Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Litúrgia de les HoresQue és la Litúrgia de les Hores?
L'Ofici Diví o Litúrgia de les Hores és el conjunt d'oracions (salms, antífones, himnes, oracions, lectures bíbliques i altres) que l'Església ha organitzat per a ser resades en determinades hores de cada dia.
L'ofici diví és part de la litúrgia i, com a tal, constitueix, amb la Santa Missa, la pregària pública i oficial de l'Església. La seva fi és consagrar les hores al Senyor, estenent la comunió amb Crist efectuada en el Sacrifici de la Missa. Qui resa l'ofici fa una aturada en les tasques per resar amb l'Església encara que es trobi físicament sol. Encara que sens dubte cal la pregària privada, també cal que resem formalment units com Església.
Els sacerdots, religiosos i religioses tenen obligació de resar l'Ofici Diví. 
L'Església convida a TOTS a resar la Litúrgia de les Hores:
"Es convida encaridament també als altres fidels al fet que, segons les circumstàncies, participin en la Litúrgia de les Hores, ja que és acció de l'Església. Codi de Dret Canònic [Cànon 1174 § 2]"
Traduït de Catholic.net, podeu llegir l'article seguint l'enllaç.PER PREGAR:

Enllaços per descarregar una aplicació de la litúrgia de les hores al mòbil (us oferim la recomanada per la Tarraconense més informació):