SENYAL DE LA CREU

Quan fem aquest tipus de Senyal de la Creu és el que anomenem "Senyar-se".
Es fa servir abans de començar una pregària i en acabar-la.
________________________

En el nom del Pare, (amb el polze de la mà dreta s'assenyala el front)
i del Fill, (el polze es desplaça cap el pit)
i de l'Esperit (el polze va cap a l'ombro esquerra), Sant. (el polze a l'ombro dret.) Amén. (a vegades es porta la mà als llavis, simbolitzant un petó a la creu acabada de dibuixar amb la mà)