Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

BENEDICCIÓ PER ABANS DE MENJAR

Beneït sia de Déu
l'aliment de nostra vida;
pels mèrits de Jesucrist
i la humil Verge Maria

Es clou amb un Parenostre i una Avemaria.