Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

A DÉU M'ENCOMANO - AL VESPRE (2)

ACTE DE PREPARACIÓ

Per lo senyal + de la Santa Creu...


ACCIÓ DE GRÀCIES I OFERIMENT DEL REPÒS

Jesucrist, mon Déu, jo us adoro i us regracio per totes les gràcies que m’haveu concedides aquest dia. Us oferesc mon repòs i tots els instant d’aquesta nit, i us demano que preserveu de tot pecat. Per això em poso en la llaga santíssima del vostre costat i sota el mantell protector de Maria, Mare meva. Que el vostres Sants Àngels m’assisteixin i em guardin en pau, i que la vostra santa benedicció sia sobre mi, Amén.

Parenostre, Avemaria i Glòria pels beneficis rebuts, especialment pels del dia d’avui.


EXAMEN DE CONSCIÈNCIA

Senyor, doneu-me llum per a conèixer els meus pecats i faltes i gràcia per a penedir-me’n de tot cor.

ENVERS DÉU: EXAMINA ELS ACTES DE RELIGIÓ I PIETAT

 • — ¿Com fas la teva pregària al matí i vespre?
 • — ¿Com has oït la Santa Missa?
 • — ¿Quina preparació i acció de gràcies fas per la Sagrada Comunió?
 • — ¿Has resat com cal el Sant Rosari?
 • — ¿No t’has pas avergonyit de manifestar-se cristià lleialment en tots els teus actes i converses?

ENVERS TU MATEIX: EXAMINA LES OBLIGACIONS DEL PROPI ESTAT

 • — ¿Has complert amb tota consciència el treball i ocupacions pròpies del teu càrrec, ofici o carrera?
 • — ¿Has evitat l’ociositat imposant-te algun treball o ocupació voluntària en cas de no tenir-ne d’obligada?
 • — ¿Com has esmerçat els medis i qualitats que Déu t’ha donat en bé del pròxim fent obres de misericòrdia corporal o espiritual?
 • (Pensa que segons elles seràs judicat.)
 • — ¿Guardes l’honestedat del teu estat, tant en pensar com en mirar, parlar i obrar?
 • — ¿Procures combatre la sensualitat no buscant excessivament les comoditats i diversions?
 • — ¿Acceptes de cor la creu que Déu t’envia, conformant-te a la seva voluntat?

ENVERS EL PRÒXIM: EXAMINA EL TEU TRACTE AMB ELL

 • — ¿Has guardat sempre la caritat essent amable i pacient amb tothom, no permetent-te murmuracions ni judicis del pròxim?
 • — ¿Perdones de cor les ofenses que t’han fet?
 • — ¿Has faltat a la veritat i sinceritat?
 • — ¿Has faltat a la humilitat, parlant amb vanitat, orgull o amor propi?
 • Examina, finalment, si l’haver faltat en aquestes coses és per fer malament aquest examen o per no haver posat els medis proposats i procura esmenar-ho refermant els propòsits.

ACTE DE CONTRICIÓ PERFECTA

Em pesa, Déu meu, d’haver-vos ofès perquè sou Bondat infinita que tant m’haveu estimat i a qui tant dec i vull estimar. Encara que no hi hagués infern, tampoc voldria ofendre-us, preferint morir abans de pecar. Encara que no em donguéssiu el cel, també voldria servir-vos i estimar-vos de tot cor. Jo desitjo ara fer aquest acte de contrició perfecta amb tota l’ànima, sentidament i tan fervorós com sia possible; i si per fer-lo així fos necessari donar la vida, de bon grat voldria donar-la. Perdoneu-me, Senyor, i feu que us estimi més i més.

Amb esperit de penitència resa les següents

ORACIONS EXPIATÒRIES

Pare etern, jo us oferesc el Sagrat Cor de Jesús, amb tot el seu amor, tots els seus sofriments, tots els seus mèrits.

— Per a expiar tots els pecats que jo he comès avui i durant tota la meva vida.

Glòria Patri, etc.

— Per suplir el bé que jo he deixat de fer avui i durant tota la meva vida.

Glòria Patri, etc.

— Per purificar el bé que jo he mal fet avui i durant tota la meva vida.

Glòria Patri, etc.

“Pare Etern, jo us oferesc la Sang preciosíssima de Jesucrist en expiació dels meus pecats i per les necessitats de la Santa Església.”

“Oh bon Jesús, dins les vostres llagues amagueu-me.”


OFERIMENT DE PROPÒSITS

Determina ben bé els teus propòsits per al dia de demà;
ofereix-los al bon Jesús i a la Verge Santíssima i demana la gràcia de complir-los.

Oh Bon Jesús, us oferesc de bell nou aquests propòsits meus. Doneu-me fortalesa per complir-los fidelment i gràcia per no caure en les ocasions en què m’he de trobar.

Verge Santíssima, Mare de Déu i Mare meva, obteniu-me la virtut de la constància en el ben obrar i la gràcia de la perseverància final.


TRES ORACIONS A LA VERGE SANTÍSSIMA

 1. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Filla especialment elegida del Pare, i us oferesc la meva ànima amb totes ses potències. Avemaria.

 2. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Mare del Fill Unigènit de Déu, i us oferesc mon cos amb tots sos sentirs. Avemaria

 3. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Esposa predilecta del Sant Esperit, i us oferesc mon cor amb tots sos afectes, pregant-vos que de la Trinitat Santíssima m’obtingueu tots els auxilis necessaris per aconseguir la meva eterna salvació. Avemaria

JACULATÒRIES

 • — Mare meva, guardeu-me de pecat mortal.
 • — Per la vostra pura i immaculada Concepció, oh Maria, feu pur el meu cos i santa l’ànima mia.

ORACIÓ PER IMPETRAR UNA BONA MORT.

Oh Maria, concebuda sense pecat, pregueu per nosaltres que acudim a Vós. Oh refugi de pecadors, Mare d’agonitzants, no ens abandoneu en l’hora de la nostra mort, ans bé alcanceu-nos un dolor perfecte, una sincera contrició, el perdó dels nostres pecats, el rebre dignament el Santíssim Viàtic, el confort del sagrament de l’Extremunció per tal que puguem ser presentats segurs davant el trono del Just, però misericordiós Jutge, Déu i Redemptor nostre. Amén.


ORACIÓ AL SANT ANGEL DE LA GUARDA

Àngel de Déu, vós que sou custodi meu, a mi, que soc a vós encomanat per la celestial pietat, il·lumineu-me, guardeu-me, regiu-me i governeu-me en aquest dia. Amén.


DEPRECACIONS

 • — Jesús, Josep i Maria, us dono el cor i l’ànima mia.
 • — Jesús, josep i Maria, assistiu-me en ma última agonia.
 • — Jesús, Josep i Maria, expiri en pau amb vosaltres l’ànima mia.

PELS NOSTRES DIFUNTS

Parenostre i Avemaria per a les ànimes del Purgatori.

V. Réquiem aetérnam dona eis Dómine.
R. Et lux perpétua lúceat eix.
V. Requiéscant in pace.
R. Amén.