PER LES VOCACIONS

Preguem: Pare sant, vós que inviteu tots els fidels a la caritat perfecta, no deixeu mai de cridar-ne alguns a seguir més de prop les petjades del vostre Fill. Concediu als qui heu escollit per a dedicar-se exclusivament a vós que amb la seva vida santa siguin per al món i per a l'Església un signe del vostre Regne. Per nostre Senyor Jesucrist. Amén.