Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Novena al Sant Àngel de la Guarda


Senyor meu Jesucrist, Déu i home vertader,
Creador, Pare i Redemptor meu;
per ser vós qui sou bondat infinita,
i perquè us estimo sobre totes les coses,
em pesa de tot cor, d’haver-vos ofès;
també em pesa perquè em podeu castigar
amb les penes eternes de l’infern.
Ajudat de la vostra divina gràcia,
proposo no tornar mai més a pecar,
confessar-me,
esmenar-me,
i complir la penitència que em serà donada.
Amén.


Àngel de la Guarda - Jossilene JOB [Public Domain]

Oració per cada dia de la Novena


A Vós, Sant Àngel de ma Guarda, avui recorro, cercant especial favor. Havent-vos posat Déu per Custodi i protector meu ningú com vós coneix la miseria,  les necessitats de la meva ànima i els afectes del meu cor. Vós sabeu el desig que tinc de salvar-me, d'estimar a Déu i de santificar-me; mes ¡ai! també sabeu la meva inconstància i lo molt que he ofès a Déu amb faltes i pecats. Vós que sou per a mi el guia més segur, i amic més fidel, el mestre més savi, el defensor més poderós, el cor més amant i compassiu, alcanceu-me de Déu aquesta gràcia suprema d'amar-lo i servir-lo fidelment en aquesta vida i posseir-lo eternament en la glòria.

I ara humilment us oferesc els petits obsequis d'aquesta Novena per tal que també m'obtingueu les gràcies especials que amb ella us demano, si no són contràries a la glòria de Déu i al bé de la meva ànima. Amén.

Deprecacions:

Dia 1

Oh bon Àngel Custodi meu, ajudeu-me a donar gràcies a l'Altíssim per haver-se dignat destinar-vos a la guarda meva.

Jo us demano per intercessió de Maria m'obtingueu de Déu un fervorós esperit i  pràctica d'oració constant, per agrair a Déu tots els seus beneficis i especialment aquest de tenir a vós per celetial Custodi meu.

Igualment us demano la gracia de...

(Aquí es demana la gràcia especial que s'espera obtenir amb la Novena)

Anar a les oracions finals

Dia 2

Oh Príncep celestial, digneu-nos obtenir-me el perdó de totes les ofenses que he fet a déu i a vós, despreciant les vostres amenaces i els vostres consells.

Jo us demano que per intercessió de Maria m'obtingueu de Déu un verdader penediment i dolor dels pecats, que m'alcanci el perdó de totes les faltes i caigudes de la vida passada.

Igualment us demano la gràcia de...

Anar a les oracions finals

Dia 3

Oh mon Tutor amorós, imprimiu en la meva ànima un profund respecte a vós de tal manera que no tingui mai més l'atreviment de fer cap cosa que us desagradi.

Jo us demano que per intercessió de Maria m'obtingueu de Déu, el record de la presència divina i el respecte a la vostra presència contínua, que sien per mi salvaguarda de pecat.

Igualment us demano la gràcia de...

Anar a les oracions finals


Domenichino - Àngel de la Guarda [Public Domain]

Dia 4

Oh compassiu Metge meu, ensenyeu-me el remei i doneu-me socors per a guarir-me dels mals hàbits i de tantes misèries com oprimeixen la meva ànima.

Jo us demano que per intercessió de Maria, m'obtingueu de Déu verdader esperit de mortificació, amb el qual domini les males passions i la sensualitat i obtingui la pau i llibertat de l'esperit amb les virtuts.

Igualment us demano la gràcia de...

Anar a les oracions finals

Dia 5

Oh mon Guia fidel, obteniu-me força per a vèncer tots els obstacles que es troben en el camí de la vida i per a sofrir amb verdadera paciència les tribulacions d'aquesta miserable vida.

Jo us demano que per intercessió de Maria m'obtingueu de Déu verdadera paciència i conformitat en totes les contrarietats i penes de la vida que Déu vulgui permetre per a la meva santificació.

Igualment us demano la gràcia de...

