostres, per sempre, el regne, el poder i la glòria.


Ritu de la pau
S   Senyor nostre Jesucrist... pels segles dels segles.
— Amén.
S   La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
— I amb el vostre esperit.


Fracció del pa
Anyell de Déu, que Ileveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que Ileveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que Ileveu el pecat del món, doneu-nos la pau.


Comunió
S   Mireu l'Anyell de Déu...
— Senyor, no sóc digne
     que entreu a casa meva;
     digueu-ho només de paraula,
     i serà salva la meva ànima.
S   El Cos de Crist.
— Amén.


Comiat: salutació i benedicció
S   El Senyor sigui amb vosaltres.
— I amb el vostre esperit.
S   Que us beneeixi Déu totpoderós: Pare, + Fill  + i Esperit Sant +.
— Amén.
S   Germans, aneu-vos-en en pau.
— Donem gràcies a Déu.