Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

LLOANCES EN REPARACIÓ DE LES BALSFÉMIES

Beneït sia Déu.
Beneït sia el seu Sant Nom.
Beneït sia Jesucrist, Déu i Home verdader.
Beneït sia el Nom de Jesús.
Beneït sia el seu Sacratíssim Cor.

Beneït sia Jesús en el Santíssim Sagrament de l'Altar.
Beneïda sia la gloriosa Santa Maria Mare de Déu.
Beneïda sia la seva Santa i Immaculada Concepció.
Beneïda sia la seva gloriosa Assumpció.
Beneït sia el Nom de Maria Verge i Mare.
Beneït sigui Sant Josep son castíssim espòs.
Beneït sia Déu en els seus Àngels i en els seus Sants.