Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

LLETANIES LAURETANES

Holy Cross-Immaculata Church (Cincinnati, Ohio) - stained glass, tympanum, Blessed Virgin Mary imparting a blessing
(Aquestes Lletanies es poden resar en acabar els Misteris del Rosari o bé resar-les soles.)

V. Senyor, tingueu pietat.
R. Senyor tingueu pietat.

V. Crist, tingueu pietat.
R. Crist, tingueu pietat.

V. Senyor, tingueu pietat.
R. Senyor, tingueu pietat.

V. Crist, oïu-nos.
R. Crist, oïu-nos.

V. Crist, escolteu-nos.
R. Crist, escolteu-nos.

V. Déu, Pare celestial.
R. Tingueu pietat de nosaltres.

V. Déu, Fill redemptor del món.
R. Tingueu pietat de nosaltres.

V. Déu, Esperit Sant.
R. Tingueu pietat de nosaltres.

V. Trinitat Santa, un sol Déu.
R. Tingueu pietat de nosaltres.

 • Santa Maria
 • R. Pregueu per nosaltres.

 • Santa Mare de Déu
 • Santa Verge de les verges
 • Mare del Crist
 • Mare de l’Església
 • Mare de la misericòrdia (*)
 • Mare de la divina gràcia
 • Mare de l'Esperança (*)
 • Mare castíssima
 • Mare virginal (Mare i Verge)
 • Mare sense corrupció (Mare immaculada)
 • Mare amable
 • Mare admirable
 • Mare del bon consell
 • Mare del Creador
 • Mare del Salvador
 • Verge prudentíssima (Verge prudent)
 • Verge venerable
 • Verge predicable
 • Verge potent (Verge poderosa)
 • Verge clement
 • Verge fidel
 • Mirall de justícia (Model de santedat)
 • Seu de la saviesa
 • Causa de la nostra alegria
 • Vas espiritual (Temple de l'Esperit Sant)
 • Vas honorable (Honor dels pobles)
 • Vas insigne de devoció (Model de generositat amb Déu)
 • Rosa mística (Rosa escollida)
 • Torre de David
 • Torre de marfil
 • Casa daurada (Casa d'or)
 • Arca de l’aliança (Arca de la Nova Aliança)
 • Porta del cel
 • Estel del matí
 • Salut dels malalts
 • Refugi dels pecadors
 • Consol dels emigrants (*)
 • Consoladora dels afligits
 • Auxili dels cristians
 • Reina dels Àngels
 • Reina dels Patriarques
 • Reina dels Profetes
 • Reina dels Apòstols
 • Reina dels Màrtirs
 • Reina dels Confessors
 • Reina de les Verges
 • Reina de tots els Sants
 • Reina concebuda sens pecat original
 • Reina al cel assumpta (Reina assumpta al cel)
 • Reina del sacratíssim Rosari (Reina del sant Rosari)
 • Reina de les famílies (Reina de la família)
 • Reina de la pau

Anyell de Déu que lleveu el pecat del món.
R. Perdoneu-nos, Senyor.

Anyell de Déu que lleveu el pecat del món.
R. Escolteu-nos, Senyor.

Anyell de Déu que lleveu el pecat del món.
R. Tingueu pietat de nosaltres.

Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu.
R. Perquè siguem dignes de les promeses de nostre Senyor Jesucrist.


(*) Són les noves invocacions que va afegir el nostre papa Francesc el 20 de juny de 2020.

++++++Si fem les lletanies com a part del Rosari seguim amb l'Oració.ORACIÓ

Concediu, Senyor Déu, als vostres servents que frueixin de salut perpètua en l’ànima i en el cos; i per la gloriosa intercessió de la benaurada sempre Verge Maria, siguin ara alliberats de tristesa, i gaudeixin després l’alegria eterna del cel. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén.


++++++Si es vol per acabar d'homenatjar a la Mare se li canta o recita la Salve, precedida d'aquesta oració:

Infinites gràcies us donem sobirana princesa per tots els favors que rebem de la vostra generosa mà. Vulgueu sempre tenir-nos sota la vostra protecció i empar i ara per més obligar-vos us saludem amb una Salve.