Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

HIMNE A L'ESPERIT SANT - Veni Creator Spíritus

Espíritu Santo

Veniu, Esperit Creador,
visiteu la ment dels vostres fidels
empleneu de gràcia celestial
els cors que vós creareu.

Vós, dit el Consolador, 
del Déu Altíssim,
Font viva, foc, caritat 
i espiritual unció.

Vós, amb els set dons,
sou força de la destra de Déu.
Vós, la promesa del Pare;
la vostra paraula enriqueix els nostres llavis.

Enceneu la vostra llum en els sentits,
infoneu el vostre amor en els cors,
i la debilitat del nostre cos
vigoritzeu-la amb massissada força.

A l'enemic foragiteu-lo lluny,
doneu-nos promptament la pau;
anant vós davant com a guia

defugirem tots els perills.

Que per vós coneixem al Pare,
coneixem igualment al Fill
i en vós, Esperit d'ambdós,
creiem en tot temps.

Sigui donada glòria a Déu Pare,
i al Fill que ressuscità
d'entre els morts, i al Paràclet,
pels segles dels segles. Amén.


V.  Envieu el Vostre Esperit i seran creats
R.  I renovareu la faç de la terra.

Preguem: Oh Déu, vós heu instruït els cors dels fidels amb la llum de l'Esperit Sant. Concediu-nos de comprendre la saviesa segons el mateix Esperit i de fruir sempre del seu consol. Per nostre Senyor Jesucrist.


En Llatí;  VENI CREATOR SPÍRITUS

Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis,
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saecula saeculorum. Amen.