Manaments de la Llei de Déu

Els Manaments de la Llei de Déu són deu. Els podeu trobar descrits a Ex 34,  10-27

AMOR A DÉU...
  • El primer: No tindràs altre Déu fora de Mi.
  • El segon:  No prendràs el Nom de Déu en va.
  • El tercer: Santificaràs les festes.
AMOR AL PROÏSME...
  • El quart:  Honraràs pare i mare.
  • El cinquè: No mataràs
  • El sisè:     No cometràs accions impures.
  • El setè:    No futaràs.
  • El vuitè:   No diràs fals testimoni , ni mentiràs.
  • El novè:   No desitjaràs la muller del teu pròxim.
  • El desè:   No desitjaràs els béns del teu pròxim.

Aquests deu manents s'engloben en dos, això és: estimaràs a Déu sobre totes les coses, i al pròxim com a tu mateix, per amor de Déu.  (Mt 22, 36-39)