SANT ROSARI

Si voleu una versió per imprimir: aquí

********

INICI 

Pel Senyal de la santa creu ...
  • V.  Obriu-me els llavis, Senyor.
  • R.   I proclamaré la vostra lloança.
V.  Glòria...
R.  Com era...

OFERIMENT:
Senyor Déu nostre, dirigiu i encamineu tots els nostres pensaments, paraules i obres a major honra i glòria vostra. I vós, Verge Santíssima, obtingueu-nos del vostre Fill que amb tota atenció i devoció puguem dir el vostre Santíssim Rosari, el qual us oferim per l'exaltació de la santa Fe catòlica, per les nostres necessitats espirituals i temporals, i pel bé i sufragi dels vius i difunts que siguin més del vostre grat i de la nostra principal obligació.

Els misteris que s'han de contemplar en el dia d'avui són:

ORACIÓ:
Concediu, Senyor Déu, als vostres servents que frueixin de salut perpètua en l’ànima i en el cos; i per la gloriosa intercessió de la benaurada sempre Verge Maria, siguin ara alliberats de tristesa, i gaudeixin després l’alegria eterna del cel. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén.
Si es vol per acabar d'homenatjar a la Mare se li canta o recita la Salve, precedida d'aquesta oració:
Infinites gràcies us donem sobirana princesa per tots els favors que rebem de la vostra generosa mà. Vulgueu sempre tenir-nos sota la vostra protecció i empar i ara per més obligar-vos us saludem amb una Salve.