Anar a les oracions finals

Dia 6

Oh Intercessor eficaç prop de Déu, obteniu-me la gràcia de seguir promptament les vostres santes inspiracions i de conformar la meva voluntat en tot i per a la de Déu.

Jo us demano que per intercessió de Maria, m'obtingueu de Déu una obediència absoluta a tots els meus superiors, que faci així santificar-me complint en tot la voluntat divina per ells manifestada.

Igualment us demano la gràcia de...

Anar a les oracions finals

Dia 7

Oh Esperit puríssim, tot encès d'amor a Déu, obteniu-me aquest foc diví i al mateix temps una verdadera devoció a la vostra augusta Reina i bona Mare meva la Verge Santíssima.

Jo us demano que per intercessió de Maria, m'obtingueu de Déu la caritat perfecta i la devoció a la nostra Mare divina, que seran per mi font de mèrits abundantíssims, camí seguríssim de salvació i el més dolç consol a l'hora de la mort.

Igualment us demano la gràcia de...

Anar a les oracions finals

Imatge de heblo a Pixabay

Dia 8

Oh Invencible Protector meu, assitiu-me a fi de correspondre dignament al vostre amor i als vostres beneficis i per a treballar amb totes les forces en promoure el vostre culte i devosció.

Jo us demano que per intercessió de Maria m'obtingueu de Déu un zel fervorós per a la pràctica del bé i una fervorosa devoció angèlica que sien la meva pròpia santificació i la del pròxim.

Igualment us demano la gràcia de...

Anar a les oracions finals

Dia 9

Oh benaurat Ministre de l'Altíssim, obteniu-me de la seva misericòrdia infinita que arribi jo un dia a ocupar un dels tronos que deixaren buits els àngels rebels.

Jo us demano que per intercessió de Maria Santíssima m'obtingueu de Déu la gràcia d'una santa mort, confortat amb els sants Sagraments, que m'obri les portes de la glòria eterna.

Igualment us demano la gràcia de...

Anar a les oracions finals

Salutació a la Santíssima Trinitat

Per a obtenir de Déu aquestes gràcies que esperem, oh bon àngel de la Guarda, en unió vostra i de tots els altres Àngels del Cel, i per mediació de la Verge Maria, Mare de Déu i Mare nostra, jo saludo, ara la Trinitat Santíssima amb el Trisagi angèlic, dient de tot cor:

Sant, Sant, Sant Senyor Déu dels exèrcits;
plena està la terra de vostra glòria.
Glòria al Pare;
glòria al Fill;
glòria a l'Esperit Sant.
Parenostre, Avemaria i Glòria al Pare etern.

Sant, Sant, Sant Senyor Déu dels exèrcits;
plena està la terra de vostra glòria.
Glòria al Pare;
glòria al Fill;
glòria a l'Esperit Sant.
Parenostre, Avemaria i Glòria al Pare etern.

Sant, Sant, Sant Senyor Déu dels exèrcits;
plena està la terra de vostra glòria.
Glòria al Pare;
glòria al Fill;
glòria a l'Esperit Sant.
Parenostre, Avemaria i Glòria al Pare etern.


Oració final

per a cada dia de la Novena composta per Sant Joan Berchmana.

Àngel Sant, estimat de Déu, que per disposició divina m’heu pres sota la vostra benaurada guarda des del primer instant de la meva vida i mai no pareu de defensar-me, d’il•luminar-me i de dirigir-me: jo us venero com a protector, us estimo com a custodi, em sotmeto a la vostra direcció i m’entrego tot a vós perquè em governeu. Per tant us prego, i per l’amor de Jesucrist us suplico, que quan jo sigui ingrat amb vós i obstinat a les vostres inspiracions, no vulgueu, per això, abandonar; ans vulgueu posar-me prompte en el camí dret si m’he desencaminat, ensenyar-me si sóc ignorant, aixecar-me si he caigut, consolar-me si estic afligit, sostenir-me si estic en perill, per tal que em conduïu al cel a posseir la felicitat eterna. Amén.