MISTERIS DE LLUM


1. El baptisme de Jesús al riu Jordà
Jesús es va presentar a Joan, vora el Jordà, a fer-se batejar per ell. Un cop batejat, Jesús sortí de l’aigua. Davant d’ell el cel s’obrí, i Jesús veié l’Esperit de Déu que baixava com un colom i venia damunt  d’ell. I una veu digué des del cel: Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut. (Cf. Mt 3, 13-17)


2. Jesús en les noces de Canà
La mare de Jesús li diu: No tenen vi. Jesús li respon: Dona, i jo què hi tinc a veure? Encara no ha arribat la meva hora. La seva mare diu als servidors: Feu tot el que ell us digui... Així va començar Jesús els seus senyals prodigiosos a Canà de Galilea. (Cf. Jn 2, 1-11)


3. Anunci del Regne i invitació a la conversió
Jesús començà a predicar. Deia: Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop... Jesús recorria tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, anunciant la bona nova del Regne i guarint entre el poble malalties i xacres de tota mena. (Cf. Mt, 4, 17.23)

Transfiguration bloch

4. La transfiguració del Senyor
Jesús es transfigurà davant d’ells; la seva cara es tornà resplendent com el sol, i els seus vestits, blancs com la llum... Encara parlava, quan els cobrí un núvol lluminós, i una veu digué des del núvol: Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo. (Cf. Mt 17, 1-9)The Last Supper by Vicente Juan Macip

5. La institució de l’Eucaristia
Jesús prengué el pa, i digué: «Això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu això, que és el meu memorial». I  havent sopat, féu igualment amb la copa, tot dient: «Aquesta copa és la nova aliança segellada amb la meva sang. Cada vegada que en beureu, feu això, que és el meu memorial». (Cf. I Cor 11, 23-26)Ara es preguen les LLETANIES